Maersk Tower - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
The Technical Faculty - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
23.6.2020

Insights - Design av laboratorier

Forskning i verdensklasse, som bidrar til å forandre verden og forbedre hverdagen for mennesker og for planeten, krever fasiliteter i verdensklasse. Med innovativ design får man nye måter å frigjøre kreativt potensial på gjennom arkitektur som fremmer tettere forbindelser og kreativitet mellom kolleger, forskere og samfunn.
Biomedicum - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Mark Hadden
C.F. Møller Architects har som mål å skape prosjekter der vitenskapsbygg blir en smeltepunkt for et sosialt og tverrfaglig miljø der store tenkere kan utveksle like mange ideer over en kaffekopp som over prøverørene i et laboratorium. 

Den samlede planleggingen definerer en ny måte å føre forskere sammen på med en stimulerende og åpen arkitektur der de omkringliggende bygningene og konteksten gjør det mulig å forvandle hver lokasjon til en levende campus. En campus som kan vise frem og uttrykke vitenskapens visjon, samtidig som den fremmer innovasjon, tiltrekker seg talenter og gjør innbyggerne stolte.


Det er lett å tro at den viktigste delen av forskningsmiljøet er laboratoriene, foran flaskene eller datamaskinen. Men de beste ideene kommer når man tar en kaffekopp på torget eller møter en kollega fra en av de andre etasjene, sier Ole William Petersen, professor i Tissue Morphology and Differentiation, DSc., ved Københavns Universitet og en av de som bruker Mærsk Tårnet.


C.F. Møller Architects har designet laboratorier og forskningskomplekser som setter nye standarder helt siden arkitektkontoret begynte å arbeide med arkitektur. Kjernen i designtilnærmingen er basert på å sette mennesker og trivsel i sentrum. Dette bidrar til å bygge opp det skandinaviske velferdssamfunnet, og har vært ryggraden i C.F. Moller Architects’ arbeid helt fra starten, med Aarhus universitet i 1924 som det første store prosjektet. Universitetet anses fortsatt som et av verdens beste. Nesten hundre år med bygging av forskningssanlegg har gitt kunnskap, erfaring og forståelse for hva som er viktig for å oppfylle komplekse, tekniske ambisjoner innen helsevesen, utdanning og kultur.

Maersk Tower - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Kunnskapsutveksling 
Ved å grundig vurdere hvordan en bygning skal utformes kan man skape uformelle møteplasser som gir muligheter for kunnskapsutveksling på tvers av fagfelt og avdelinger.

 

Gjennom de arkitektoniske konsepter sikrer både attraktive forskningsfasiliteter og at de sosiale aspektene ved arbeidsplassen forsterkes. Dette gjøres ved å skape attraktive miljøer med rom for å sosialisere med kolleger, styrke samspillet mellom forskerne og skape gode forhold som kan måles i effektiviteten på arbeidsplassen, sier Klavs Hyttel.


Et eksempel på disse arkitektoniske konseptene er Mærsk Tårnet ved Københavns Universitet, der en stor skulpturell trapp skaper både vertikale og horisontale forbindelser med hver etasje, med vitenskapstorg for uformelle møter.


Mærsk Tårnet er den ideelle rammen for forskning og utdanning på topp internasjonalt nivå, og det vil også være avgjørende for helsen til den danske befolkningen i fremtiden, sier Ulla Wewer, professor, DMSc og Dean Faculty of Health Sciences ved Københavns Universitet.

Maersk Tower - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Integrering av det omkringliggende samfunnet 
Når man arbeider med store institusjoner som forskningsfasiliteter eller helsebygg, er det avgjørende at man skaper et engasjement og en synergi med det omkringliggende samfunnet, landskapet og allmennheten.


Jo bedre synergien og engasjementet, desto enklere blir det å lykkes i å skape et bygg som omfavner åpenhet og gir kvalitet til samfunnet. Dette kan gjøres ved å involvere rom og attraksjoner i bygningen som strekker seg utover bygningens egne beboere og skaper en naturlig og generell tilgjengelighet for allmennheten, sier Klavs Hyttel.


Ved Karolinska Institutet i Stockholm har åpenheten i det nye laboratoriebygget Biomedicum skapt en åpen og innbydende første etasje med offentlig tilgang til atriet, en kafé og offentlige utstillingsområder. Det ble skapt koblinger gjennom den lokale parken for å styrke allmennhetens adgang til instituttet, slik at Biomedicum blir et sentralt punkt i området. Dette har skapt et unikt ikon for forskning i verdensklassen, som Karolinska Institutet er kjent for.


Mærsk Tårnet ligger sentralt i København, og derfor var det viktig å sikre at bygningen både passer i omgivelsene og at den skiller seg ut og bidrar med noe nytt. Her kan alle møtes, og det er en sterk og innbydende kobling mellom samfunn og vitenskap. Med sin innbydende og bærekraftige campuspark og det åpne torget ved hovedinngangen er Mærsk Tårnet helt integrert i nabolaget.

 

Det er en stor dag for Københavns Universitet, men også en stor dag for København som by. Mærsk Tårnet er en gave til forskning, kunnskap og utdanning. Men det er også en stor gave til innbyggerne i København. Det er et vakkert tårn, og det gir noe tilbake til byen med første etasjen og hagene, og det er vi veldig glade for, sier Frank Jensen, ordfører i København.


Mærsk Tårnet er åpent for allmennheten i åpningstiden, med sykkel- og gangveier som krysser bygningens sokkel og fremmer sosial bærekraft, samtidig som bygget er integrert og koblet til omgivelsene.

 

Klavs Hyttel - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller

Prosessen
I utviklings- og byggeprosessen er det helt avgjørende med godt samarbeid med de som skal bruke bygget for å oppnå et godt resultat, sier Klavs Hyttel.


Vi mener det er nødvendig med en god demokratisk prosess der brukere får muligheten til å vise arbeidsflyten sin, og vi kan bidra med vår ekspertise og innsikt i hva som er mulig for å forsøke å få disse to tingene til å samsvare. Derfor vil brukernes kunnskap og rutiner danne grunnlaget for vår innovative tilnærming og forbedre enkelte rutiner, som også er basert på kjente arbeidsflyter, sier Klavs Hyttel.

 

Arbeidet ved Darwin Centre, som er en del av National History Museum i London, startet tidlig i 2002 og pågikk til 2009. I mesteparten av den perioden var C.F. Møllers arkitektteam plassert i museet, der de samarbeidet tett med de fremtidige brukerne av det nye senteret. Gjennom samarbeid med forskere og kuratorer fra Life Science-avdelingene ble det designet en rekke laboratorier med åpne løsninger, som alle enkelt kan tilpasses endringer i forskningsprosjektene.


C.F. Møller var spesielt oppmerksomme på forskernes behov, og de samarbeidet for å sikre at brukernes behov ble oppfylt, sier Neil Greenwood, Director of Finance and Administration ved Natural History Museum – Darwin Centre.

Maersk Tower - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Fleksibilitet
For å skape løsninger for et samfunn som endres raskt, og for laboratoriekrav og arbeidsforhold som også endres over tid, må man inkludere en stor grad av fleksibilitet i bygningene.


Fleksibilitet i laboratorier og helsebygg gjør at installasjoner kan flyttes og holdes oppdatert. Forholdet mellom kontorer og laboratorier er i stadig endring, og det er viktig å omfavne allsidigheten og de vekslende behovene. Det gjøres ved å sikre at installasjonene som brukes i laboratoriene, også finnes i kontorområdene, og vice versa, sier Klavs Hyttel.


Med Biomedicum har Karolinska Institutet fått et felles, samlende miljø for fremtidig forskning, med ultra-fleksibelt utstyrte laboratorier og kontorfasiliteter som fungerer som en katalysator for tverrfaglig arbeid på tvers av de ulike forsknings- og studiemiljøene. Etasjen for generell forskning er delt i en sammenhengende løsning med to bånd med kontorer og laboratorier. Kontorlokalene er plassert i ytterkanten, og i midten er det et bredt bånd med laboratorier mot den indre gårdsplassen.


Karolinska Institutet er verdenskjent for forskningen sin, og Biomedicum vil ta den til nye høyder, sier Ole Petter Ottersen, rektor for Karolinska Institutet.


Ved Darwin Centre ble kontorene og arbeidsområdene designet rundt fleksibel møblering som kan flyttes i ulike grupperinger og raskt endres, slik at man kan danne forskningsteam.

The Technical Faculty - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Bærekraft
Bærekraft er et overordnet mål i alle bygninger vi arbeider med. Derfor er det også en naturlig del av arbeidet med forsknings- og sykehusbygg.


I dag kan vi arbeide med byggkomponenter som kan generere energi og sikre høyere grad av bærekraft gjennom valg av materialer og konstruksjoner. Hele konglomeratet av elementer som kan brukes for å sikre bærekraft, må være i tråd med, og en del av, byggeprosessens generelle tankegang og konsept. I tillegg arbeider vi for å minimere energiforbruket under bygging, og ikke minst byggets energiforbruk etter ferdigstilling, sier Klavs Hyttel.

 

Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet er bygd for å oppfylle lav energiklasse i henhold til BR95. Dette gjøres med godt isolerte vegger, effektive solcellepaneler på taket og et system som kombinerer naturlig og mekanisk ventilasjon, som ytterligere reduserer behovet og kostnadene for oppvarming.


Mærsk Tårnet er et annet eksempel på hvordan et topp moderne forskningsanlegg kan vise nye og innovative bærekraftløsninger. Bærekraftstrategien har vært en integrert del av bygningens design fra starten. Tårnets form, etasjenes utforming og fasadeløsningene er eksempler på hvordan tårnets design kan bidra positivt til byggets miljøavtrykk. Mærsk Tårnet er designet, bygd og sertifisert som en Low Energy Class 1-bygning med et primært energiforbruk på 40 kWh/m² pr år. Fasaden er delt inn i et relieffliknende rutenett med skodder som fungerer som bevegelige klimaskjold. Disse åpnes og lukkes automatisk etter sollyset, slik at laboratoriene utsettes for minimal direkte varme.

Biomedicum - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

Dagslys for trivsel
Dagslys er alltid et viktig fokus når vi designer bygningene våre. Byggets plassering og form styres av dagslys- og miljøforhold. Det betyr at vi arbeider med fasader som kan skjerme mot overoppheting og kontrollere dagslyset, slik at vi oppnår optimale forhold for hvor enkelte funksjoner plasseres i bygget, sier Klavs Hyttel.


Optimalisert dagslys er en av de viktigste funksjonene som sikrer at Pharma Science Building oppnådde Low Energy Class i 2015, med et totalt energiforbruk på maks. 41 kWh/m²/år.


Ved Akershus universitetssykehus i Bergen avslører kompleksets design hvor høyt dagslys prioriteres for alle arbeidsplasser. Dette rammer også inn utsikten over landskapet og skaper kontakt med miljøet.

Pharma Science Building - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Kurt Hoppe

Nylige laboratorieprosjekter fra C.F. Møller Architects
Nylig utført arbeid fra C.F. Møller Architects med topp moderne laboratorier inkluderer Akershus universitetssykehus i Oslo, Pharma Science og Mærsk Tårnet i København, AU Food og Aarhus universitetssykehus i Aarhus og Biomedicum i Stockholm. Arkitektkontoret fortsetter arbeidet med Aarhus universitetssykehus og arbeider med å forvandle Aarhus kommunesykehus for Aarhus universitet.

 

Maersk Tower
Biomedicum
Darwin Centre
The Technical Faculty
Pharma Science Building

LAB_2018_Folder_210x280_nyt logo 2019.pdf

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter