Hjertet i Ikast åpner offisielt - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
6.9.2018

Hjertet i Ikast åpner offisielt

8. september åpner Multihuset Hjertet i Ikast, som er tegnet av C.F. Møller Architects. Åpningen markeres med taler, konsert og aktiviteter inne og ute og for alle aldre – helt i Hjertets ånd.
Hjertet i Ikast åpner offisielt - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Hjertet i Ikast åpner offisielt - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Hjertet i Ikast er et nytt møtested for kultur og formidling sentralt i Ikast. Møtesenteret samler undervisning, aktiviteter, fellesskap, mosjon og lek på nye måter.

 

Som en del av Ikast-Brande kommunes visjonsplan, Vision Vestergade, har C.F. Møller Architects gitt form til Ikasts nye “hjerte” med en stor utvidelse av International School Ikast-Brande.

 

Det nye samlingspunktet i Ikast blir et sted der møter og relasjoner oppstår på tvers av samfunns- og aldersgrupper. Bygningens rammer er utformet med tanke på å skape og fremme sosiale og kulturelle møter med en inkluderende og integrerende tilnærming.

 

- Vi er glade for at Hjertet åpner offisielt. Ambisjonene som har vært fra byggherren, er i perfekt harmoni med vår visjon om å øke livskvaliteten for mennesker gjennom arkitektur, som blant annet bidrar til å skape nye felles arenaer. På denne måten er Hjertet tenkt som en lokal smeltedigel som lar folk møtes og bli med i et fellesskap på tvers av alder og samfunnslag og som skaper et levende sted i de fleste av døgnets timer, sier Julian Weyer, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.

 

Til den offisielle åpningsfesten, som finner sted fra kl. 9 den 8. september, vil det bli taler, champagne og kake, streetfood og en konsert med Shaka Loveless. Det komplette programmet kan ses på hjertet.nu.

 

Læring, lek og mosjon
Utvidelsen består av hall-, flerfunksjons- og undervisningsfasiliteter samt sosialøkonomiske arbeidsplasser, blant annet i form av kafé og kontorfasiliteter. I tillegg til å skape enda bedre undervisningsfasiliteter på skolen skal utvidelsen samtidig danne ramme for et nytt møtested som er forankret i et område i Ikast som er i rask utvikling. Omkring seg har "Hjertet" et aktivitetsbånd som gir mulighet for fellesskap, mosjon og lek for mange ulike brukere.

 

Det hele henger sammen
C.F. Møller Architects’ landskapsavdeling har stått for utviklingen av landskapet, og prosjektet er et godt uttrykk for C.F. Møller Architects’ holistiske arbeidsmetode, der landskap og bygninger tenkes og utvikles som en sammenhengende helhet. Konkret har det også medvirket til å skape den helt riktige sammenhengen med naboen, den internasjonale skolen, som også er tegnet av arkitektene og landskapsarkitektene hos C.F. Møller Architects, og som stod ferdig i 2013.

 

Byggherre: ISIB Ejendomsselskab A/S (som eies av BESTSELLERs holdingselskap HEARTLAND og Ikast-Brande kommune).

I tillegg er Hjertet i Ikast støttet finansielt av Realdania, Carlsbergfondet, Lokale- og Anlægsfonden samt en rekke andre lokale virksomheter og sponsorer.

 

Mer om prosjektet
Mer om Hjertet og innvielsen

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter