Storkeengen er valgt som en av Danmarks beste klimaløsninger - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
23.5.2018

Storkeengen er valgt som en av Danmarks beste klimaløsninger

I dag publiserer Realdania og Sustainia publikasjonen Klima100. I den har de samlet 100 av de beste klimaløsningene fra kommuner over hele landet. Publikasjonen skal øke kunnskapsutvekslingen og den grønne omstillingen i kommunene, og prosjektet Storkeengen fra C.F. Møller Landscape er blant de utvalgte prosjektene.
Storkeengen er valgt som en av Danmarks beste klimaløsninger - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Storkeengen er valgt som en av Danmarks beste klimaløsninger - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

100 av de beste klimaløsningene fra 80 danske kommuner er representert i publikasjonen Klima100, som publiseres 23. mai. Klima100 er finansiert av Realdania og utarbeidet av Sustainia. C.F. Møller Landscape er representert med klimaprosjektet Storkeengen, som er utviklet i samarbeid med Orbicon, Vandmiljø Randers.


Storkeengen – klimasikring med merverdi
Storkeengen, som ligger i Vorup ved Randers, løser byens nåværende og fremtidige klimautfordringer ved å forvandle det nærliggende naturområdet Storkeengen til en offentlig naturpark. Naturparken vil samtidig, ved hjelp av klimatilpasning, føre det unike naturdeltaet langs Gudenåen nærmere Randers’ sentrum og innbyggerne.

 

Med klimatilpasningsprosjektet Storkeengen skal klimasikringen ikke bare kunne håndtere de økende vannmassene, men også tilføre merverdi til området. Det gjøres ved å kombinere synlige avløpstekniske løsninger med steder for rekreasjon og naturformidling, noe som øker områdets tilgjengelighet og bidrar med nye naturopplevelser tett på Randers by.

 

Utvelgelsesprosedyrer
De 100 prosjektene til publikasjonen Klima100 vurderes og velges ut av Sustania ved hjelp av et poengsystem som er basert på syv kriterier:

1. Klimaeffekt: Prosjektets forventede eller dokumenterte reduksjon i klimagasser eller bidrag til klimasikring.

2. Merverdi: Om prosjektet har medvirket til en forbedring av annet enn klimarelaterte forhold, beskrevet med utgangspunkt i FNs verdensmål.

3. Innovasjon: I hvilket omfang prosjektet viser ny eller banebrytende tilnærming til løsning av klimautfordringer.

4. Samarbeid: I hvilken grad demonstreres godt samarbeid mellom de involverte i prosjektet, for eksempel på tvers av forvaltning og kommunegrenser.

5. Involvering av innbyggerne: I hvilken grad prosjektet klarer å involvere innbyggerne i utviklingen og implementeringen.

6. Skalerbarhet: I hvilken grad prosjektet er designet slik at det potensielt kan både skaleres og dupliseres andre steder og i andre kommuner.

7. Kunnskapsutveksling: I hvilken grad utveksles, eller planlegges det utveksling av prosjekterfaringer på tvers av forvaltning, kommunegrenser eller internasjonalt.

 

Mer om prosjektet
Pressemelding fra Realdania

Storkeengen er valgt som en av Danmarks beste klimaløsninger - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter