Granton Waterfront / C.F. Møller Architects in collaboration with Smith Scott Mullan Associates - C.F. Møller Architects samarbeider med Smith Scott Mullan Associates for å regenerere Granton Waterfront i Skottland. - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Smith Scott Mullan
4.7.2022

C.F. Møller Architects samarbeider med Smith Scott Mullan Associates for å regenerere Granton Waterfront i Skottland.

C.F. Møller Architects har i samarbeid med Smith Scott Mullan utviklet byggingen av en ny bærekraftig kystby med god transportinfrastruktur ved Granton Waterfront i Edinburgh. Dette har nå nådd sin neste store milepæl.

 

Etter en anbudsprosess har Edinburgh byråd valgt Cruden Group. Cruden samarbeider med de ledende skandinaviske arkitektene C.F. Møller og de prisvinnende arkitektene Smith Scott Mullan for å gjennomføre den første fasen av Edinburgh byråds ambisiøse prosjekt for å regenerere området.

 

C.F. Møller har lang internasjonal erfaring fra store regenereringsprosjekter, og Smith Scott Mullan har betydelig erfaring fra urban regenerering og utvikling av boliger i Skottland. Sammen setter de ekstremt høye standarder ved hjelp av eksemplarisk design for å bidra til å utvikle en plan for hovedstadens 20-minutters nabolagsmodell, for å sørge for at de som bor i området har alt de trenger i nærheten av hjemmet.,Dette inkluderer arealer til næringsformålbutikker og kulturelle arrangementer.
De neste årene skal teamet fortsette å utvikle detaljerte designer for rundt 750 netto nullutslippsboliger til salgs og leie, arealer til næringsformål, ny og forbedret bærekraftig transportinfrastruktur samt offentlige arealer som knytter nabolagene sammen med havneområdet.

Rolf Nielsen, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects samarbeider med Smith Scott Mullan Associates for å regenerere Granton Waterfront i Skottland. - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Rolf Nielsen, arkitekt og assosiert partner i C.F. Møller Architects, sier: «Vi er glade for at Edinburgh byråd valgte forslaget vårt, som er utarbeidet i nært samarbeid med Cruden Homes og Smith Scott Mullan. Vi bruker en landskapsbasert tilnærming med fokus på bærekraftige lokalsamfunn for å skape nye forbindelser fra Edinburgh til fjorden Firth og Forth, og vi gleder oss til å samarbeide med de lokale partnerne for å bygge karbonnøytrale hjem i mangfoldige nabolag med vakkert landskap. Dette er en hedersbevisning for designen vår og teamet vårt, og jeg vil gratulere alle som var involvert.»


Eugene Mullan, arkitekt og direktør hos Smith Scott Mullan, sier: «Vi setter stor pris på at vi har fått muligheten til å designe dette nye og bærekraftige kystsamfunnet i Edinburgh. Utvikleren og designteamet har samarbeidet godt for å lage skisser som er i tråd med de ambisiøse planene og kravene for det nye området. Kombinasjonen av den internasjonale designekspertisen til C.F. Møller Architects og den detaljerte lokalkunnskapen som teamet vårt har, kommer til å skape et unikt og kontekstuelt resultat ved Granton Waterfront. Vi gleder oss til å fortsette vårt langvarige samarbeid med både Edinburgh byråd og Cruden Group.»


I den første fasen av prosjektet skal det også leveres en ny skole og et medisinsk senter sammen med de nye hjemmene. I tillegg skal teamet fokusere på å utvikle en energiløsning med lavt utslipp for den første og fremtidige fasen av prosjektet, for å bidra til Edinburgh byråds mål om netto nullutslipp innen 2030.


Fraser Lynes, direktør for Cruden Group, sier: «Vi gleder oss til å gjenskape Granton Waterfront og å skape et nytt kystsamfunn som kombinerer bærekraftige liv med netto nullutslippsboliger bare fem kilometer fra sentrum. Denne nye tilnærmingen til urban utvikling markerer et skille og kommer til å bli skissen for fremtidige prosjekter når vi knytter hovedstaden sammen med fjorden Firth of Forth igjen og skaper et nytt kystsamfunn som kommer til å bli et av Europas største.»

 

Om Granton Waterfront
Bare fem kilometer nord for sentrum i Edinburgh ligger Granton Waterfront, som har lang industrihistorie og en imponerende maritim arv. Granton Waterfront har unik utsikt mot fjorden Firth of Forth og består av et «kjede» av kystsamfunn, fra Cramond i vest til Portobello i øst. Granton er et av Skottlands største ubrukte områder og ett av de mest dramatiske urbane kystnaturområdene. Det gjør at byen kan svare på klimakrisen med en ambisiøs visjon som virkelig kan endre hvordan mennesker lever.

 

https://www.crudengroup.co.uk/group/news/council-s

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter