Team C.F. Møller vinner ambisiøst byutviklingsprosjekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
8.10.2019

Team C.F. Møller vinner ambisiøst byutviklingsprosjekt

En grønn, sunn og allsidig by der klimaløsninger åpner byens liv mot naturens ro – Dette er visjonen i vinnerforslaget til utviklingsplanen som skal klimatilpasse Randers til fremtiden, bringe byen til vannet og utvikle de attraktive arealene mellom middelaldersentrumet, Gudenåen og Randers-fjorden til en unik og naturbasert elveby. Team C.F. Møller står bak forslaget, og er kåret til vinner av konkurransen av Randers kommune og Realdania.
Team C.F. Møller vinner ambisiøst byutviklingsprosjekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Team C.F. Møller vinner ambisiøst byutviklingsprosjekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Med forslaget «Randers – Vores Flodby» fra Team C.F. Møller, som består av C.F. Møller Architects, Niras, RED | Cushman & Wakefield og Urgent Agency, gjenforenes Randers sentrum med Gudenåen og det naturlige deltaet, og forsterker historien om Randers som elveby, som den konkrete gjennomføringen av utviklingsprosjektet «Byen til Vandet».

 

«Vi er veldig glade og stolte over å få et så ambisiøst og sammensatt prosjekt som ’Byen til Vandet’. Vi gleder oss veldig til å samarbeide med Randers kommune og til det videre arbeidet med prosjektet», sier Lasse Vilstrup Palm, leder for C.F. Møllers landskapsavdeling, og prosjektleder for oppgaven.

 

Et Randers tilbake til Gudenåen og tettere på naturen

Med vinnerforslaget blir det plass til mer natur og en styrket biodiversitet i Randers. Naturen er viktig i Randes og for historien om Randers. Derfor beskyttes store arealer langs Gudenåen for fremtidig byutvikling, slik at utviklingsplanen kan verne om den naturen som allerede eksisterer, og samtidig skape nye naturarealer der dyr og planter kan leve, til fordel for biologisk mangfold.

 

«Juryen var enige om at Team C.F. Møller var det teamet som traff best. Vi i juryen er spesielt glade for teamets arbeid med ’Klimabåndet’ og hvordan dette bidrar til å skape varierte kvartaler og plass til naturen», sier Torben Hansen, ordfører og juryleder.

 

Juryen la spesielt vekt på Team C.F. Møllers evne til å utarbeide en samlet utviklingsplan som består av både strategiske og fysiske/økonomiske planer, og at det arbeides med etappeplaner. Det er nettopp den grunnmodellen Realdania utarbeider utviklingsplaner etter.

 

Med planen utvikles det to forskjellige blå rom, som preger og farger de nye bykvartalene – et sterkt naturpreget rom langs Gudenåen og urbant vannrom rundt det nordlige havnebassenget. Med disse to særegne vannområdene gjenskapes den historiske forbindelsen til Gudenåen med nye vann-, natur- og kulturopplevelser midt i byen.

 

Ryggraden er innovativ klimatilpasning av Randers

Prosjektets gjennomgående ryggrad er «Klimabåndet», en 4 km lang beskyttelse mot stormflo, som integreres på ulike måter i de forskjellige bydelene. Med integrerte designløsninger skaper «Klimabåndet» nye fysiske stiforbindelser og ruter langs vannet, og nye og attraktive boligløsninger tett på naturen. Vinnerforslagets klimastrategi prioriterer de stedene langs vannkanten der investering i vern mot høyt vann gir størst merverdi for bylivet og de nye utbyggingsområdene. Historiske og kulturelle knutepunkter langs vannkanten oppgraderes til nye og attraktive by- og vannområder, som hyller byens puls, byens industrielle historie og møtet med vann og natur. På denne måten brukes klimaløsningene i forslaget på en nyskapende måte. Dette blir virkemiddelet for å bringe mer natur inn i Randers, samle byens liv og skape fornyet fysisk og mental sammenheng på tvers av Gudenåen.

 

Balanse mellom visjon og prosjektøkonomi

«’Byen til Vandet’ arbeider med mange aspekter av byutviklingen samtidig. Team C.F. Møller leverte det mest forseggjorte forslaget for sikring mot vannet, med en løsning der man ser vannet som en aktiv ressurs i form av attraktive naturforbindelser. Samtidig er planen også sterkest i forhold til den overordnede fysiske og økonomiske planen, som er et solid fundament for de andre delene av utviklingsplanen, sier Mikkel Suell Henriques, prosjektleder i Realdania og jurymedlem.

 

Den fremtidige utviklingsplanen for «Byen til Vandet» skal på den ene siden være et styringsgrunnlag og definere retningen for byutviklingen i mange år fremover, og på den andre siden kommer den tettere på de første stadiene som grunnlag for realisering på kortere sikt.

 

«Vi har lagt vekt på at vår visjon for prosjektet faktisk kan realiseres innenfor den økonomiske rammen», forteller Lasse Vilstrup Palm. «Å få planene omsatt til faktisk utvikling og endringer til fordel for innbyggerne, er en tilbakevendende utfordring for mange store byutviklingsprosjekter. I vinnerforslaget har vi derfor arbeidet mye med å balansere prosjektøkonomi, klimatilpasning, bærekraftig byutvikling og nye byromopplevelser i den unike elvenaturen, slik at prosjektet er robust og kan realiseres uten at bylivsgevinstene for innbyggerne går tapt.»

 

Neste skritt i Byen til Vandet

Nå starter kommunenes faglige eksperter med å utarbeide en svært konkret oppgavebeskrivelse for C.F. Møller. Oppgavebeskrivelsen sendes til politisk behandling i november 2019, og den vil utgjøre rammene for den endelige utviklingsplanen for det 59 hektar store området. Fra desember til februar 2020 vil C. F. Møller i løpende dialog med Randers kommune utarbeide et forslag til en endelig utviklingsplan. Den vil sannsynligvis bystyret behandle våren 2020, og deretter skal planen sendes til offentlig høring. Her får innbyggerne igjen muligheten til å forholde seg til materialet. 

 

Pressemelding Randers Kommune
Byen til vannet
Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter