C.F. Møller Architects godt ut av 2021 - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Via University College Campus Horsens / C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects godt ut av 2021 - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Adam Mørk
3.5.2022

C.F. Møller Architects godt ut av 2021

85 nye ansatte, oppkjøp av konsulentselskapet mtre og en kraftig forbedret inntjening

 

C.F. Møller Architects avgir årsrapport, og samlet resultat før skatt i 2021 er 21,4 millioner DKK mot et resultat i 2020 på 8,4 millioner DKK. Resultatet er vesentlig bedre enn forventet og ledelsen vurderer resultatet som meget tilfredsstillende.


Etter skatt er resultatet for året i 2021 et overskudd på 16,1 millioner danske kroner. mot et resultat i 2020 på 7,0 millioner DKK.


Pr. Per 31. desember 2021 var det en samlet egenkapital på DKK 72,5 millioner, noe som gir en soliditetsgrad på 35,4 %.

C.F. Møller Architects godt ut av 2021 - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

«Selv om Corona har skapt vanskeligheter og uforutsigbarhet i markedene, har vi nettopp lært og utstyrt oss godt siden pandemien gjorde sitt inntog. Blant annet. en styrket digital infrastruktur har gjort oss i stand til å opprettholde en stabil produksjon av høy kvalitet med den ekstra positive effekten at vi har styrket vår måte å jobbe på tvers av kontorer til fordel for kunnskapsdeling, innovasjon og fleksibel bemanning, sier Lone Bendorff, administrerende direktør og partner ved C.F. Møller Architects.

Ronny Niemann (right), Head of Quality, C.F. Møller Archtitects - C.F. Møller Architects godt ut av 2021 - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Peter Sikker Rasmussen

Styrket organisasjon
Totalt ble 65 nye medarbeidere ønsket velkommen i 2021, og C.F. Møller sysselsetter i dag ca. 330 ansatte i fem land. Blant de nyansatte er konsulentselskapet mtre, som er spesialister på byggherre-, utleie- og prosessrådgivning, arealplanlegging og brukerinvolvering, og som ble kjøpt opp av C.F. Møller Architects i 2021. I tillegg har C.F. Møller Architects bl.a. styrket organisasjonen med Ronny Niemann som ny Head of Quality og flere arkitekter og landskapsarkitekter samt spesialister på bærekraft.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter