Carlsbergs hovedkontor tegnet av C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig kontorbygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Carlsbergs hovedkontor tegnet av C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig kontorbygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
29.8.2022

C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig kontorbygg

For Carlsbergs hovedkontor i Valby mottar C. F. Møller Architects «The International Architecture Award», som hedrer ny og banebrytende design verden over.

 

Ambisjonene for Carlsbergs nye hovedkontor var å samle flere av virksomhetens avdelinger i et dynamisk og bærekraftig kontorbygg med godt inneklima og fysisk arbeidsmiljø.

Jakob Stilov, administrerende direktør i Carlsberg Estates, foran Carlsberg sentralkontor designet av C.F. Møller Arkitekter. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig kontorbygg - C.F. Møller. Photo: Nicoline Eibye

«Vi hadde veldig høye ambisjoner for bygget. Hovedkontoret vårt skal være et attraktivt og inspirerende sted å jobbe, der de ansatte føler seg stolte – ikke bare over Carlsbergs produkter og varemerke, men også over å være i attraktive fysiske omgivelser med et godt inneklima. Vi har ikke bare bygd med tanke på de eksisterende ansatte, men også for at bygningen skal kunne tiltrekke de beste kandidatene i fremtiden,» forteller Jakob Stilov, direktør for Carlsberg Ejendomme.

Lone Wiggers, partner og arkitekt i C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig kontorbygg - C.F. Møller. Photo: Mew

«Som arkitekter opplever vi at moderne organisasjoner stiller strengere krav til fysiske rammer – både for å gjenspeile virksomhetens verdier og på grunn av bærekraft. Carlsbergs hovedkontor har alt dette, og vi er stolte over at prosjektet får anerkjennelse,» sier Lone Wiggers, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects.

 Landskapet som omgir Carlsbergs hovedkontor fungerer som klimadempende med skulpturelle vannelementer som støtter lokal drenering av regnvann. Arkitekter: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig kontorbygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Tidligere i år ble Carlsbergs hovedkontor også hedret med den internasjonale prisen «GREEN GOOD DESIGN Award», for sine høye standarder innen klima og bærekraft. I tillegg mottok landskapsprosjektet rundt Carlsbergs hovedkontor anerkjennelsen «ECOtechGREEN Award» for den klimavennlige landskapsarkitekturen, som benytter seg av et system som avleder regnvann til grunnvannet for å motvirke oversvømmelser i bymiljøer.

Interiør i Carlsberg sentralkontor. Arkitekter: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig kontorbygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bærekraft og inneklima

Carlsbergs hovedkontor er en bærekraftig lavenergibygning på grunn av de fremtidsrettede løsningene og materialene som er brukt. Det er lagt vekt på et godt inneklima med naturlige materialer, solceller og ventilasjon. Sentrale tiltak for inneklimaet omfatter høye dagslysstandarder for alle faste og fleksible arbeidsstasjoner. Arbeidstasjonene er utstyrt med solskjerming som styres automatisk av dagslyset, LED-belysning og høyisolerende 3-lags energivinduer. De innvendige overflatene er rå, ubehandlede og uten kjemiske inngrep. I tillegg til de bærekraftige, slitesterke og lydabsorberende bambusgulvene har også fasaden støydemping til 35 dB, som effektivt stenger ute trafikkstøy og sikrer god arbeidsro i bygningen – til brukernes store tilfredshet.

Carlsberg hovedkontor. Arkitekter: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig kontorbygg - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Om Carlsberg-hovedkontoret

Carlsberg-konsernets nye hovedkontor danner rammene for en moderne og dynamisk arbeidsplass hvor målet har vært å skape en bygning som gir identitet, og som oppfordrer til kunnskapsutveksling og innovasjon.
Samtidig har det vært viktig å sikre at bygningen fremstår i harmonisk samspill med omgivelsene, og at den har den estetiske kvaliteten som kjennetegner Carlsberg som bedrift.

Bygningen ligger i det nordvestlige hjørnet av Carlsberg Byen i København. Den ene av bygningens tre fløyer danner en bro over en av kvartalets hoved innfartsårer, J. C. Jacobsens Gate, mens de to siste fløyene omkranser Carl Jacobsens historiske hage og villa.

Atriumet vid Carlsbergs huvudkontor. Arkitekter: C.F. Møller Arkitekter. - C.F. Møller Architects får internasjonal anerkjennelse for bærekraftig kontorbygg - C.F. Møller

Atriet, bygningens sentrale rom, åpner opp mot Carl Jacobsens Hage med utsikt over Carlsberg Byen, hvor Carlsberg har utfoldet – og stadig utfolder – sin lange historie som bryggeri. Første etasje er åpen for kunder og forretningspartnere, og med atriet som velkomstrom fremstår den som innbydende og åpen mot omgivelsene.

Fasaden består av store glasspartier som rytmisk brytes av loddrette lameller belagt med gjenbrukskobber. Kobberet sender tankene tilbake til de gamle kobbertankene brukt i ølbrygging, samtidig som de gjenspeiler de mange fine kobberdetaljene på Carlsberg Byens historiske bygninger. I tillegg bidrar fasaden i gjenbrukskobber til bærekraftsbildet, med svært lang levetid på opptil 150 år.

Bygningen er tilpasset de historiske omgivelsene og skalaen på stedet ved at høyden er trappet ned mot de mindre husene i området og Carl Jacobsens Villa, og ved at fasaden er utformet med en knekk. Resultatet er en bygning som skånsomt innpasser seg og står i vakker harmoni med omgivelsene.

 

Les mer om Carlsberg hovedkontor.

Om The International Architecture Award®

The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design har i samarbeid med The European Center for Architecture Art Design and Urban Studies og Metropolitan Arts Press, Ltd. delt ut The International Architecture Awards siden 2004.

Prisen hedrer den beste og mest betydningsfulle bygnings- og landskapsarkitekturen som er designet eller oppført av verdens ledende arkitekter, landskapsarkitekter og byplanleggere, med det formål å anerkjenne fremragende arkitektur fra et globalt synspunkt. Programmet hyller nyvinninger innen design og formidler dagsaktuelle banebrytende prosesser og retninger for samtidens designtenkning.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter