C.F. Møller Architects vinner utviklingsprosjekt for Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S - C.F. Møller. Photo: Stigsborg P/S / Tegnestuen Vandkunsten A/S
C.F. Møller Architects vinner utviklingsprosjekt for Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S - C.F. Møller. Photo: Stigsborg P/S / Tegnestuen Vandkunsten A/S
5.2.2020

C.F. Møller Architects vinner utviklingsprosjekt for Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S

C.F. Møller har blitt utpekt som vinner av parallelloppdraget om landskapsarkitektarbeid ved Stigsborg Havnefront etappe én av Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S

 

Stigsborg Havnefront er ett av Danmarks største kystnære utviklingsprosjekter, og en helt ny bydel i Aalborg som også inkluderer Aalborgs største bypark, Stigsparken. Området er på totalt 540 mål, og det strekker seg fra Limfjordsbroen i vest til Nørresundby i nord, og fra Limfjordstunnelen i øst til Limfjorden i sør.

C.F. Møller Architects vinner utviklingsprosjekt for Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S - C.F. Møller. Photo: Mew

Etappe én består av et område på cirka 330 mål, og rommer cirka 2000 nye boliger med plass til 3900 innbyggere. Inkludert er også det bærekraftige bofellesskapet EcoVillage, som C.F. Møller Architects også står bak.


Oppgaven for C.F. Møller Architects består av å designe og prosjektere arealene rundt husene for å skape attraktive, levende og grønne byrom og boligstrøk.


– Vi gleder oss til å fortsette på denne oppgaven og til å utvikle Aalborg sammen med Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, forteller Søren Tortzen, som er avdelingsleder for C.F. Møller Architects’ kontor i Aalborg.


Det forventes at utviklingen av Stigsborg Havnefront vil pågå i 25–30 år og føre til 4000 boliger på totalt 400 000 etasjemeter til 7500 innbyggere. Boligene vil primært være utleie- og selveierboliger i 4–6 etasjer. Offentlige institusjoner, som skole, sykehjem og barnehager samt mindre næringsbygg (kontorer, kafeer, butikker og lignende), vil også få plass i området.
Stigsborg P/S eies av Aalborg kommune (49 %) og av private investorer (51 %), nærmere bestemt A. Enggaard A/S og PFA Ejendomme. Selskapet ble startet for å stå for realiseringen av utviklingsplanen for første etappe av Stigsborg Havnefront.


I Aalborg står C.F. Møller Architects blant annet også bak den nye Havnefront, som har fått internasjonal anerkjennelse, og som har vært en sentral del av Aalborgs nyeste utvikling. Bygg som Henius House (ungdomsboliger) og renoveringen av Magisterparken og Sundparken, som begge har fått internasjonal anerkjennelse, og som har bidratt til å forbedre livskvaliteten i områdene.

 

C.F. Møller Architects vinner utviklingsprosjekt for Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S - C.F. Møller. Photo: Mew

Integrert design er nøkkelen til suksess
C.F. Møller Architects har i dag kontorer i Aarhus, Aalborg, København, London, Stockholm, Oslo og Berlin, og arkitektkontoret arbeider med arkitektur og byutvikling på tvers av kontorer og landegrenser. C.F. Møller Architects er kjent for en integrert designtilnærming der landskap og bygninger tenkes som en sammenhengende helhet istedenfor som to separate oppgaver som skal løses.


– Vi ser at vår metode med å tenke landskap og bygninger sammen, blir stadig mer etterspurt både her hjemme og internasjonalt, og det kan vi utnytte ved å arbeide på tvers av landegrenser og ved å involvere spesialister. Det sikrer at vi kan løse hele oppgaven, forteller Lasse Vilstrup Palm, som er sjef for C.F. Møller Architects’ Landscape & Urbanism-avdeling.


I tillegg til oppdrag i Danmark, er C.F. Møller Architects også involvert i byutviklingsprosjekter i Sverige, Tyskland, Danmark, Irland, Finland og England.

 

Stigsborg Havnefront
Sundsholmerne EcoVillage Stigsborg
Landscape & Urbanism

EcoVillage Stigsborg Havnefront - C.F. Møller Architects vinner utviklingsprosjekt for Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter