C.F. Møller Arkitekter designer et grønt bymiljø med nye kontorer og boliger - C.F. Møller
C.F. Møller Arkitekter designer et grønt bymiljø med nye kontorer og boliger - C.F. Møller
21.1.2022

C.F. Møller Arkitekter designer et grønt bymiljø med nye kontorer og boliger

Sammen med eiendomsselskapet Fabege og Solna by har C.F. Møller Arkitekter utviklet en detaljplan for kontorer og boliger i Arenastaden sentralt i Solna, med mål om å skape et attraktivt, bærekraftig og levende bymiljø.
C.F. Møller Arkitekter designer et grønt bymiljø med nye kontorer og boliger - C.F. Møller

Solna stasjon i Stockholm er et viktig kollektivknutepunkt i byen, et knutepunkt som skal bygges ut med den kommende T-bane- og regionaltogstasjonen. Området, som ligger rett øst for Solna stasjon mellom Gårdsvägen og Kolonnvägen, er inne i en stor utbygging hvor det blant annet skapes nye arbeidsplasser og boliger. Prosjektet er med sin sentrale plassering og attraktive beliggenhet en viktig brikke i utviklingen av Arenastaden.

Det nye området, som er en del av bydelene Stigbygeln og Tömmen, utvikles til et mer levende og bærekraftig bymiljø som inkluderer en blanding av kontorer og boliger samtidig som det løser dagens store nedbørsproblemer. Langs Gårdsvägen skapes liv og urbanitet gjennom lokaler for service og handel i første etasjer. Gatemiljøet er utformet på syklistenes premisser og blir Solnas første såkalte sykkelgate. Trafikkhastigheten reduseres ved innsnevring av kjørebaner og det gis plass til grøntområder og brede gangveier.

C.F. Møller Arkitekter designer et grønt bymiljø med nye kontorer og boliger - C.F. Møller

– Samarbeidet med Fabege og Solna by har vært en rask og givende prosess, på under ett år har vi konsultert. Vi har jobbet intenst med å få ned den store skalaen i byggene, spesielt mot Gårdsvägen, for å skape et attraktivt, lyst og levende bymiljø. Stort fokus har vært på å skape variasjon i både stor og liten skala med funksjonelle, gjennomtenkte volumer, attraktive sokkelgulv og detaljerte fasader. Vi ser frem til å fortsette dette gode samarbeidet», sier Sara Nilsson, oppdragsleder og arkitekt i C.F. Møller Arkitekter.

C.F. Møller Arkitekter designer et grønt bymiljø med nye kontorer og boliger - C.F. Møller

Det foreslås tre nye kontorbygg og et bolighus som vil skape et interessant møte mellom gamle og nye Solna. De fire nye byggene får et variert uttrykk i fasade gjennom materiale, farge og struktur. Samtidig er det tilbakevendende elementer som den høye, innglassede kjelleren og terrassen som slipper inn naturlig lys, sammen med sjenerøse takterrasse som former bygningene.

 

Blokkstrukturen er definert av smug som skaper forbindelser mellom Kolonnvägen og Gårdsvägen og gir plass til funksjoner som innganger til garasjer, avfallshåndtering og evakuering. Det såkalte Trapptorget kjennetegnes av en stor sjenerøs trapp med innslag av grønt og integrerte sitteplasser. Torget skal være et sted å stoppe opp til og forbedre bevegelsen fra Solna stasjon gjennom området.

C.F. Møller Arkitekter designer et grønt bymiljø med nye kontorer og boliger - C.F. Møller

Bærekraftig og grønt bymiljø


For å møte fremtidens krav til et bærekraftig bymiljø er detaljplanen tilpasset trerammen for alle bygg. Planens bærekrafts mål er preget av et avansert system for nedbørshåndtering og ambisiøse planer for gjenbruk av regnvann, noe som reduserer vannforbruket inne i bygningene. Transport til og fra området reduseres gjennom et innovativt og bærekraftig logistikknettverk der leveranser og avfallshåndtering koordineres. Transport foregår kun med mindre elbiler, noe som gir et renere og tryggere område med mennesker i fokus.

C.F. Møller Arkitekter designer et grønt bymiljø med nye kontorer og boliger - C.F. Møller

«Tidlig i prosessen ble det grunnlagt ideen om at Gårdsvägen skulle utvikles til en grønn og trivelig bygate. Fremfor alt ville gaten ikke bare være et sted for bevegelse til og fra kontoret og dets hjem, men et sted å stoppe og bli brukt av de som jobber og bor der. Gitt dagens prioritering av transportmåter, utfordringer rundt overvann der landflom er vanlig, fremtidig utnyttelse og spesielt med denne høye trafikkflyten og det store parkeringsbehovet, ble det stilt store krav til gatemiljøet. Jeg er spesielt stolt over at vi sammen med Solna kommune, Fabege og konsulenter har klart å holde liv i denne visjonen og prioritere å skape rom for grøntområder, fotgjengere og syklister, avslutter Jelmar Brouwer, leder for landskapsavdelingen i C.F Møller Arkitekter Sverige.

 

Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter