Planer for nytt byrom i Oslo offentliggjort - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Kristin Jarmund, Rodeo
11.5.2018

Planer for nytt byrom i Oslo offentliggjort

KLP Eiendom i samarbeide med Kristin Jarmund Arkitekter, C.F. Møller Architects og Rodeo arkitekter offentliggjør planer om et nytt byrom med torg, hotell og høyhus ved Oslo sentralstasjon, som vil gi byen gode oppholdsarealer og nye effektive urbane forbindelser.
Planer for nytt byrom i Oslo offentliggjort - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Kristin Jarmund, Rodeo
Planer for nytt byrom i Oslo offentliggjort - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Kristin Jarmund, Rodeo

Midt i Oslo sentrum er knutepunktet Oslo Sentralstasjon som fungerer som inngangspunkt til Oslo fra verden. Kristin Jarmund Arkitekter, C.F. Møller Architects og Rodeo arkitekter i samarbeid med Bollinger & Grohmann Ingeniører og Transsolar utvikler reguleringsplan for KLP Eiendom, Biskop Gunnerus gate 14B i dette området.

 

Ambisjoner

KLP Eiendoms ambisjon er at BG14B skal bli et internasjonalt forbildeprosjekt innen miljø- og bærekraft. Prosjektet bidrar til et tydelig byplangrep ved å binde delområder og nivåer sammen og tilrettelegge for god og effektiv mobilitet. BG14B skal fungere som en bylivsgenerator og drivkraft i områdeutviklingen og tydeliggjøre Oslo kommunes ambisjon om å gjøre denne delen av byen mer tilpasset myke trafikanter og mer attraktivt som oppholdssted. Med utgangspunkt i tomtas beliggenhet i møtet mellom henholdsvis knutepunktet Oslo S, nabolaget Vaterland og nabolaget Grønland, fremdyrker prosjektet møtet mellom disse tre delområdenes særegenhet og kvaliteter.

 

Nytt offentlig rom
I dag utgjør eksisterende bygg 100% av tomtas areal, med dette prosjektet blir mer en 50% av arealet et tilgjengelig offentlig byrom. Et sammenhengende og nytt terreng etableres som et landskapselement forbundet med grøntstrukturen langs Akerselva, hvor vann fremheves som opplevelseselement. Landskapselementet utligner nivåforskjellene og etablerer nye forbindelser for effektiv mobilitet mellom Schweigaards gate, Bussterminal og Nylandsbroen.


Volumoppbygging med takhager og utsikt
Prosjektet består av to bygningskropper som står på en felles base. Den vestlige bygningen har primærfunksjon som hotell, mens den østlige bygningen har primærfunksjon som kontor. Bygningskroppene er brutt ned i flere delvolumer som referer til skalaer og proporsjoner i bysilhuetten rundt. Prosjektet kan beskrives som kotehøyder i et bylandskap som vokser opp av terrenget, der grønne terrasseringer bringer det grønne rommet langs Akerselva og landskapselementet oppover i bylandskapet. De ulike terrasseringene brukes for takhager og utsikt; og for å fremme livet på innsiden, ved store åpninger som også avdekker den vertikale byen i det urbane landskapet.

 

Mer om prosjektet

Planer for nytt byrom i Oslo offentliggjort - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Kristin Jarmund, Rodeo

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter