C.F. Møller Architects forslag for Business Connection Trelleborg er basert på sirkulær økonomi - C.F. Møller
29.6.2018

C.F. Møller Architects forslag for Business Connection Trelleborg er basert på sirkulær økonomi

C.F. Møller Architects, sammen med Tyréns, er ett av tre team som deltar i konkurransen om Business Center Trelleborg. Vurderingen vil føre til en samling av gode ideer for å bygge videre på fra alle de tre forslagene. Samlingen danner grunnlaget for det videre arbeidet og diskusjoner, som igjen skal føre til en fysisk strukturplan for området.
C.F. Møller Architects forslag for Business Connection Trelleborg er basert på sirkulær økonomi - C.F. Møller
C.F. Møller Architects forslag for Business Connection Trelleborg er basert på sirkulær økonomi - C.F. Møller

Bakgrunn
Da Trelleborg havn måtte flyttes for å oppfylle fremtidige krav for sjøfart, ble det behov for en ny ringvei og nye funksjoner for innsjekking og oppstilling. Det gir Trelleborg kommune muligheten til å skape attraktive bydeler i det gamle havneområdet, samt til å utvikle det gamle, østre industriområdet med sine virksomheter til et nytt og framtidsrettet område med virksomheter som skaper verdier for regionen og Trelleborg. Arbeidet gjøres i byutviklingsprosjektet Kuststad 2025 og i samarbeid med Tillväxtverket.

 

Målet for oppdraget er å utviklet Business center til et sterkt, stolt og samarbeidende område. En viktig del av oppdraget er å vise hvordan området, med eksisterende og nye funksjoner, knyttes til omgivelsene med deres unike natur- og kulturverdier. På det 180 ha store området skal det utvikles forskjellige funksjoner, tjenester og kreative møteplasser.


Fleksibilitet, kunnskap og urbant landskap
C.F. Møller Architects’ visjon for området beskriver en verdiskapende strategi som har som mål å skape et attraktivt og allsidig utviklingsområde som en profilsterk del av byen.


Det nye området skal være en innovativ og bærekraftig møteplass der smarte sirkulære systemer og integrert landskapsdesign bidrar positivt til helhetsopplevelsen. Området er en ny bydel og skaper nye og attraktive plattformer for næringsliv og kunnskapsintensiv virksomhet. Trelleborg og havnen er et nasjonalt og internasjonalt nav for eksport og import, som bidrar positivt til den totale identiteten. Ved å kombinere virksomheter med offentlige rom oppstår det positive synergier og sirkulære koblinger. Det allsidige programmet, kombinert med en tydelig visjon, bidrar til en opplevelsesrik destinasjon og møteplass.

 

Samspillet mellom områdets ulike virksomheter og funksjoner gi forutsetninger for en nytenkende og biobasert sirkulær økonomi. En ny og grønn bydel som inviterer områdets naboer til å være en aktiv del av området. Business Connection Trelleborg skal skape rammer for et framtidig Business Center, der møtet mellom mennesker er nøkkelen til bærekraftig innovasjon og et solid internasjonalt varemerke for Trelleborg.

 

«C.F. Möller, sammen med Tyréns, har på en god måte visualisert hva som kan bli de strategiske suksesskriteriene for å oppnå de kvalitetene som samarbeidet vil føre til. Gjennom markedsføring av områdets unike egenskaper for bærekraft og opplevelse blir dette et kjennetegn for fremtidens BCT», sier Håkan Asmoarp, delprosjektleder for Business center Trelleborg.

 

Korridorer, entreer og voller i landskapet
Ved å skape voller i landskapet langs riksvei 9 defineres de avgrensede områdene som en del av byen. Vollen langs Business Connection Trelleborg blir et verdiskapende og gestaltet urbant landskapselement. Samtidig er den en infrastruktur, bygning og rekreativ møteplass. Vollen binder sammen hele området med byen og danner et vakkert landskapsmøte med boligområdet i sør. Det blir en rekreativ møteplass i byen der gjester og innbyggere kan gå på tur og sykle på toppen av vollen. Spesielle utsiktspunkt langs vollen skaper visuell kontakt med kyst og innland.

 

De tre forslagene fra C.F. Møller Architects / Thyréns, Wingårdh Arkitekter / WSP samt BSK Arkitekter / A-Nord Arkitekter har blitt grundig vurdert av medarbeidere ved flere av kommunens avdelinger og en rekke samarbeidspartnere.


«Vi har mottatt tre interessante forslag fra de forskjellige teamene, der de har tolket og gjort ulike vurderinger av hva som er viktig for området», sier Håkan Asmoarp, delprosjektleder for Business center Trelleborg.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter