Stor investering i ny skolegård og park i den svenske byen Edsberg - C.F. Møller
Stor investering i ny skolegård og park i den svenske byen Edsberg - C.F. Møller
6.4.2022

Stor investering i ny skolegård og park i den svenske byen Edsberg

C.F. Møller Arkitekter tegner en helt ny skolegård for Edsberg skole i den svenske kommunen Sollentuna. Formålet er å øke områdets attraktivitet og trygghet. Sentrale Edsberg får dermed også et nytt park- og aktivitetsområde, som kan brukes både i og etter skoletid.
Stor investering i ny skolegård og park i den svenske byen Edsberg - C.F. Møller

Som en del av 2030-målet om null utsatte områder i Sollentuna har kommunen startet utviklingen av Edsberg by. Ettersom skolegården ikke levde opp til elevenes behov for et trygt, likeverdig og innholdsrikt miljø, har skolegården blitt fornyet og renovert. Prosjektet er en viktig innsats for å tiltrekke seg aktivitet og tilby studenter, og andre innbyggere, en innbydende møteplass – ikke minst for å styrke tryggheten i området. Den nye skolegården og parken er anlagt rundt Edsbergskolen og på arealene mot Danderydsvägen. Edsbergsskolen er en kommunal barneskole for 7.-9. klasse med spesialundervisning og har ca. 600 elever.

Stor investering i ny skolegård og park i den svenske byen Edsberg - C.F. Møller

"Det er med stolthet og stor glede vi har tatt fatt på denne spennende og viktige oppgaven. Edsberg er et vakkert sted med så mange kvaliteter som foreløpig ikke utnyttes, samtidig som området har sine utfordringer når det gjelder opplevd trygghet. "Her er hvor vi føler vi kan utgjøre en forskjell. For å hjelpe våre kunder og sluttbrukere til å se stedets kvaliteter, identifisere potensialer og utvikle et sted basert på et sterkt og tydelig konsept med fokus på stedets og brukernes identitet," sier Jelmar Brouwer, Leder for landskapsavdelingen ved C.F. Møller Arkitekter Sverige.

Stor investering i ny skolegård og park i den svenske byen Edsberg - C.F. Møller

Et bredt og variert innhold


Skolegården og parken får et tydelig designkonsept, som er innbydende og inkluderende, som gjør stedet til et sterkt identitetsmiljø i Edsberg.. Skolegården og parken har funksjoner som kan brukes både under og etter skoletid. Prosjektet er gjennomført med spesiell oppmerksomhet på kjønnsaspekter og har skapt både organiserte og uformelle aktivitetsmuligheter. Organiserte lagspill som fotball og basketball har fantasifulle og kreative variasjoner, noe som gjør det lettere å prøve ut og spille i små grupper. Det er også satt opp ulike typer møteplasser: salonger som stilleområder, og områder for sosialt samvær og møter. Spesialskolen har eget uteområde.


Innganger fra skolegården til nærområdene har klare grenser. I tillegg er det laget en oversiktlig gangvei mellom Edsbergs torg og Danderydsvägen.

Stor investering i ny skolegård og park i den svenske byen Edsberg - C.F. Møller. Photo: Henrik Larsson

Dialog med elevene


Under prosjekteringsprosessen ble det holdt dialoger med elever og lærere ved Edsberg skole

 

«Vi har hatt muligheten til å vise elevene hvordan en demokratisk prosess og byplanlegging fungerer i virkeligheten når de har vært med, og de vil huske dette når de ser det ferdige. "gårdsplass, også når de er voksne. Det vil utgjøre en forskjell for elever og ansatte nå og i fremtiden, for Edsberg skole og for hele Edsberg," sier Johanna Bergström, rektor ved Edsberg skole.

Stor investering i ny skolegård og park i den svenske byen Edsberg - C.F. Møller

Et sted for Edsberg og et fortsatt oppdrag


"Det føles veldig viktig å jobbe med skolemiljøer. Kommunens og skoleledelsens sterke engasjement for å heve Edsberg gjør at det er virkelig gode forutsetninger for å utforme en skolegård som gir elevene aktivitetsmuligheter og et innbydende miljø å oppholde seg i. Vi jobber med å transformere plassen inn i et grøntområde med stor opplevelsesverdi, som vil komme hele Edsberg til gode», sier Henrik Larsson, som er landskapsarkitekt og ansvarlig for prosjektet.


Jelmar Brouwer legger til:


"Vi ser frem til det videre samarbeidet med Sollentuna kommune, hvor vi både jobber videre med utformingen, samtidig som vi ser nærmere på forskningsspørsmål i nærområdet, aktivt utvikler stedets identitet og sluttbrukerinvolvering i dette. Utviklingen av en tomt med utfordringer som disse skjer "ikke på tegnebrettet og er ikke begrenset av tomtens grenser. Det er i høy grad en endringsprosess, hvor vi som landskapsarkitekter sammen med våre oppdragsgivere viser et stort engasjement og har et stort ansvar for å sikre at resultatet utgjør en forskjell."

 

Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter