C.F. Møller Architects viser reviderte planer for Nytt Opera- og kulturhus Kristiansund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
5.3.2019

C.F. Møller Architects viser reviderte planer for Nytt Opera- og kulturhus Kristiansund

De nye planene viser et forsterket konsept, som styrker samarbeidet mellom fire kulturleverandører og bidrar til en revitalisering av Kristiansund.
C.F. Møller Architects viser reviderte planer for Nytt Opera- og kulturhus Kristiansund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects viser reviderte planer for Nytt Opera- og kulturhus Kristiansund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

I 2010 vant C.F. Møller Architects konkurransen om et nytt Opera- og kulturhus i Kristiansund, i samarbeid med ingeniørene COWI og Buro Happold samt AIX på sceneteknikk og Gade Mortensen med akustikk. Prosjektet skal legge til rette for kulturinstitusjoner som har en nasjonal oppgave og en viktig landsdelsfunksjon innenfor kulturfeltet. Det omfatter både en ombygging av viktig gjenreisingsarkitektur og nybygg, og dekker behov for funksjonalitet og økt sikkerhet, samtidig som det har høy arkitektonisk kvalitet.

 

De fire kulturinstitusjoner som skal samles utgjør i dag bærebjelken i kulturlivet i Kristiansund og på Nordmøre. To av disse er nasjonale og regionale satsinger; Operaen i Kristiansund AS (OIK) og Stiftelsen Nordmøre museum (SNM). Ingen av disse har per i dag egnede lokaler til å kunne utøve sin virksomhet, og klarer dermed ikke å være de kulturleverandørene og utviklingsaktørene som myndighetene ønsker og forventer at de skal være.

 

De to andre aktørene i huset er Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole. Disse aktørene vil sørge for at huset blir byens viktige ‘tredje sted’, med åpningstider fra 07.00 til 23.00. Det blir et nøytralt rom, åpent for alle grupper, på tvers av generasjoner, livsstil, kulturell og etnisk bakgrunn.

 

«Vi vil med dette prosjektet løse et nasjonalt problem og svare på en regional utfordring gjennom å tilrettelegge for at opera og museum endelig kan produsere og prestere til det beste for publikum og fylle sin funksjon som samfunnsutviklere», sier kultursjef og prosjektansvarlig Eigunn Stav Sætre i Kristiansund kommune. Hun fortsetter: «Samtidig sørger vi for at nasjonale kulturinstitusjoner endelig kan bli nettopp det, ved å etablere en kulturell infrastruktur som lar dem sette opp produksjoner og drive aktivitet også her i regionen. Og ikke minst; vi vil starte revitaliseringen av Norges mest særegne gjenreisningsby, gjennom rehabilitering, nybygg og etableringen av gode byrom for alle.»


I forbindelse med Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2019, fikk Kristiansund kommune tildelt kr. 5 mill. for revidering av prosjektet Nytt opera- og kulturhus i Kristiansund, og C.F. Møller Architects har sammen med sine samarbeidspartnere bearbeidet det opprinnelige forslag.

Målsetningen med mulighetsstudien har vært å avklare om prosjektet kunne nedskaleres tilstrekkelig uten å kompromisse på nødvendig funksjonalitet og kvalitet i bygget.

 

De nye planene for prosjektet forsterker konseptet 
Prosjektets bruttoareal reduseres med over 30%, slik at prosjektet nå er på ca. 10.000 m2. Dette gjøres uten at det går utover logistikk og funksjonalitet. Forbedringspotensialet har ligget i økt sambruk mellom institusjonene og omrokkering av arealer, samt fjerning av areal som følge av dette.

 

«I rommet mellom Folkets hus på Kongens plass og Langveien ungdomsskole i Skolegata strekkes det ut en innhegning der Kristiansunds nye offentlige kulturscene finner sitt sted.» sier Christian Dahle partner hos C.F. Møller Architects.

 

Innhegningen er en hvit bølget gardin i perforert aluminium, som hegner om kulturlivet og funksjonene oppover og innover og danner rom for aktiviteter og samvær. Den perforerte fasaden virker som solskjerming som samtidig gir dagslys inn i foajeområdet på dagtid og gir et glimt av aktivitetene i huset på kveldstid. Fasaden gir det nye mellombygget et lett og tidløst uttrykk.

 

Arkitektonisk brobygger
Langveien ungdomsskole ble bygget i 1924, er en av de få bygninger som sto igjen i sentrum av Kristiansund etter bombingen i april i 1940. Folkets hus er et resultat av gjenreisningen etter krigen. Det nye Opera- og kulturhuset binder disse to epokene sammen og setter denne historien på display ved å hverken være stilmessig bundet til det ene eller det andre huset, men ved å knytte dem sammen med en abstrakt ikke-figurativ fasade.

 

«Det nye huset fortsetter gjenreisningsprosjektet i Kristiansund, som har ligget i dvale siden 70-tallet. Operaen i Kristiansund, Operaens ballettsenter, Kristiansund symfoniorkester, kulturskolen, Nordmøre museum og Kristiansund bibliotek tar i bruk de eksisterende husene og det nye mellomrommet. Det nye kulturhuset aktiverer de omkringliggende gate og plassrom og revitaliserer Kristiansund sentrum», forteller Christian Dahle.

 

Den nye totalkostnaden er på kr. 690 mill., hvorav bidrag fra fylkeskommune er på kr 150 mill. og staten nå forhåpentlig vil bevilge de resterende kr. 150 mill. Prosjektet vil da kunne gå videre i prosjekteringsfasen og etter planen stå ferdig i 2022.

 

Prosjektet føyer seg inn i en rekke spennende kulturprosjekter C.F. Møller har arbeidet med de siste årene, herunder «Hjertet» i Ikast som er et nytt møtested for kultur og formidling, som kombinerer undervisning, aktiviteter, fellesskap, mosjon og lek på nye måter. Odeon Musikk og Teaterhus i Odense, Rehabilitering, ombygning og tilbygg av Aarhus Teater samt et par mindre i Norge som Molde Kulturskole og Sogn og Fjordane Kunstmuseum.


FAKTA
BYGGHERRE
Kristiansund kommune, ved kultursjef Eigunn Stav Sætre

 

BRUKERE
Operaen i Kristiansund AS (OIK)
Stiftelsen Nordmøre museum (SNM)
Kristiansund bibliotek
Kristiansund kulturskole

 

ADRESSE
Kristiansund, Norge


OMFANG
10.000 m²


ÅR
2010-2022


SAMARBEIDSPARTNERE
Prosjektledelse: Hamsto AS
Ingeniør: COWI og Buro Happold 
Sceneteknikk: AIX på Sceneteknikk
Akustikk: Gade Mortensen med Akustikk.


FASER
1. premie i arkitektkonkurranse 2010
Skisseprosjekt 2013
Forprosjekt 2014
Reviderte planer til søknad Statsbudsjettet 2019
Planlagt ferdigstilt 2022


KONTAKTINFORMASJON
Kristiansund Kommune, ved kultursjef Eigunn Stav Sætre
e-post: Eigunn.Stav-Satre@kristiansund.kommune.no

 

Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter