Sterkt team vinner anbud for nytt sykehusområde i Helsingborg i Sverige - C.F. Møller
16.12.2021

Sterkt team vinner anbud for nytt sykehusområde i Helsingborg i Sverige

C.F. Møller Architects, Carlstedt Arkitekter, Krook & Tjäder Arkitekter og Ramboll Sweden har vunnet oppdraget med å utarbeide utredninger og dokumentasjon som skal legge grunnlaget for en senere detaljplanlegging for Helsingborgs nye sykehusområde i Östra Ramlösa.
Sterkt team vinner anbud for nytt sykehusområde i Helsingborg i Sverige - C.F. Møller

Våren 2021 vedtok regionstyret i Skåne å starte en detaljplanprosess rundt plassering av nytt sykehus i Helsingborg. Stedet for det nye sykehuset er Östra Ramlösa, hvor kommunen også planlegger en ny bydel. Östra Ramlösa ligger cirka fem kilometer fra Helsingborg sentrum, og her ønsker de å skape en attraktiv, levende og langsiktig bærekraftig bydel med unik karakter og grønne verdier.


– Vi er stolte over at vi har vunnet et så prestisjefylt oppdrag og ser frem til å være med og gjennomføre et prosjekt som er en del av byutviklingsområdet Östra Ramlösa. Vårt mål i teamet er å samarbeide med alle interessenter for å utvikle et robust konseptprogram for det nye sykehusområde, sier Mårten Leringe, partner og arkitekt i C.F. Møller Arkitekter.

Sveriges største pågående sykehusprosjekt


Oppdraget omfatter å utvikle konsepter for et nytt sykehus med et driftsbehov som er beregnet å utgjøre cirka 200.000 kvadratmeter. Ved implementering vil dette være det største pågående sykehusprosjektet i Sverige.
Det er et moderne, bærekraftig og fremtidssikkert sykehusområde som planlegges, hvor målet er god omsorg og arbeidsmiljø, fleksibilitet med mulighet til å vokse over tid, og et akuttsykehus godt rustet til å møte fremtidens krav. Det nye sykehusområdet vil omfatte akuttsykehus med psykiatri, høyteknologisk omsorg, sengeposter, klinikker, laboratoriemedisin, servicefunksjoner og teknologi, samt administrasjon. Også nødvendig infrastruktur, over og under bakken, samt park og natur.

 

– Vi skal bruke vår omfattende erfaring og kompetanse til å legge forholdene til rette for bygg og omsorgstilbud som er hensiktsmessig for fremtidens omsorgsbehov, sier Kerstin Eken ved Carlstedt Arkitekter som er ansvarlig for arkitektoppdraget, og fortsetter.

 

– I tillegg skal vi sikre forholdene for et godt pasient- og arbeidsmiljø. Jeg ser frem til et tett samarbeid med både Region Skåne og Helsingborg by i designarbeidet.

 

United-lag med både bredde og spiss


Teamet er valgt ut på bakgrunn av deres ferdigheter og forståelse for det konkrete oppdraget, og kombinerer styrker på alle områder. Teamet består av sykehusplanleggere og konsulenter innen teknisk forsyning, infrastruktur, byplanlegging og prosjektering av storskala prosjekter.


– Vårt oppdrag i mulighetsstudiet er bredt og omfatter alle eksisterende teknologidisipliner, som trafikk, elektrisitet, geoteknikk og hydrogeologi, energisystemer, rørleggerarbeid, bærekraft, logistikk med mer. Vi er stolte av å ta på oss et så mangesidig ansvar og ser frem til et spennende samarbeid, sier Josefin Envall, enhetsleder ved Rambølls sykehusavdeling.


Teamet har jobbet sammen tidligere i ulike konstellasjoner og prosjekter. Blant annet i Aarhus Universitetssykehus, som har skalaen til en mindre by og er et vellykket samarbeid mellom C.F. Møller Architects og Rambøll Sverige. Sammen med Krook & Tjäder, C.F. Møller tegnet Friends Arena og C.F. samarbeider med Carlstedt. Møller står i dag med et omfattende nybygg på Danderyd sykehus.

 

 

Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter