Rune Bjerno Nielsen, Ola Jonsson, Franz Ødum, Thue Borgen Hasløv & Jonas Toft Lehmann. - C.F. Møller Architects utvider med nye partnere - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen
Franz Ødum, Jonas Toft Lehmann, Ola Jonsson, Rune Bjerno Nielsen, Thue Borgen Hasløv & Maibritt Dammann - C.F. Møller Architects utvider med nye partnere - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen
13.6.2022

C.F. Møller Architects utvider med nye partnere

C.F. Møller Architects utvider med fire partnere i Danmark, en partner i Sverige og en assosiert partner i Danmark.

 

I forlengelsen av et positivt 2021 med økt omsetning, etablering av et nytt kontor i Malmø i 2020 og økt internasjonal rekkevidde, utvider C.F. Møller organisasjonen med nye partnere.


Det betyr at arkitektene Thue Borgen Hasløv og Franz Ødum fra avdelingen i København, Rune Bjerno Nielsen og Jonas Toft Lehmann fra avdelingen i Aarhus og Ola Jonsson fra avdelingen i Malmø, slutter seg til partnerkretsen.


Arkitekt og helsesjef Maibritt Dammann i Aarhus utnevnes som ny assosiert partner og vil fortsette med å styrke helseområdet, som i økende grad har vunnet internasjonal oppmerksomhet.

Lone Bendorff, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utvider med nye partnere - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Peter Sikker Rasmuseen

"Vi er glade for å kunne hente inn fremtidige ledere internt i organisasjonen. Vi ser frem til enda bedre samarbeid på tvers av kontorer, noe som vil styrke vår skandinaviske posisjon ytterligere," sier Lone Bendorff, administrerende direktør og partner i C.F. Møller Architects.

C.F. Møller Partners: Franz Ødum, Jonas Toft Lehmann, Julian Weyer, Klaus Toustrup, Klavs Hyttel, Lone Bendorff, Lone Wiggers, Mads Mandrup, Michael Kruse, Mårten Leringe, Ola Jonsson, Rune Bjerno Nielsen & Thue Borgen Hasløv. - C.F. Møller Architects utvider med nye partnere - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen

C.F. Møllers samarbeidskrets
C.F. Møllers partnerkrets består i dag av administrerende direktør Lone Bendorff, arkitektene Klaus Toustrup, Klavs Hyttel, Michael Kruse, Julian Weyer, Jonas Toft Lehmann og Rune Bjerno Nielsen i Aarhus, Lone Wiggers, Mads Mandrup, Franz Ødum og Thue Borgen Hasløv i København, Mårten Leringe i Stockholm og Ola Jonsson i Malmö.


Ny sammensetning av hovedstyret
C.F. Møllers hovedstyre har også fått nye medlemmer og består i dag av assosiert partner og arkitekt Vendela Martinac i Stockholm og Franz Ødum, partner og avdelingsleder i København. Begge er nye medlemmer av hovedstyret som i tillegg består av administrerende direktør og partner Lone Bendorff, arkitekt og partner Klaus Toustrup og finansdirektør Birgit Møller.


C.F. Møller sysselsetter i dag ca. 350 ansatte og har kontorer i Aarhus (hovedkontor), Aalborg, København, Stockholm, Malmö, Oslo, Berlin og London.

Thue Borgen Hasløv, C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects utvider med nye partnere - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen

Om Thue Borgen Hasløv
Thue Borgen Hasløv startet i C.F. Møller i 2011. Siden 2015 har Thue vært leder for C.F. Møllers konkurranseavdeling i København kalt C.F. Møller Lab og assosiert partner siden 2016. Han har tidligere jobbet i Hasløv & Kjærsgaard og er utdannet ved Arkitektskolen i København, KADK.

Franz Ødum, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utvider med nye partnere - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen

Om Franz Ødum
Franz Ødum startet i C.F. Møller som prosjektleder i 2011 og ble assosiert partner i 2016. Han har vært avdelingsleder i København siden 2021. Franz har tidligere vært hos Juul Frost Arkitekter, RIA Arkitekter og MWs tegnestue siden utdannelsen som arkitekt ved Arkitektskolen i Århus.

Jonas Toft Lehmann, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utvider med nye partnere - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen

Om Jonas Toft Lehmann
Jonas Toft Lehmann startet i C.F. Møller i 2013 og har vært assosiert partner siden 2018. Jonas er utdannet ved Arkitektskolen i Aarhus. Før C.F. Møller var Jonas ansatt hos Schmidt Hammer Lassen Arkitekter.

Rune Bjerno Nielsen, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utvider med nye partnere - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen

Om Rune Bjerno Nielsen
Rune Bjerno Nielsen startet i C.F. Møller i 2011. Siden 2013 har Rune vært leder for C.F. Møllers konkurranseavdeling kalt C.F. Møller Lab i Aarhus, og assosiert partner siden 2016. Rune har tidligere vært hos Kjaer & Richter, Cubo Arkitekter og 3XN, og er utdannet ved Arkitektskolen i Aarhus.

Ola Jonsson, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utvider med nye partnere - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen

Om Ola Jonsson
Ola Jonsson startet i C.F. Møller i 2008 som leder av kontoret i Stockholm og har siden 2016 vært assosiert partner. I 2020 ble Ola leder av den nye avdelingen i Malmö åpnet. Ola har tidligere vært med bl.a. AvroKo, Kjellander + Sjöberg og Brunnberg & Forshed Arkitektkontor og er utdannet ved Arkitektskolen Aarhus og KTH Kungliga Tekniske Högskolan i Stockholm.

Maibritt Dammann, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utvider med nye partnere - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen

Om Maibritt Dammann
Maibritt Dammann startet i C.F. Møller i 2005. Siden 2021 har Maibritt vært helsesjef i C.F.Møller, en spesialkompetanse ved C.F. Møller og en økende etterspørsel internasjonalt. Maibritt er utdannet ved Arkitektskolen i Aarhus.

 

Nye medlemmer av C.F. Møller Architects ledelse
C.F. Møller utnevner leder for Healthcare

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter