Teglgårdsparken - C.F. Møller Architects valgt som totalrådgiver for det nye MIND-museet i Danmark - C.F. Møller. Photo: Middelfart Museum / Claus Fisker
Sure! HereSinnssykehuset i Middelfart åpnet i 1888. Bykartet fra 1887 gir et inntrykk av sinnssykehusets størrelse og den innflytelsen institusjonen fikk på byen. - C.F. Møller Architects valgt som totalrådgiver for det nye MIND-museet i Danmark - C.F. Møller. Photo: Middelfart Museum
31.5.2024

C.F. Møller Architects valgt som totalrådgiver for det nye MIND-museet i Danmark

I de kommende årene vil en del av det tidligere psykiatriske sykehuset i Middelfart, Danmark, bli omgjort til det nye museet MIND, som fokuserer på psykisk sykdom og psykisk velvære. Ombyggingen av de historiske lokalene ble lagt ut på anbud, og C. F. Møller Architects ble valgt som totalrådgiver for bygningsdelen av prosjektet.

 

Under prekvalifiseringsrunden uttrykte 13 rådgivergrupper interesse for å levere tilbud. Av disse ble tre hovedkonsulenter valgt ut – Cubo Architects, Rønnow Architects og C.F. Møller Architects – som arbeidet videre med å levere forslag til prosjektet. Alle de tre deltakende team presenterte velkvalifiserte og kreative konsepter for det kommende museum, men etter å ha evaluert forslagene, ble C. F. Møller valgt til oppgaven.

Maiken Nørup - C.F. Møller Architects valgt som totalrådgiver for det nye MIND-museet i Danmark - C.F. Møller. Photo: Middelfart Museum

"Det er virkelig gledelig at den rette hovedkonsulent nå er funnet. Middelfart Museum ser frem til å samarbeide med C.F. Møller, og vi ser frem til å starte planleggingsprosessen slik at vi kan klippe snoren for MIND i 2026," sier Maiken Rude Nørup, leder av Middelfart Museum.

Det nye MIND-museet vil være plassert i en pasientbygning på det tidligere psykiatriske sykehuset i Middelfart. I over 100 år huset stedet tusenvis av psykiatriske pasienter. Med Danmarks største samling av psykiatrihistoriske gjenstander blir historien om psykiatrien i Danmark brakt til live gjennom utstillinger om skiftende sykdomsoppfatninger og behandlingsmetoder, med fokus på samtidsrelevans og personlige fortellinger.

 

"Vi er glade for å ha blitt valgt og ser frem til å forsette samarbeidet med Middelfart Museum. Trivsel og velferd er svært viktig for oss, og vi er stolte av å kunne bidra til å formidle dette gjennom ombyggingen av det tidligere psykiatriske sykehuset (Teglgårdsparken) i Middelfart til MIND-museet. Dette vil fortelle historien om stedet og psykiatriens historie samtidig som det oppfyller dagens behov for utstillingsfasiliteter og besøkende, og bevarer så mye som mulig av bygningens opprinnelige karakter og uttrykk," sier Rune Bjerno Nielsen, partner, arkitekt og leder av C.F. Møllers konkurranseavdeling i Århus.

 

Om prosjektet
MIND har et budsjett på DKK 32 millioner.
Prosjektet støttes av: Augustinus Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Den filantropiske foreninge Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Middelfart Kommune, Lundbeckfonden, Ole Kirk's Fond, Cand.pharm. Povl M. Assens Fond, Region Syddanmark, LAG MANK, Statens Kunstfond, Middelfart Sparekasse og Middelfart Museumsforening.

 

Museet vil, ut over utstillinger, også inneholde møterom og foredragssaler, som kan brukes av foreninger og arrangører med fokus på psykisk sykdom og/eller psykisk velvære.


MIND forventes å åpne tidlig i 2026.

Rune Bjerno Nielsen, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects valgt som totalrådgiver for det nye MIND-museet i Danmark - C.F. Møller. Photo: Mew

"We are pleased to have been chosen and look forward to continued collaboration with Middelfart Museum. Well-being and welfare are very important to us, and we are proud to contribute to conveying this through the conversion of the former psychiatric hospital (Teglgårdsparken) in Middelfart into the MIND museum. This will tell the story of the place and psychiatry's history while also meeting modern needs for exhibition facilities and visitors, preserving as much of the original building's character and expression as possible," says Rune Bjerno Nielsen, Partner, Architect, and Head of C.F. Møller's competition department in Aarhus.

 

About the Project
MIND has a budget of 32 million DKK.


The project is supported by: Augustinus Foundation, Augustinus Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Den filantropiske forening Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Middelfart Kommune, Lundbeckfonden, Ole Kirk's Fond, Cand.pharm. Povl M. Assens Fond, Region Syddanmark, LAG MANK, Statens Kunstfond, Middelfart Sparekasse og Middelfart Museumsforening.

 

The museum will feature exhibitions, meeting rooms, and lecture halls that can be used by associations and organisers focused on mental illness and/or mental well-being.

 

MIND is expected to open in early 2026.

 

Museet MIND

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter