C.F. Møller Architects Västra Stationstorget - C.F. Møller Architects forslag «HYBRID» for Lunds nye kongressenter anbefales av juryen  - C.F. Møller
C.F. Møller Architects forslag «HYBRID» for Lunds nye kongressenter anbefales av juryen  - C.F. Møller
30.6.2021

C.F. Møller Architects forslag «HYBRID» for Lunds nye kongressenter anbefales av juryen

Det parallelle arkitektoppdraget for et nytt kongressenter sentralt i Lund er gjennomført, og juryen anbefaler at C.F. Møller Architects forslag «Hybrid» danner grunnlaget for det videre arbeidet.
C.F. Møller Architects forslag «HYBRID» for Lunds nye kongressenter anbefales av juryen  - C.F. Møller

I rapporten fremgår det at forslaget «Hybrid» er det som best løser oppgavens kompleksitet, innhold, bygning og arkitektur, og derfor er det best egnet for å danne grunnlaget for videre bearbeiding for å utvikle detaljplan for et møtesentrum i kvartalet Häradshövdingen. Juryen mener også at teamet fra C.F. Møller har vært lydhøre og engasjerte gjennom hele det parallelle arkitektoppdraget, noe som er positivt for et videre samarbeid.

C.F. Møller Architects forslag «HYBRID» for Lunds nye kongressenter anbefales av juryen  - C.F. Møller

«Navnet HYBRID beskriver flere av de verdiskapende synergiene i forslaget samt visjonen om å fremheve Lunds unike kvaliteter i møtet mellom innovasjon og kultur. Vi er lydhøre for de viktige spørsmålene som er avgjørende for å oppnå en arkitektur som forankres på stedet, og som bidrar med kvalitative bymiljøer som er unike for Lund. Håpet og målet er at vi kan bidra til å skape en attraktiv og levende møteplass i byen», sier Mads Mandrup og Ola Jonsson, partner og assosiert partner i C.F. Møller Architects.

C.F. Møller Architects forslag «HYBRID» for Lunds nye kongressenter anbefales av juryen  - C.F. Møller

Våren 2021 har et parallelt arkitektoppdrag med tre team laget forslag til et møteforum i kvartalet Häradshövdingen. Forslagene har blitt stilt ut, og publikum har hatt tilgang til en nettundersøkelse. En jury har brukt grunnlag fra flere referansegrupper og en oppsummering av fritekstfelt fra nettundersøkelsen til å lage en anbefaling for det videre arbeidet. Saken skal behandles av byggenemda i august.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter