Prekvalifisert til å løse flomproblemer i dansk by - C.F. Møller. Photo: Mig og Aalborg, Stine Kjølby Christensen
Guldborgsund Havneby - Prekvalifisert til å løse flomproblemer i dansk by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
14.2.2022

Prekvalifisert til å løse flomproblemer i dansk by

C.F. Møller Architects har sammen med et team av danske og internasjonale spesialister blitt prekvalifisert til å gi et forslag for å løse flomproblemer og klimasikre havneområdet i den danske byen Aalborg.

 

Vannstanden i Limfjorden, som utgjør havnefronten i Aalborg, stiger. Dersom spådommene stemmer, er det en risiko for at store områder av Aalborgs vestlige del vil stå overfor en stor utfordring i fremtiden. Med støtte fra Realdania og Kystdirektoratet har Aalborg kommune satt i gang en arkitektkonkurranse for å utvikle en visjon for hvordan Aalborg Vestby kan beskyttes mot fremtidig havstigning. C.F. Møller Architects (hovedrådgiver) er sammen med Deltares (NL), RAW Mobility (DK), Arki_lab (DK), EKJ Rådgivende Ingeniører (DK) prekvalifisert til å levere et forslag som beviser området mot fremtidig havnivåstigning og stormflo mens opprettholde rekreasjons- og fritidsverdiene med aktiviteter på og ved vannet og i de store grøntområdene. Totalt er fire lag prekvalifisert.

Jens Rex, Head of Landscape C.F. Møller Architects - Prekvalifisert til å løse flomproblemer i dansk by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Smed Andersen

– Vi er glade for å bli invitert med i konkurransen og ser frem til å bruke all vår erfaring fra lignende prosjekter og nyeste kunnskap i godt samarbeid med spesialistene i hele teamet, sier Jens Rex, leder for landskap og urbanisme i C.F. Møller Arkitekter.

Aalborg Havnefront / C.F. Møller Architects - Prekvalifisert til å løse flomproblemer i dansk by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Per Olav Hagen

Velkjent i Aalborg
En av C.F. Møller Architects kontor i Danmark ligger i Aalborg og står bak utviklingen av havnefronten fra sentrum av byen mot øst. Denne delen av vannkanten har vunnet flere priser og blitt fremhevet av New York Times som grunnen til å besøke Aalborg. C.F. Møller bygger for tiden ut Stigsborg Havnefront på motsatt side av Limfjorden. Senest har C.F. Møller vunnet kontrakten om å lage Guldborgsund Havneby med en masterplan for havnen i Nykøbing Falster, som forener byen og sundet, og transformerer den gamle industrihavnen til en levende bydel med boliger, kulturliv og byrom med integrert klimavern.
Konkurransen i Aalborg lanseres av Aalborg kommune med støtte fra Kystdirektoratet og Realdania.


Konkurranseprosess:
februar – april 2022:
Arkitektkonkurranse - fase 1
april 2022:
To prosjekter er valgt ut til å gå videre, og prosjektene vil bli presentert på et folkemøte.
Mai – august 2022:
Arkitektkonkurranse - fase 2
August/september 2022: Kunngjøring av vinner.

 

News Story TV 2 Nord
Realdania
Aalborg Kommune

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter