Med Carlsbergs hovedkontor i Valby vinner C.F. Møller Architects den internasjonale prisen GREEN GOOD DESIGN Award. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig bygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk.
Ambisjonene for Carlsbergs nye hovedkontor var å samle flere av virksomhetens avdelinger i et nytt og dynamisk kontorbygg - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig bygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
14.6.2022

C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig bygg

Med Carlsbergs hovedkontor i Valby vinner C.F. Møller Architects den internasjonale prisen GREEN GOOD DESIGN Award, som hyller innovativ arkitektur og design som oppfyller de strengeste bærekrafts standardene.

 

Ambisjonene for Carlsbergs nye hovedkontor var å samle flere av virksomhetens avdelinger i et nytt og dynamisk kontorbygg med godt inneklima og fysisk arbeidsmiljø.

Lone Wiggers, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig bygg - C.F. Møller. Photo: Mew

– I dag må kontorarbeidsplasser være fleksible og tilby mange forskjellige romlige opplevelser og funksjonaliteter for å oppfylle de moderne organisasjonenes behov for kunnskapsutveksling, samhold og relasjonsbygging. Naturligvis i kombinasjon med fortsatt høy digital møteaktivitet og fjernarbeid.

 

Som arkitekter opplever vi også at moderne organisasjoner stiller strengere krav til fysiske rammer – både for å gjenspeile virksomhetens verdier og på grunn av bærekraft. Carlsbergs hovedkontor har alt dette, og vi er stolte over at prosjektet også har blitt tildelt en så anerkjent pris, sier Lone Wiggers, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects.

De innvendige overflatene er ubehandlet, rå og uten kjemiske inngrep, mens trekledningen er ekstra lydabsorberende. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig bygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Carlsbergs hovedkontor er en bærekraftig lavenergibygning med fremtidsrettede løsninger og materialer. De innvendige overflatene er ubehandlet, rå og uten kjemiske inngrep, mens trekledningen er ekstra lydabsorberende. I tillegg er det gjort tiltak for godt inneklima, og godt dagslys ved både faste og fleksible arbeidsplasser i kontorbygget.

 

– Carlsbergs hovedkontor definerer rammene for en moderne og dynamisk arbeidsplass med en bygning som underbygger identitet, kunnskapsutveksling og innovasjon. Bærekraft har vært en av de viktigste motivasjonene for designet – fra de innvendige rommene til de utvendige omgivelsene, sier Lone Wiggers, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects.

Landskapet i den fredede Carls Have, som omgir Carlsbergs hovedkontor, fungerer som en klimabuffer med skulpturelle vannelementer, som bidrar til lokal drenering av regnvann. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig bygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Landskapet i den fredede Carls Have, som omgir Carlsbergs hovedkontor, fungerer som en klimabuffer med skulpturelle vannelementer, som bidrar til lokal drenering av regnvann. I tillegg til energioptimalisering av bygningen forsinker grønne tak også dreneringen og forhindrer oversvømmelser i det offentlige avløpssystemet.

 

Landskapet rundt Carlsbergs hovedkontor har også blitt tildelt ECOtechGREEN-prisen som et godt eksempel på hvordan klimabuffer i byer kan integreres i urban arkitektur og landskapsarkitektur.

Den ene av bygningens tre fløyer danner en bro over en av kvartalets hovedinnfartsårer, J. C. Jacobsens Gade, mens de to siste fløyene omfavner Carl Jacobsens historiske hage og villa. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig bygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Carlsberg-konsernets nye hovedkontor danner rammene for en moderne og dynamisk arbeidsplass hvor målet har vært å skape en bygning som gir identitet og som oppfordrer til kunnskapsutveksling og innovasjon.
Samtidig har det vært viktig å sikre at bygningen fremstår i harmonisk samspill med omgivelsene og at den har den estetiske kvaliteten som kjennetegner Carlsberg som bedrift.


Bygningen ligger i det nordvestlige hjørnet av Carlsberg City i København, og den ene av bygningens tre fløyer danner en bro over en av kvartalets hovedinnfartsårer, J. C. Jacobsens Gade, mens de to siste fløyene omfavner Carl Jacobsens historiske hage og villa.

Atriet, bygningens sentrale rom, åpner opp mot Carl Jacobsens Have med utsikt over Carlsberg City, hvor Carlsberg har utfoldet, og stadig utfolder sin lange historie som bryggeri. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig bygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Atriet, bygningens sentrale rom, åpner opp mot Carl Jacobsens Have med utsikt over Carlsberg City, hvor Carlsberg har utfoldet, og stadig utfolder sin lange historie som bryggeri. Første etasje er åpen for kunder og forretningspartnere, og med atriet som velkomstrom fremstår den som innbydende og åpen mot omgivelsene. Atriet bryter gjennom alle bygningens etasjer, og rundt atriet er det et fellesområde i hver etasje hvor bedriftens ansatte kan møtes. På denne måten samler atriet alle kontorfløyer, både loddrett og vannrett, slik at alle avdelingene oppleves som ett samlet arbeidsfellesskap, noe som styrker samarbeid, kunnskapsutveksling og innovasjon.

Fasaden består av store glasspartier som rytmisk brytes av loddrette, kobberbelagte lameller.  - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig bygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Fasaden består av store glasspartier som rytmisk brytes av loddrette, kobberbelagte lameller. Kobberet sender tankene tilbake til de gamle bryggeritankene, samtidig som de gjenspeiler de mange fine kobberdetaljene på Carlsberg Citys historiske bygninger.


Bygningen er tilpasset de historiske omgivelsene og skalaen på stedet ved at høyden er trappet ned mot de mindre husene i området og Carl Jacobsens Villa, samt ved at fasaden er utformet med en knekk. Resultatet er en bygning som skånsomt innpasser seg og står i vakker harmoni med omgivelsene.


Bygningen er bærekraftig og har bærekraftige løsninger. Den er oppført i naturmaterialer med lang levetid. For eksempel er fasadens lameller belagt med resirkulert kobber, og bygningen er bygd i samsvar med København kommunes bygningsklasse 2020.

Om GREEN GOOD DESIGN-prisen

Chicago Athenaeums GREEN GOOD DESIGN award setter fokus på de viktigste bygningene og produktene som definerer internasjonale standarder med gjennomgående bærekraftig design, som oppfyller de strengeste standardene.

 

GREEN GOOD DESIGN award stammer fra GOOD DESIGN award, som ble startet i Chicago i 1950 av Eero Saarinen og Ray Eames.

Om Chicago Athenaeum

Chicago Athenaeum er et globalt nonprofit utdannings- og forskningsinstitutt. Instituttets oppgave er å formidle betydningen av arkitektur og design som disipliner som kan ha positiv påvirkning på miljøet.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter