hovedbygningen med sine seks etasjer står som forankringspunkt for campusområdet, designet av C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects tegner Teknologisk Instituts 50 000 m² campusområde i Århus Nord - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects tegner Teknologisk Instituts 50 000 m² campusområde i Århus Nord - C.F. Møller
17.8.2021

C.F. Møller Architects tegner Teknologisk Instituts 50 000 m² campusområde i Århus Nord

C. F. Møller Architects tegner Teknologisk Instituts nye 50 000 m² store campusområde i Århus Nord, hvor i alt 12 nye bygninger, fordelt på 8 000 m², er integrert med landskapet.

 

Danmarks teknologiske institutt driver forskning og utvikling av høyteknologiske, bærekraftige løsninger til spesialmaterialer, bygging, næringsmidler og landbruk, som de omdanner til tjenester for bedrifter. Det nye campusområdet til Danmarks teknologiske institutt huser de mest høyteknologiske laboratoriene.

Klavs Hyttel, partner i C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects tegner Teknologisk Instituts 50 000 m² campusområde i Århus Nord - C.F. Møller. Photo: Mew

– Vi er stolte av å designe et nytt kunnskapsområde for Danmarks Teknologiske Institutt i Århus Nord. Muligheten til å etablere en moderne struktur for kunnskapsdeling og innovasjon, i samspill med grønne og attraktive omgivelser, har vært et av våre kjerneområder siden vi tegnet Aarhus Universitet, sier Klavs Hyttel, partner i C.F. Møller Architects.

 

Campusområdet plasseres i fire klynger av separate bygninger til administrasjon, verksteder og forsøkshaller, i alt 12 bygninger fordelt på 8 000m².

 

Bygningene veksler mellom tre etasjer og varierende dimensjoner, og alle oppføres i tegl. Klyngene samles rundt en gårdsplass, der hovedbygningen med sine seks etasjer står som forankringspunkt for campusområdet. Hovedbygningens første etasje har store glasspartier, dette skaper et åpent, imøtekommende bygg som blir samlingspunkt med kantine, kontorlokaler og konferanserom.

 

Med seksjoner som kan utvides og innskrenkes i tråd med utvikling av nye teknologiske muligheter, er Danmarks Teknologiske Institutt designet for fremtiden.

I arkitekturen er det lagt vekt på å inkludere omkringliggende natur, både i bygningene og i landskapsdesignet. - C.F. Møller Architects tegner Teknologisk Instituts 50 000 m² campusområde i Århus Nord - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Bruker terreng og aktivitet i området

Ved å veksle mellom røde og brune nyanser i tegl og fliser, kombinert med glasspartier, skapes det variasjon i fasadene. Bygningene bygges slik at de blir en del av det naturlige, kuperte landskapet. Planmessig betyr dette at noen bygninger får en kjelleretasje som ligger under bakkenivå i den ene enden av bygningen, mens den samme etasjen fremstår som en førsteetasje i den andre enden av bygningen.

 

I arkitekturen er det lagt vekt på å inkludere omkringliggende natur, både i bygningene og i landskapsdesignet. Vinduene i forsøkshallene sikrer optimale dagslysforhold., samtidig som de bruker terrenget og aktiviteten fra gårdsplassen.

 

Et aktivt landskap som kalles Expo-landskapet anlegges som et grønt bånd gjennom bygningene, til vekstforsøk og utstillingsområde i både fag- og fritidssammenhenger for ansatte og andre interesserte.

Lasse Palm, assosiert partner og sjef for Landscape & Urbanism hos C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects tegner Teknologisk Instituts 50 000 m² campusområde i Århus Nord - C.F. Møller. Photo: Mew

– Expo-landskapet er et slags utendørs laboratorium og utstillingsområde for instituttets aktiviteter. Tanken bak landskapet er å synliggjøre arbeidet deres ved å trekke det ut av bygningene og inn i en aktiv landskapssone der folk beveger seg rundt og bruker landskapet.

 

Expo-landskapet går gjennom en gårdsplass ved inngangspartiet og kantinen, der det er en naturlig aktivitet. Samtidig er det bygget opp som en del av en landskapspark, slik at det også kan brukes som utearealer for ansatte. På denne måten blir det både en sosial og profesjonell ressurs for ansatte, partnere og andre interessenter, sier Lasse Palm, assosiert partner og sjef for Landscape & Urbanism hos C.F. Møller Architects.

C.F. Møller Architects er et av verdens ledende arkitektfirmaer innen helse- og laboratoriebygninger, og har mottatt en rekke priser for dette arbeidet. - C.F. Møller Architects tegner Teknologisk Instituts 50 000 m² campusområde i Århus Nord - C.F. Møller

Samler østjyllandske aktiviteter i etapper

Danmarks Teknologiske Institutts næringsmiddelsektor, AgroTech, er den første som flytter fra Kolding til det nye campusområdet i Århus Nord. Flyttingen forventes å finne sted i 2024. Danmarks Teknologiske Institutt vil foreløpig beholde hovedkvarteret på Kongsvang Allé i Århus C, men det nye anlegget i Århus Nord gjør det mulig for hovedkvarteret å flytte til det nye campusområdet. En samlet flytting for instituttets østjyllandske aktiviteter vil tidligst være aktuelt om 5–10 år.

 

C.F. Møller Architects har også tegnet Danish Meat Research Institute (DMRI) i Taastrup.

 

C.F. Møller Architects er et av verdens ledende arkitektfirmaer innen helse- og laboratoriebygninger, og har mottatt en rekke priser for dette arbeidet. Firmaet er kjent for Biomedicum i Stockholm, Akershus Universitetssykehus i Oslo, Mærsk-tårnet i København og Darwin Centre i London. Dessuten står C.F. Møller Architects bak Aarhus Universitetssykehus og verdens første helautomatiske sterilsentral for Rigshospitalet i København. For øyeblikket arbeider C.F. Møller Architects med en rekke helseprosjekter i Sverige, Tyskland, Danmark og Finland.

 

Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter