Fremtidens skole skapes i samspill mellom politikk, pedagogikk og arkitektur - C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
3.12.2018

Fremtidens skole skapes i samspill mellom politikk, pedagogikk og arkitektur

Copenhagen International School og C.F. Møller Architects inviterte til debatt om utforming av fremtidens læringsbygg den 27. november. I panelet satt blant annet arkitekter, en pedagogisk ekspert, en rektor, skoleelever og politikere.
Fremtidens skole skapes i samspill mellom politikk, pedagogikk og arkitektur - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fremtidens skole skapes i samspill mellom politikk, pedagogikk og arkitektur - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

– Vi er heldige og glade for at vår nye bygning oppfordrer til innovasjon og nyskapende tenking. De nye rammene bidrar til å skape innovasjon. Både for medarbeidere og lærere.

27. november inviterte Jennifer Weyburn, rektor ved Copenhagen International School i Nordhavn, til en debatt om fremtidens skoler. De mange deltakerne fikk muligheten til å lære mer om hvordan København kommune, pedagogiske eksperter, arkitekter og Copenhagen International School ser på utviklingen av de danske skolene og læringsmiljøene.

 

Jennifer Weyburn begynte med å fortelle hvordan de nye rammene for skolen har påvirket institusjonen:

– Her har bygningen bidratt til å endre oss. Vi er i naturen. Det er som om vi flyter på vannet, sa hun.

 

Arkitektur og pedagogikk smelter sammen

Blant dagens talere var Kasper Stoltz, innehaver av arkitektkontoret Rummets Sprog. Han la stor vekt på at landets skoler må huske å involvere forskning i utformingen av fremtidens skoler, og at arkitektene må huske å designe basert på pedagogikkens utvikling.

 

– Det er viktig at man tenker utformingen av en moderne skole fra innsiden og ut, ikke fra utsiden og inn, sa Kasper Stoltz i innlegget sitt, og han fortsatte:

– Det betyr at det ikke er arkitekturen som skal definere rammene for fremtidens pedagogikk. Det er pedagogikken som skal definere rammene for arkitekturen.

 

Husk klasserommene

Et av de viktigste temaene var både nye og gamle skolers fokus på fellesrom fremfor klasserom.

– Når det defineres nye rammer på skolene rundt om i landet, ser vi et sterkt fokus på de store fellesområdene, som aulaer og kantiner. Men vi må heller ikke glemme at elevene bruker brorparten av tiden sin i klasserommet. Vi må huske klasserommene, sa Kasper Stoltz.

Som en del av arrangementet var to av Copenhagen International Schools elever, Anne og Leonie, invitert til å komme med sine synspunkter på de nye rammene for den internasjonale skolen. Her har det vært stort fokus på sammenhengen mellom alder, pedagogikk og læringsrom, og det fører til positive resultater for elvene ved skolen, sier de to elevene.

 

– Det har vært stort fokus på å tilpasse arkitekturen etter de forskjellige barnegruppene, sa Leonie.

 

– Det betyr at vi har fått svært gode læringsmiljøer. Rommene og områdene for de ulike aldersgruppene er tilpasset alderstrinn, og dagslys og inneklima bidrar virkelig til å forbedre læringsmiljøet. Vi har lange og ofte intense dager, så det betyr mye for oss, sa hun.

 

Lærerne må lære seg å ferdes i fremtidens læringsrom

En ting er å skape fantastiske forhold for morgendagens læring. En annen er å gjennomføre læringen. Og selv om det på landsdekkende plan har dukket opp mange innovative skoler, var et av de mest diskuterte punktene under debatten om lærere i den danske skolen kan tilpasse seg og håndtere de nye formene for læring.

 

– Pedagogikken endrer seg. Vi må venne oss til det. Vi flytter oss til et helt nytt sted, og det må både vi og lærerne bli vant til. Skolen kan veldig mye, og den vil utvikle seg i takt med at vi venner oss til den, sa Jennifer Weyburn om evnen til å tilpasse lærerne etter de innovative rammene ved Copenhagen International School.

 

Med fokus på flerbruk

Københavns barne- og ungdomsordfører, Jesper Christensen, ga dagens besøkende en oversikt over det enorme arbeidet København kommune står overfor når det gjelder skole i årene som kommer.

 

– Skolene skal kunne gjøre mye mer i fremtiden. De skal være multifunksjonelle, aktive i lokalmiljøet og bidra til byutviklingen. De må ha fokus på mat, idrett og bevegelse. Vi utvikler oss på dette området, fortalte han i innlegget sitt.

– Men vi finner neppe en endelig modell for hvordan den perfekte skolen ser ut. Vi har mange fantastiske skoler, men det finnes ikke to som ligner på hverandre. Kompleksitet og ønsker endrer og flytter seg kontinuerlig, både i takt med reformer og endring i visjoner. Vi trenger deler av det tradisjonelle, men vi trenger også å tenke annerledes, sa ordfører Jesper Christensen.

 

La skolen tilpasse seg

Nettopp det poenget er viktig i flere av C.F. Møllers skoleprosjekter. Blant annet vinnerprosjektet for Ny Islands Brygge Skole, som bygges nå. Det forklarte Lone Wiggers, partner i C.F. Møller, da hun la frem visjonene for skolen.

– På samme måte har integreringen i byen vært viktig for Ny Islands Brygge Skole. En stor skole må integreres på begrenset plass. For eksempel er det ikke plass til en skolegård rundt bygningen, så den havner på taket. Samtidig er visjonen at både skole og tak åpnes opp og trekker inn lokalmiljøet, slik at man gir noe tilbake til byen, sa Lone Wiggers. Lone Wiggers presenterte Ny Islands Brygge Skole sammen med Lars Wang fra København kommune, som er byggherre for prosjektet. Den felles presentasjonen understreket samarbeidet om skolen, og Lars Wang fortalte om hvordan København kommune har involvert relevante aktører i prosessen med å finne den beste løsningen for den nye skolen på Islands Brygge.

 

– I skoleprosjekter er det viktig å sikre god involvering av skolen og brukerne, og å gi dem rom til selv å definere hvilke kjerneverdier de ønsker implementert i skolen. I dette tilfellet er et eksempel ideen om den lærende landsbyen, hvor forskjellige faglige og funksjonelle områder samles sentralt på et torg. I tillegg har mat og helse vært en forutsetning for torget, fortalte Lars Wang

 

C.F. Møller Architects og Copenhagen International School stod bak arrangementet, som også bestod av en påfølgende omvisning i den prisvinnende skolebygningen. Dagens talere og panel bestod av Jennifer Weyburn, rektor ved Copenhagen International School, Kasper Stoltz, direktør i Rummets Sprog, Jesper Christensen, barne- og ungdomsordfører i København, Lars Wang, København kommune, Lone Wiggers og Jørgen Juul, C.F. Møller Architects, samt Anne og Leonie, to av skolens internasjonale elever. Katrine Lotz, avdelingsdirektør ved KADK, styrte diskusjonen som moderator.

 

Ny Islands Brygge Skole er designet av C.F. Møller Architects i samarbeid med Tredje Natur, og MT Højgaard er entreprenør.

 

Ny Islands Brygge Skole
Copenhagen International School
Future Schools - Booklet

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter