C.F. Møller Architects skal utvikle landskapskonsept for en UNESCO verdensarvsted - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
5.10.2020

C.F. Møller Architects skal utvikle landskapskonsept for en UNESCO verdensarvsted

C.F. Møller Architects har vunnet kontrakten om å utvikle et nytt landskapskonsept for UNESCO verdensarvstedene Hedeby og Dannevirke i Schleswig-Holstein.
C.F. Møller Architects skal utvikle landskapskonsept for en UNESCO verdensarvsted - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
C.F. Møller Architects skal utvikle landskapskonsept for en UNESCO verdensarvsted - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Det historiske forsvarsverket Dannevirke anses som det største arkeologiske monumentet i Nord-Europa. I 2018 ble det inkludert på UNESCOs verdensarvliste sammen med Hedeby. Stadig flere besøkende og det påfølgende behovet for bedre informasjon samt ny tilgang og rekreasjonsområder har ført til at Dannevirke kommune har bestilt et nytt konsept for landskap og byrom for monumentet og omgivelsene. C.F. Møller Architects ble tildelt oppgaven.

Bevaring og tilgjengelighet
Dannevirke består av en kombinasjon av jordvoller, murte befestninger og våtmarker som går gjennom hele den tidligere danske delen av sørlige Schleswig, som nå er Schleswig-Holstein. Hovedmuren ved Dannevirke museum tiltrekker seg flest besøkende, med viktige attraksjoner som Valdemarsmuren fra 1100-tallet, Porten til Norden og en rekonstruert artillerivoll fra de slesvigske krigene.

Oppgaven ble innledet med en omfattende forberedelse, som Dannevirke kommune var ansvarlige for i samarbeid med verdensarvkontoret hos det statlige arkitektkontoret, området Schleswig-Flensburg, Sydslesvigsk Forening og Haddeby amt. Som en del av forberedelsene ble behovet for utvikling av nye opplevelser for de besøkende og bedre beskyttelse av monumentet avdekket som de viktigste målene. Derfor skal det skapes attraktive stier langs og over vollene samt rundløyper med informasjonspunkter og innbydende rekreasjonsområder. Samtidig skal tilgjengelighet og tilrettelegging forbedres, og den generelle viktigheten til landskapsområdet som naturreservat skal forsterkes.

C.F. Møllers oppgave blir å utvikle et totalkonsept for landskapet for den sentrale delen langs hovedmuren, Kograben, nordmuren og Krummwall. Deler av den gamle sporveien Ochsenweg, historiske slott og festninger samt den nedtappede tidligere innsjøen Dannevirke ligger også her. Landskapskonseptet skal vise strategier og løsninger som forener de funksjonelle og bevarende aspektene i en totalvisjon ved å kombinere landsbyen, monumentet og landskapet for å skape et nytt parkmiljø og på den måten åpne opp for nye naturbaserte perspektiver og opplevelser for både innbyggere og besøkende.

«Det er en stor ære å få dette oppdraget og få tillit til å ivareta den viktige kulturarven og samtidig videreutvikle området og åpne det opp for enda flere besøkende i fremtiden», sier Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects.


Stadig større portefølje i Tyskland

For C.F. Møller Architects slutter dette prosjektet seg til flere andre aktuelle oppdrag i Tyskland. Selskapet åpnet et kontor i Berlin i 2019. I september ble det offisielt at C.F. Møller vant konkurransen om utvidelsen av miljøverndepartementet i Berlin med en bærekraftig tømmerkonstruksjon. Det skandinaviske arkitektfirmaet har tidligere vunnet en konkurranse om det nye hovedkontoret til Berlin Hyp Bank, et innovativ og bærekraftig bygg som er i tråd med bankens profil. I tillegg arbeider firmaet for tiden med prosjekter i Tyskland innen masterplanlegging, helsevesen, boliger og kontorbygg.

C.F. Møller Architects skal utvikle landskapskonsept for en UNESCO verdensarvsted - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter