Generasjonenes Hus Nivå / C.F. Møller Architects - C. F. Møller Architects, GPP arkitekter, NERD architects og AFRY skal sammen tegne Generationernes Hus i Nivå i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Generasjonenes Hus Nivå / C.F. Møller Architects - C. F. Møller Architects, GPP arkitekter, NERD architects og AFRY skal sammen tegne Generationernes Hus i Nivå i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
1.9.2021

C. F. Møller Architects, GPP arkitekter, NERD architects og AFRY skal sammen tegne Generationernes Hus i Nivå i Danmark

Kommunens store investering i Fremtidens Bymidte i Nivå, med blant annet en helt ny skole, skal tegnes av et team som består av C.F. Møller Architects (totalrådgiver), GPP arkitekter, NERD architects og AFRY.

 

De neste årene investerer Fredensborg kommune opptil 0,5 milliarder danske kroner for å realisere visjonen for Fremtidens Bymidte i Nivå. Det er et ekstremt komplekst prosjekt som det krever stor faglig ekspertise å gjennomføre. Den ekspertisen har C.F. Møller Architects, som etter en anbudsrunde har fått oppgaven som totalrådgiver for Generationernes Hus sammen med GPP Arkitekter, NERD Architects og AFRY.

 

«Det er viktig for arkitektkontoret at det nye sentrum realiseres på en slik måte at det oppfyller så mange av innbyggernes ønsker som mulig. Og ønskene skal integreres i en spennende arkitektonisk ramme med maksimal bærekraft. Vi skal ha et sentrum i Nivå som både oppfattes som en stor ressurs for innbyggerne i Nivå, men som også tiltrekker mennesker utenfra. Derfor har vi valgt C.F. Møller Architects, som har stor erfaring med tilsvarende komplekse prosjekter både i Danmark og internasjonalt, og som samtidig kan sikre en unik arkitektur», sier borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Lone Wiggers, C.F. Møller Architects - C. F. Møller Architects, GPP arkitekter, NERD architects og AFRY skal sammen tegne Generationernes Hus i Nivå i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

«Det er med stolthet og stor glede at vi tar fatt på den spennende og viktige oppgaven med å utvikle ’Generationernes Hus’. Det er virkelig en drømmeoppgave, der vi får brukt all kompetansen vår. Her får vi muligheten til å bidra med sammenhengende arkitektoniske løsninger det by-strategiske, det læringsfunksjonelle, det bærekraftige og det trygghetsskapende i det nye området. Det vil samlet sett gi Nivå et nytt bysentrum med arkitektonisk identitet», sier Lone Wiggers, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.

 

Generationernes Hus har et budsjett på 470 millioner danske kroner, og prosjektet inkluderer en ny skole med idrettshall og SFO, en svømmehall, et omsorgssenter samt renovering og utvidelse av bibliotek/kulturhus. Bygningene forventes å stå ferdige i midten av 2025, og svømmehallen i 2026.

Generasjonenes Hus Nivå / C.F. Møller Architects - C. F. Møller Architects, GPP arkitekter, NERD architects og AFRY skal sammen tegne Generationernes Hus i Nivå i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Om Generasjonenes Hus i Nivå
Generasjonenes Hus utfordrer de institusjonelle rammene for skolebygg ved å integrere andre offentlige funksjoner for alle byens innbyggere, og ved å stå som urbane markører for Nivå sentrum, som gir bydelen en ny og sentral identitet. Ved å samle sentrale, offentlige funksjoner i Generasjonenes Hus blir det skapt liv og møter mellom alle byens generasjoner fra morgen til kveld.


Forankret i by og landskap
Skolens læringsområder består av like deler bygning og landskap, med arealer utendørs som legger til rette for lek, bevegelser, naturfag og matlaging, som alle er fasiliteter som er åpne for byens øvrige innbyggere. For å sikre liv på alle sider av Generasjonenes Hus har ikke bygningene for- eller bakside, og de har inngang fra alle sider. Bygningene ligger som en klynge med en åpen struktur av torg, plasser og stier som forbinder alle funksjonene, og åpner i retningen av både byen og den uberørte naturen, som ligger nært Nivå sentrum, der Generasjonenes Hus er plassert.


For å forankre Generasjonenes Hus i Nivå blir det delvis oppført i murstein, som både skaper en sammenheng med byens eksisterende bygninger og med de nedlagte teglverkene som kjennetegner byens historie. For å skape variasjon og mykhet i mursteinsbygningen blir det brukt tre i overganger mellom uterom og husene, sammen med glasspartier i første etasje, for å styrke opplevelsen av trygghet når man passerer bygningene.

 

Det beste forslaget av tre
Av totalt 16 grupper som søkte om å bli prekvalifisert for oppgaven, ble tre valgt ut til å levere anbud på løsningen. De tre lagene som ble valgt ut:

• C.F. Møller Danmark, med GPP Arkitekter, NERD Architects og AFRY (Vinder)

• Rambøll Danmark, med JJW Arkitekter, COBE, samt Læringsekspert Malou Juelskjær og Lotte
Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som konsulenter

• Tegnestuen Vandkunsten, med DOMINIA Rådgivende ingeniører, RUM og Kragh & Berglund

 

Press Release Fredensborg Municipality
Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter