Danevirke (Dannewerk) C.F. Møller Architects - Nytt opplevelseslanskap for festningsverket Danevirke - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Danevirke (Dannewerk) C.F. Møller Architects - Nytt opplevelseslanskap for festningsverket Danevirke - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
18.11.2021

Nytt opplevelseslanskap for festningsverket Danevirke

C.F. Møller Architects vant oppgaven med å skape et opplevelseslandskap for det historiske festningsverket Danevirke, og nå offentliggjør de hvordan fremtidens formidling av historien kommer til å se ut.
Julian Weyer, C.F. Møller Architects - Nytt opplevelseslanskap for festningsverket Danevirke - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Det historiske festningsverket Danevirke regnes som Nordens største fortidsminne, og i 2018 ble det inkludert på UNESCOs verdensarvliste sammen med Hedeby. Økende besøkstall og tilhørende behov for bedre formidling, orientering, tilgangsveier og oppholdsmuligheter fikk Dannevirke kommune til å etterspørre et nytt landskapskonsept for monumentet og omgivelsene i en arkitektkonkurranse, som C.F. Møller Architects vant i 2020. Nå er C.F. Møller klare til å vise frem arbeidet og gi innblikk i hvordan landskapskonseptet realiseres for festningsverkets sentrale områder.

 

Landskapskonseptet inkluderer det sentrale området rundt Hovedvolden, Kovirke-volden, Nordvolden og Krumvolden. Det inkluderer deler av Hærvejen, historiske borganlegg og skanser, den nedtappede Dannevirke-innsjøen samt den sentrale arkeologiske parken ved Danevirke museum, der blant annet . Valdemarsmuren fra 1100-tallet, Porten til Norden og en kanonskanse fra de Slesvigske Krige er viktige attraksjoner.

 

– Ved å skape nye gangveier som forbinder anleggets mange høydepunkter, guides de besøkende til helt nye opplevelser, samtidig som at tilgjengeligheten økes og den arkeologiske substansen beskyttes mot slitasje. Det gjøres delvis i form av oppbygde, svevende stier av cortenstål på eller over de mest følsomme delene av monumentet og naturen, forteller Julian Weyer.

Danevirke (Dannewerk) C.F. Møller Architects - Nytt opplevelseslanskap for festningsverket Danevirke - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Økte naturverdier

Ved Porten til Norden gjenskapes vollens snittprofil fra tidligere arkeologiske utgravninger i abstrakt form, og ved restene av Valdemarsmuren kan de besøkende bruke en ny utsiktsplattform for å oppleve festningsanleggets opprinnelige høyde og effekt i landskapet. Andre steder langs det vidstrakte vollanlegget anlegges formidlingspunkter i form av snittprofiler av cortenstål, som illustrerer vollens utforming gjennom forskjellige historiske epoker, supplert med sitteplasser og noen steder også overbygg for overnattingsgjester.

 

I tillegg til formidlingen og den turistiske bruken legger landskapskonseptet vekt på å øke naturverdiene i området, blant annet ved å skape et nytt våtområde ved Dannevirke-innsjøen og skape bedre aktivitetsområder, oppholdsmuligheter og felles fasiliteter som lekeplass og festplass for lokalsamfunnet hele året.

 

Det forventes at byggearbeidet starter i 2023 og ferdigstilles medio 2024.

Danevirke (Dannewerk) C.F. Møller Architects - Nytt opplevelseslanskap for festningsverket Danevirke - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Bakgrunnen for utviklingen av Dannevirke

Utgangspunktet for arbeidet er et større forarbeid som Dannevirke kommune har gjennomført i samarbeid med Verdenskulturarvskontoret i det Arkæologiske Amt, Kreis Schleswig-Flensburg, Sydslesvigsk Forening og Haddeby Amt. Arbeidet identifiserte behovet for å skape nye opplevelser for besøkende og samtidig beskytte monumentet bedre ved å skape attraktive stier og gangveier langs og på tvers av vollen, med formidlingspunkter og oppholdskvaliteter. Samtidig viste arbeidet at tilgjengeligheten og de trafikale ankomststedene måtte styrkes, og områdets samlede betydning som naturområde måtte heves. C.F. Møller Architects vant oppgaven med å skape landskapskonseptet som nå danner grunnlag for en bevilling fra Regionalentwicklungs- und Umweltausschuss i Slesvig-Holsten.

 

Prosjektbeskrivelse
Presse Release Kreis Schleswig-Flensburg

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter