Maibritt Dammann, Head of Healthcare , C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utnevner leder for Healthcare - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Julian Weyer
Maibritt Dammann, Head of Healthcare , C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utnevner leder for Healthcare - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Julian Weyer
11.2.2021

C.F. Møller Architects utnevner leder for Healthcare

Maibritt Dammann er utnevnt som Head of Healthcare hos C.F. Møller Architects, som i det siste har fått stadig flere helseprosjekter i ordreboken.

 

C.F. Møller Architects har en stolt tradisjon innen helsebygg, som går helt tilbake til 1931 da C.F. Møller ble kåret til vinner i arkitektkonkurransen om å utvide Aarhus kommunale sykehus, og helt frem til i dag, hvor arkitektkontoret har ekspandert til å arbeide med helseprosjekter i Nord-Europa. Som følge av stadig økende etterspørsel etter helseprosjekter og større geografisk spredning, har C.F. Møller Architects utnevnt Maibritt Dammann til Head of Healthcare.

Klavs Hyttel, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects utnevner leder for Healthcare - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

– Vi har utviklet oss til å ha flere helseprosjekter, fordelt på flere land, enn noensinne. Når Maibritts nå starter som Head of Healthcare, sikrer vi at vi fortsatt utvikler denne ekspertisen på tvers av land ved hjelp av samarbeid og ved å samle erfaring som kommer alle prosjektene til gode, sier Klavs Hyttel, arkitekt, styreleder og ansvarlig partner for helseområdet hos C.F. Møller Architects.

 

Maibritt Dammann ble rekruttert internt. Hun har vært ansatt i C.F. Møller Architects i Aarhus siden 2005, og hun har tidligere blant annet arbeidet i prosjekter som RWTH Aachen universitetssykehus, Aarhus universitetssykehus, akutt- og infeksjonsklinikken i Malmö samt flere nasjonale og internasjonale sykehuskonkurranser.  

– Jeg er glad og stolt over å begynne som Head of Healthcare og arbeide enda tettere sammen med alle de dyktige kollegene, som i dag arbeider med helse, der drivkraften er å få ofte svært komplekse premisser for helsebygg omdannet til en enkel, oversiktlig og logisk bygning. Derfor gleder jeg meg til å jobbe sammen med byggherrer og samarbeidspartnere for å skape arkitektur som bidrar til å skape en bedre tilværelse for både pasientene, pårørende og ansatte som ferdes i bygningene våre, sier Maibritt Dammann.

Aarhus University Hospital - C.F. Møller Architects utnevner leder for Healthcare - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Thomas Mølvig

Eksperter på helse
C.F. Møller Architects er kjent for å arbeide med «Healing Architecture», som er evidensbasert arkitektur. Arkitektkontoret arbeider i dag med helseprosjekter i Tyskland, Finland, England, Danmark og Sverige – fra utvidelsen av fredede sykehus og utvikling av sykehusområder til helt nye sykehus og psykiatriske klinikker. Det er for eksempel tydelig i utvidelsen av fredede RWTH Aachen universitetssykehus og en utvidelse og modernisering av Städtisches Klinikum Braunschweig i Tyskland, en 160 000 m² masterplan for utvidelsen av Tampere universitetssykehus i Finland, der C.F. Møller Architects også arbeider med en ny psykiatrisk klinikk for samme byggherre (Tays). I London oppføres to nye psykiatriske klinikker, med HNS Trust som byggherre, og i Stockholm oppføres en ny sengeavdeling for Danderyds sykehus.

 

Tradisjonene med å arbeide med utvikling av sykehusene stammer helt tilbake fra 1930-tallet, da C.F. Møller Architects vant konkurransen om utvidelsen av Aarhus kommunale sykehus. Siden har arkitektkontoret designet en rekke danske og internasjonale helsebygg, og det står blant annet bak Aarhus universitetssykehus, Akershus universitetssykehus ved Oslo og akutt- og infeksjonsklinikken ved Skåne universitetssykehus i Malmö.

 

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter