Visjon for en trygg, attraktiv og bærekraftig småby for fremtiden annonsert - C.F. Møller
Visjon for en trygg, attraktiv og bærekraftig småby for fremtiden annonsert - C.F. Møller
2.12.2021

Visjon for en trygg, attraktiv og bærekraftig småby for fremtiden annonsert

 

Grønt lys for C.F. Møller Arkitekters forslag til fremtidens småby. «Byutvikling av Bro» er et prosjekt basert på en helhetlig tilnærming til å utvikle samfunnet i Bro i Upplands-Bro Kommune i Sverige. Prosjektet er nå ute av startblokkene og vil pågå til 2030.

Visjon for en trygg, attraktiv og bærekraftig småby for fremtiden annonsert - C.F. Møller

Bro i Upplands-Bro kommune står foran en stor omstilling med mål om å snu dagens utvikling og legge til rette for utvidelse og vekst. Upplands-Bro er en av Sveriges mest ekspansive kommuner og gjennom prosjektet «Byutvikling av Bro» tar de nå en helhetlig tilnærming til samfunnsutvikling. Prosjektet integrerer arealplanlegging og sosiale aspekter under visjonen Bro – en ny modell for fremtidens småby. Det handler om å flytte fra et byområde med bynær natur til en moderne småby preget av fellesskap.

 

Upplands-Bro Kommune ga høsten 2021 tre arkitektfirmaer i oppdrag å visualisere hvordan området rundt Bro kunne se ut i 2030. Resultatet ble tre ulike visuelle tolkninger av Upplands-Bros visjon om fremtidens småby.

Visjon for en trygg, attraktiv og bærekraftig småby for fremtiden annonsert - C.F. Møller

"Vår skisse viser et mulig bilde av Bro i 2030, og fremhever sosiale, økologiske og økonomiske aspekter ved en levende småby. Gjennom analytisk arbeid med romlighet, rekkefølge, variasjon og menneskelig målestokk skapes trygge, trivelige og attraktive stier og møteplasser. Prosjektet tar stort hensyn til Bros eksisterende identitet og kulturmiljø der mennesker og fellesskap er i fokus. Vi er veldig glade for å ha blitt betrodd og ser frem til det videre samarbeidet med Upplands-Bro kommune”, sier Fredrik Cavallin, kontorsjef i CF Møller Arkitekter i Sverige.

Visjon for en trygg, attraktiv og bærekraftig småby for fremtiden annonsert - C.F. Møller

Prosjektet består av sentrale elementer som nye boliger i og rundt Bro sentrum, flere arbeidsplasser, ny skole og et utviklingsprogram for stasjonsområdet. For å skape trygge og attraktive ruter gjennom Bro der folk kan bevege seg og møtes naturlig, er sentrum knyttet til stasjonsområdet, som er utpekt som et fremtidig knutepunkt for småbyen.

 

Sosial bærekraft og inkludering


Sosial bærekraft integrert i arealplanlegging er avgjørende i prosjektet. Målet er et sted hvor innbyggerne føler stolthet over sin lille by. Et offentlig miljø som ønsker velkommen, utvikler og styrker lokal identitet. Steder som tilrettelegger for alle innbyggere i Bro og skaper muligheter for møter mellom ulike individer og organisasjoner i samfunnet. Når møter finner sted, muliggjør det deltakelse og engasjement i Bros fremtidige utvikling på en naturlig måte. Bred og kontinuerlig medvirkning blant Bros beboere er derfor en integrert del av planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter gjennom hele prosjekteringsprosessen.

 

Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter