Vinner konkurranse med bærekraftig trebygning - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Aesthetica
20.5.2021

Vinner konkurranse med bærekraftig trebygning

Bygningsstyrelsen har tildelt totalentreprisen for oppføring av et statlig kontorknutepunkt i Odense i Danmark. Bygningens bærende konstruksjoner skal oppføres i tre, og den er designet av C.F. Møller Architects.
Vinner konkurranse med bærekraftig trebygning - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Aesthetica
Vinner konkurranse med bærekraftig trebygning - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Aesthetica

På bakgrunn av det siste og beste budet fra de tre forhåndskvalifiserte totalentreprenørene har Bygningsstyrelsen tildelt kontrakten til NCC, som i sitt tilbud blant annet beskriver gode løsninger for funksjonalitet og fleksibilitet både når det gjelder innredning og tekniske installasjoner, noe som også er positivt for inneklimaet og arbeidsmiljøet. Samtidig tilgodeser arkitekturen visjonene for området og inviterer for eksempel både publikum og de fremtidige medarbeiderne i bygningen til å bruke uteområdene.


I prosjektet var det et krav om at de bærende konstruksjonene skal bygges av tre.

– Alle de tre tilbudene hold høy kvalitet og oppfyller kravet om å bruke tre i de bærende konstruksjonene istedenfor betong eller stål. Vi er naturligvis fornøyde med at utfordringen til bransjen viste seg å kunne realiseres når det gjelder bærekraften og kravene vi alltid stiller til en moderne, fleksibel arbeidsplass. Vi gleder oss til å fortsette prosjektet i samarbeid med NCCs team og Odense kommune, sier visedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup.

 

Pionerprosjekt for trebygninger i Danmark
Med sine 31 000 m2 i massivtre-konstruksjon er prosjektet et fyrtårnsprosjekt for bærekraftige kontorbygg av denne størrelsen i Danmark. Synlige søyler av massivtre og delvis synlige CLT dekkonstruksjoner brukes som bærende og gjennomgående konstruksjonsmateriale. Dette bidrar både til en CO2-besparelse på 5400 tonn over 50 års levetid og en sanselig arkitektur som er positiv for trivselen i bygningen.

 

Fasadene utføres i resirkulert aluminium som en samlende ytre komposisjon i rødbrune nyanser, som matcher de omkringliggende bygningenes mursteinsfasader, og som gir et ærlig, ukomplisert og raffinert uttrykk.


– Det er med både stor stolthet, ydmykhet og glede at vi har fått beskjed om at vi sammen med MOE og NCC har vunnet konkurransen om et kontorbygg på 31 000 m2 for BYGST i Odense. Oppført i massivtre, i denne skalaen, blir ikke denne bygningen bare definerende for C.F. Møller Architects når det gjelder danske oppgaver i massivtre, men også for danske offentlige bygninger, der BYGST leder an innen CO2-vennlige kontorbygg av massivtre. Vi gleder oss til å være en del av denne reisen, sier Lone Wiggers, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

Det kommende statlige kontorknutepunktet får adressen Lerchesgade 35 i Odense. Det totale arealet blir cirka 31 000 m2 pluss kjeller, og det skal romme moderne kontorarbeidsplasser til 1600 medarbeidere. Bygningens romslige konstruksjon gir en robust og fleksibel ramme for variasjon av forholdet mellom kontorplasser og sosiale møteplasser. Det fører til at brukerne kan utvide eller redusere fasilitetene etter behov. I grunnstrukturen består bygningen av to forskjøvne øst- og vestvendte «C»-formede kontorfløyer på tre til seks etasjer, som møtes i en syv etasjer høy felles bygningsfløy. I denne fløyen er det meste av anleggets møtelokaler samlet, slik at man effektivt kan oppnå maksimal kunnskapsutveksling og kommunikasjon mellom medarbeiderne. Første etasje inneholder møtesenter, kantine og offentlige funksjoner, og den underbygger bylivet med offentlig tilgang til anleggets indre hageanlegg, og bygningens kantsone tilbyr nisjer og mulighet for opphold langs fasaden. Bygningen er høyest mot sentrum og trapper ned mot nabobebyggelsen. Det sørger for at bygningen passer i omgivelsene, samtidig som det sikrer godt dagslys og inneklima. Takterrasser og hevede gårdsplasser bidrar sammen med levende grønne og offentlig tilgjengelige gårdsplasser til rekreative pusterom og mulighet til både pauseopphold, utendørs møteaktiviteter samt økt biologisk mangfold i bydelen.

 

Ledende innen trebygninger
C.F. Møller Architects har fokus på bærekraft gjennom ressursbevisste og holdbare løsninger, og de siste årene har selskapet tatt en ledende posisjon når det gjelder bærekraftige trebygninger. C.F. Møller deltar i flere svenske, danske og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter om trebygninger og har en stor portefølje av treprosjekter som er oppført, under oppføring eller under prosjektering. C.F. Møller står blant annet bak Kajstaden Tall Timber Building, som med sin høyde på ni etasjer var Sveriges høyeste trehus da det ble innviet i 2019, det tyske miljøverndepartementets nye bygning i Berlin, et nytt, stort kontorbygg i München, et nytt statlig kontorbygg i Odense samt en rekke mindre bygninger i Skandinavia.

Fakta om bygningen
Byggherre: Bygningsstyrelsen
Totalentreprenørlag: NCC, arkitekt: C.F. Møller Architects, ingeniør: MOE
Kvadratmeter: 31 000 m2 pluss 5500 m2 kjeller
Antall statlige arbeidsplasser: 1600
Forventet innflytting: 2025
Adresse: Lerchesgade 35, 5000 Odense, Danmark

 

Press Release BYGST
Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter