C.F. Møller Architects utvikler en ny og levende sjøfront på Hamar - C.F. Møller. Photo: Maskinstyring AS
C.F. Møller Architects utvikler en ny og levende sjøfront på Hamar - C.F. Møller. Photo: Google Earth
3.11.2022

C.F. Møller Architects utvikler en ny og levende sjøfront på Hamar

C.F. Møller Architects videreutvikler Mjøsfronten i den norske byen Hamar i samarbeid med Fragment Arkitekter, med mål om å knytte byen nærmere Mjøsa og styrke Hamar sentrum som møteplass.
Therese Mælen-Ødegaard - C.F. Møller Architects utvikler en ny og levende sjøfront på Hamar - C.F. Møller

I dag er Mjøsfronten lite tilgjengelig for byens innbyggere, og de ønsker derfor å skape et nytt forhold mellom Hamar by og Mjøsa. Mjøsfronten skal bli hjertet i Hamars strandsone og en sentral møteplass for byens innbyggere. Med utgangspunkt i Gehl Architects helhetsplan og kommunens visjoner, skal havnefronten bli mer tilgjengelig og bidra til å styrke Innlandets sentrum langs sjøen. Mjøsa er Norges største innsjø og en av Hamars viktigste ressurser, noe som gjør Hamar til et unikt sted.


«Det er med stor glede vi har fått Hamar kommunes tillit til å videreutvikle og utforme Mjøsfronten. Vi går nå inn i en spennende periode hvor vi ut fra stedsforståelse, godt forarbeid, medvirkningsprosesser, strakstiltak og tett samarbeid med kommunen, skal utforme det som skal bli Mjøsfronten. I samarbeid med Fragment Arkitekter ser vi frem til å sette i gang med arbeidet, sier Therese Mælen-Ødegaard, arkitekt og daglig leder for C.F. Møller Architects Norge.

C.F. Møller Architects utvikler en ny og levende sjøfront på Hamar - C.F. Møller

En attraktiv front med urbane kvaliteter


Området fra Heidemannsgate 1 til Brygga 20 har fått tittelen «Mjøsfronten», og i 2021 ble det iverksatt en rekke tiltak for å invitere publikum til å bruke området. Tiltakene ble videreutviklet i 2022 og har vært en stor suksess.


Forholdet mellom Mjøsa og byen skal nå styrkes, blant annet ved å gjøre området tilgjengelig for publikum med ulikt program g, samt gi tilgang til vannet. Mjøsfronten vil bestå av varierte og inkluderende byrom med grønne lunger og urbane kvaliteter. Målet er å utnytte arealene som har et stort og uutnyttet potensial og synliggjøre kvalitetene ved den lange sjøfronten og skape en ny attraktiv og levende front.

 

  • Prosjektet består av ulike delprosjekter og forventes ferdigstilt i 2025
  • Byggherre: Hamar kommune
  • Samarbeidspartnere: Fragment Arkitekter

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter