NTNU Gløshaugen - C.F. Møller Architects og Rambøll vinner stort campus-oppdrag i Norge - C.F. Møller. Photo:  Foto Erik Børseth, Synlig design og foto asNTNU
13.7.2020

C.F. Møller Architects og Rambøll vinner stort campus-oppdrag i Norge

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vil samles på en ny campus i Trondheim, og C.F. Møller Architects og Rambøll vinner oppdraget med å utvikle det nye campus NTNU.

Fram mot 2029 skal NTNUs spredte fagmiljø i Trondheim samles i én bynær campus i området rundt Gløshaugen.

Målet er å senke terskelen for å kunne studere, forske, innovere og formidle på tvers av de tradisjonelle fagdisiplinene og legge til rette for bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling. Samfunnsmålet for prosjektet er at det skal etableres en robust og fleksibel fysisk infrastruktur som styrker tverrfaglighet og gir gode vilkår for å hente ut synergier.

 

Utviklingen av Campus NTNU fordeler seg over to faser, og et konsortium bestående av Rambøll Norge (arkitekter og ingeniører) og C.F. Møller Architects vinner første fase av utviklingen, som omfatter programmerings- og prosjekteringstjenester samt opsjon på deler av fase to, som omhandler detaljprosjektering av inntil 70.000 m² bygg.

 

Prosjektteam med lang og bred erfaring
- Vår ambisjon er å omsette Statsbyggs og NTNUs skisserte samlingsplan til en arkitektur som understøtter de livlige studie- og tverrfaglige innovative forskningsmiljøer med en utadvendt agenda, med det klare mål at NTNU bli en levende og fremtidssikret universitetshub i dialog med Trondheim og i stand til å posisjonere NTNU ytterligere internasjonalt som et av Nordens fremste tekniske og naturvitenskapelige universiteter,  sier Mads Mandrup Hansen, partner og arkitekt ved C.F. Møller Architects.

 

- Dette er et viktig og profilert prosjekt vi er utrolig fornøyd med å dra i land. Campus NTNU er sannsynligvis det største prosjektet i Trøndelag etter utbyggingen av St. Olavs Hospital, og vi noterer oss med stor tilfredshet at Rambølls bredde og kapasitet, samt spisskompetanse på store og komplekse prosjekter har vært utslagsgivende. Vi har satt sammen et prosjekteringsteam, med hovedleveranse fra Rambøll og C.F. Møller, med partnere som har lang historie med godt samarbeid bak seg, både globalt og lokalt, sier Bjørn Tore Landsem, direktør Bygg og arkitektur i Rambøll Norge. 

 

NTNU Campussamling finansieres over statsbudsjettet i Norge som et statlig byggingsprosjekt. Prosjektet er det største i NTNUs samlede prosjektportefølje for campusutvikling.

 

Statsbygg har ansvaret for å bygge inntil 92 000 m² og bygge om inntil 45 000 m²universitetsbygg for å gjøre det mulig å samle NTNU i Trondheim løpet av de neste ti årene.

 

- Rambøll og C.F. Møller Architects’ team tilfredsstilte alle våre kvalifikasjonskrav, og vi ser frem til å starte opp denne prosessen i samarbeid med NTNU, sier byggherredirektør og prosjekteier Marius Tunstad i Statsbygg. 

 

Det nye campus

Fysisk infrastruktur er ett av virkemidlene som påvirker hvordan universitetets kjerneoppgaver kan utøves og utvikles. NTNU legger gjennom sin campusutvikling til rette for NTNUs kjerneoppgaver innen utdanning og læringsmiljø, forskning, kunst, innovasjon, nyskaping og formidling. Videreutvikling av NTNUs campus er derfor et verktøy for å få til faglige ambisjoner og ønsket strategisk retning.

 

En godt planlagt og utformet campus legger til rette for mer samarbeid, til å se flere og bedre muligheter til å kombinere kunnskap og fag. Og til bedre kommunikasjon mellom studenter, mellom studenter og forskere, og mellom akademia, næringslivet og lokalsamfunnet. 

Samlingen av NTNUs campus i Trondheim er en viktig driver i campusutviklingen, ettersom den innebærer en milliardinvestering fra staten og skal gjennomføres innenfor et avgrenset tidsrom.

 

Erfaring med campusudvikling

C.F. Møller Architects har erfaring med utvikling av campus og forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Europa og Norden. Arkitektvirksomheten står blant annet bak Mærsk Tårnet, research og undervisningskompleks for København universitet, Biomedicum, et power-house for forskning i Stockholm for Karolinska Instituttet, samt utvikling av campus for Copenhagen Business School og Heidelberg Universitet i Tyskland.

 

Om NTNU 

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

 

Prosjekteringsgruppen består av Rambøll Norge (arkitekter og rådgivere) og C.F. Møller Architects med følgende underrådgivere:

 

Fabel Arkitekter (NO)

Oslo Works (NO)

Mtre (DK)

Rolvung & Brøndsted Arkitekter (DK)

Aas-Jacobsen (NO)

 

Budsjett: 9 milliarder NOK

Arbeidet forventes å begynne august 2020.

Statsbygg mottok i alt sju tilbud til konkurransen. 

 

Statsbygg
NTNU

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter