Valgt til prestisjetungt byutviklingsprosjekt i Stockholm sentrum - C.F. Møller. Photo: Jernhusen
Valgt til prestisjetungt byutviklingsprosjekt i Stockholm sentrum - C.F. Møller
19.1.2021

Valgt til prestisjetungt byutviklingsprosjekt i Stockholm sentrum

C.F. Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap og Atkins har blitt valgt til et prestisjetungt parallelt oppdrag som skal utvikle området rundt Stockholm sentralstasjon.

 

Rundt femti arkitektfirmaer fra hele verden uttrykte interesse, og nå har fire firmaer fått den prestisjetunge oppgaven å utvikle området rundt Stockholm sentralstasjon. Prosjektet innebærer at jernbaneområdet mellom Kungsbron og Vattugatan overbygges og bebygges for å skape en representativ inngang til Stockholm og Sverige. 

Her blir det rom for en utviklet sentralstasjon og møtepunkt for bærekraftig transport, byrom og virksomheter som lokker flere til å besøke og møtes samt skaper rom for flere arbeidsplasser og boliger. Utviklingen gir mulighet for opptil 10 000 nye arbeidsplasser i Stockholms mest attraktive område, noe som igjen kan føre til opptil 40 000 nye arbeidsplasser i regionen.

 

Det er med stor glede vi har fått beskjed om at vi er ett av firmaene som skal utvikle Stockholm sentralstasjon. Å få arbeide med dette stedet med dets historie og store betydning for samfunnet er en enorm ære – og utfordring – for oss som arkitekter. Å utvikle stasjonsnære og sentrale områder er en av nøklene for en bærekraftig byutvikling for fremtidens Stockholm. Vi tar fatt på oppgaven med stor ydmykhet, og vi vil gjerne takke Jernhusen for tilliten. Det kommer til å bli en fantastisk reise, sier Mårten Leringe, administrerende direktør og arkitekt i C.F. Møller Architects i Stockholm, på vegne av hele kontoret.

Valgt til prestisjetungt byutviklingsprosjekt i Stockholm sentrum - C.F. Møller. Photo: Jernhusen

Kompleks oppgave
Gjennom et parallelt arkitektoppdrag skal kontoret komme med forslag til hele planområdets struktur, funksjoner og generelle utforming. Områdets fysiske forutsetninger, det faktum at 80 prosent av Sveriges jernbanetrafikk går via stasjonen samt interessene for kulturvern og kommunikasjon, er viktige inngangsverdier for oppdraget.

 

Firmaene er nøye utvalgt basert på deres kunnskap når det gjelder arkitektonisk verkshøyde, funksjon, bærekraft og gjennomføringsevne. I tillegg kommer innlevelse og forståelse for det konkrete oppdraget samt teamets organisatoriske og samarbeidsmessige aspekter, sier Anna Bergström, som er ansvarlig for det parallelle oppdraget ved Jernhusen.

 

Det parallelle oppdraget starter formelt i midten av februar, og deretter har firmaene et intensivt arbeid foran seg. Det utføres selvstendig basert på et programgrunnlag og i dialog med vurderingsgruppen som består av representanter fra Jernhusen, Stockholms Stad og Trafikverket. De endelige forslagene skal leveres etter sommeren.

Deretter velger vurderingsgruppen det forslaget som skal være grunnlaget for videre arbeid med høringsdokumenter, og på den måten også det kontoret som skal arbeide videre med Jernhusen i den første etappen av gjennomføringen av detaljplanen.

 

De fire arkitektfirmaene som er valgt ut, er:

  • C.F. Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap og Atkins
  • Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders og TAM Group
  • KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget og Iterio
  • Snøhetta, 3XN, GXN og ARUP

Erfaringer fra liknende oppgaver
C.F. Møller Architects har deltatt i flere store byutviklingsprosjekter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, England, Irland, Finland og Belgia. Blant de svenske prosjektene er det verdt å nevne forslaget til nye Slussen. Det ble utviklet i samarbeid med Fosters + Partners. Sammen med Elding Oscarson, vant arkitektfirmaet konkurranseforslaget for Lund Central, og samtidig har C. F. Møller i Aarhus i Danmark nylig levert et forslag til overbygging av banegården for å skape en grønn, bilfri og levende bydel for alle. I Oslo har kontoret flere store utviklingsprosjekter ved Oslo sentralstasjon, blant annet Fjordporten – Nordic Light, som er utviklet i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter for å kombinere god trafikklogistikk med innvendige og utvendige byrom.

 

Press Release Jernhusen (SE)

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter