400 barn planter skoleskog ved Ajstrup – C.F. Møller Architects har utviklet visjon og masterplan - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Joanna Lykke Kaalby
400 barn planter skoleskog ved Ajstrup – C.F. Møller Architects har utviklet visjon og masterplan - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Joanna Lykke Kaalby
2.12.2021

400 barn planter skoleskog ved Ajstrup – C.F. Møller Architects har utviklet visjon og masterplan

I et samarbeid mellom Aarhus kommune og landsorganisasjonen Plant et Træ bidrar C.F. Møller Architects frivillig med visjon og masterplan for å skape et skogområde for læring og naturopplevelser ved Ajstrup. En såkalt skoleskog til undervisning og skolefellesskap i Aarhus kommune.

 

Solskinn, snø og 400 barn fra forskjellige barnehager i Aarhus kommune preget formiddagen da det første spadetaket ble tatt for å forvandle det åpne, kuperte landskapet ved Ajstrup til en fremtidig skog.

Med planting av 40 000 trær i nærheten av kysten ved Ajstrup på Østjylland blir skoleskogen et fyrtårnprosjekt for skoleskoger i Danmark.

Michael Kruse, C.F. Møller Architects - 400 barn planter skoleskog ved Ajstrup – C.F. Møller Architects har utviklet visjon og masterplan - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Joanna Lykke Kaalby

«I C.F. Møller er vår visjon å forbedre livet for mennesker og planeten. Derfor er det helt naturlig at vi bidrar til dette viktige tiltaket, som gjenetablerer naturen, underbygger læringen og aktiverer unge i nye fellesskap. Den fremtidige skoleskogen bidrar til å fremme forståelsen for – og betydningen av – naturen og miljøet, og vi håper at prosjektet blir til stor inspirasjon og glede for mange barn i fremtiden», sier Michael Kruse, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects.

Bünyamin Simsek - 400 barn planter skoleskog ved Ajstrup – C.F. Møller Architects har utviklet visjon og masterplan - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Joanna Lykke Kaalby

Læring og fellesskap rundt naturen

Visjonen for skoleskogen er å skape et skogområde som vokser hver gang det kommer nye barnehagebarn i Aarhus kommune, siden elevene planter hvert sitt tre ved skolestart.
Skogen danner rammen for skolefellesskap og undervisning i naturmiljøer. Elevene lærer om prosessene som trengs for å plante en skog, og de følger veksten gjennom hele skoletiden. På sikt, når skogen har vokst, lærer barna å ferdes og overleve i naturen. Skogen er også et perfekt undervisningsmiljø for læring om CO2-lagring, fotosyntese og biologisk mangfold.

 

I tillegg til de 400 elevene deltok også Bünyamin Simsek:

 

«Det er helt naturlig å engasjere barna og gi dem eierskap til skogen. Vi er totalt avhengige av dem og deres engasjement i naturen hvis vi skal sikre at det grønne også blir prioritert i fremtiden. Og det må vi, for nærheten til skogen og naturen er øverst på listen når innbyggerne i Aarhus beskriver hvorfor de er glade for at de bor i kommunen.»

Jens Døssing & Michael Kruse - 400 barn planter skoleskog ved Ajstrup – C.F. Møller Architects har utviklet visjon og masterplan - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Joanna Lykke Kaalby

Visjon og masterplan: Forsterker det naturlige terrenget
Ajstrup skoleskog forsterker det naturlige terrenget og knytter sammen kusten og naturområdene ved Ajstrup og Norsminde i Østjylland.


Sentralt i skogen tilfører et våtområde en rekke biotoper for dyre- og planteliv. I tillegg til utkikksposter på eksisterende åser, ville stier og en ridesti, er det ikke tilrettelagt ting som bålplasser og gapahuker i skogen. Det er opp til de besøkende å lage en leirplass, og å etterlate området urørt når de drar igjen. Slike opplevelser bidrar til forståelsen av at vi må ta vare på naturen, og at den ikke bare er vakre omgivelser for en spasertur.

 

«Barna er naturens fremtidige ambassadører, og en tur i villmarken kan bidra til å gi dem en forståelse av alle verdiene og ressursene naturen har. De gode opplevelsene i naturen vil forhåpentligvis motivere barna til å ta godt vare på den», sier Jens Døssing, leder for Plant et Træ, som har bidratt til å koordinere donasjoner og samarbeider i forbindelse med realiseringen av Børnenes Skov og flere andre nye skoger i Aarhus kommune.

 

Børnenes Skov kan få et totalt areal på 20 hektar. Det blir bare én skogsvei gjennom området, og én ryddet sti. Utover det er det opp til de besøkende å selv finne veien gjennom skogen, som vokser fritt. Når skogen er ferdig, avhenger av støtten fra skolene.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter