Søværket, C.F. Møller Architects - Fremmer grønn omstilling med transformasjon av tidligere vannverk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Søværket, C.F. Møller Architects - Fremmer grønn omstilling med transformasjon av tidligere vannverk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
18.11.2022

Fremmer grønn omstilling med transformasjon av tidligere vannverk

C. F. Møller Arkitekter forvandler et tidligere vannverk i Viborg til en kombinert bypark, varmesentral og regnvannsbasseng, som fremmer den grønne omstillingen både i forhold til vann, miljø og energi.

 

Det gamle røde vannverksbygget på Sct. Kjelds Gade ved Nørresø er en viktig brikke i Viborgs historie, da den huset byens første vannverk, som sørget for tilførsel av rent drikkevann til viborgensere på begynnelsen av 1900-tallet. Nå gjenbrukes det tidligere vannverket til kombinert bypark, varmesentral og regnvannsbasseng, som fremmer den grønne omstillingen både i forhold til vann, miljø og energi.


Søværket, som prosjektet heter, skal formidle sin historie gjennom bevaring og (gjen)bruk av både det gamle vannverksbygget og den senere etablerte rentvannstanken. Vannverksbygget skal i fremtiden huse et varmepumpeanlegg som kan forsyne områdets fjernvarmeforbrukere ved å hente varme fra de gamle borehullene.

Jens Rex, C.F. Møller Architects - Fremmer grønn omstilling med transformasjon av tidligere vannverk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Andersen

«Søværket-prosjektet viser potensialet i å gjenbruke gamle tekniske anlegg på innovative måter, til beste for både miljøet og beboerne. Denne typen flerstrengede strategier kan gi verdi i mange sammenhenger, slik at Søværkets løsninger kan være en inspirasjon for mange andre kommunale utfordringer rundt om i landet», forklarer Jens Rex Christensen, leder for Landskap & Urbanisme i C.F. Møller Arkitekter.

Søværket, C.F. Møller Architects - Fremmer grønn omstilling med transformasjon av tidligere vannverk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Legendarisk formidling av både historie og teknikk
I rentvannstanken skal det etableres et fosforrenseanlegg for bruk i varmeproduksjon, mens det etableres et område for lek og rekreasjon på overflaten av tanken. Her kan du oppleve både områdets historiske funksjon som vannverk og dets nye varmeproduserende og regnvannshåndtering – f.eks. ved bruk av vannrør som utforming av bord og benker.


Det skal også etableres et basseng rundt oppholdsarealet til rentvannstanken som dekker størstedelen av Søværkets areal, og som skal inneholde 5500 m3 regnvann. Kummen renser regnvannet fra nedbørfeltet som er separatkloakkert, før utslipp til Nørresø, slik at Søværket i fremtiden bidrar både til byliv, energiforsyning og vannkvalitet, samtidig som det styrker de historiske fortellingene.


«Vi i Energi Viborg Vand har behov for en teknisk løsning som renser områdets regnvann før det renner ut i Nørresø, og vi vet fra en rekke prosjekter at vann kan gjøre alt når det kommer til utforming av spennende byrom. Derfor er det også svært tilfredsstillende at vi har blitt enige med Søværket om å utvikle noen doble funksjoner med bl.a. broer som også fungerer som sandfang og vanninntak for en varmepumpe. På denne måten bruker vi vannet på en måte som skaper verdi for området, sier Flemming Hermann, leder i Energi Viborg Vand A/S.
Bak prosjektet ligger et tverrfaglig samarbeid mellom Energi Viborg Vand A/S, Viborg Varme, Viborg kommune og C.F. Møller arkitekter. Etter planen kan deler av anlegget være i drift i siste halvdel av 2023, mens den endelige ferdigstillelsen med tilgang for publikum forventes ferdigstilt i 2024.

Gettröverket, C.F. Møller Architects - Fremmer grønn omstilling med transformasjon av tidligere vannverk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Tilsvarende oppgave i Sverige
Tidligere i år startet C.F Møller Arkitekter arbeidet med en plan for utvidelse og utvikling av Getteöverket i den sørsvenske kystbyen Varberg som følge av byens vekst. Her forvandles et utilgjengelig renseanlegg til et åpent og innbydende område – og er en modell for hvordan bruksbygg i bymiljøer kan utvikles i fremtiden. Det skal bygges en grønn aktivitetssti langs bassengene ved utbyggingen, som sammen med de blå kvalitetene fra vannet tilfører rekreasjonsverdi. En bred gang- og sykkelvei skaper enkel adkomst til området og renseanlegget, samt et nytt kunnskapssenter for besøkende. Utvidelsen av renseanlegget er et landskapsintegrert bygg med grønne tak, som integreres og gjøres tilgjengelig i parkmiljøet gjennom skrå takflater.

 

Getteröverket
Energi Viborg

Søværket, C.F. Møller Architects - Fremmer grønn omstilling med transformasjon av tidligere vannverk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter