Visjon for fremtidens Uppsala C presenteres - C.F. Møller. Photo: PLACES
Visjon for fremtidens Uppsala C presenteres - C.F. Møller. Photo: PLACES
24.5.2022

Visjon for fremtidens Uppsala C presenteres

I dag ble utviklingsplanen for en ny sentralstasjon i Uppsala presentert. Den har C.F. Møller Architects utviklet sammen med konsulentselskapet WSP. Med en ny utviklingsplan for Uppsala C skal hjertet i byen bli en levende møteplass og samtidig et effektivt trafikknav. Planen inkluderer en ny togstasjon, sporområdet og bykjernen i tilknytning til stasjonsområdet.
Visjon for fremtidens Uppsala C presenteres - C.F. Møller

Uppsala vokser, og stadig flere bosetter seg i byen, noe som betyr at det må bygges nye boliger, og at flere bedrifter må få plass. Samtidig er utvidet kapasitet for jernbanetrafikk til området helt grunnleggende for en positiv og langsiktig byutvikling. Ostkustbanan trenger to nye spor, kollektivtrafikken må utvides, og sentralt for alt dette er Uppsala sentralstasjon.


– Vi er glade og beærede over å ha fått muligheten til å bidra til et av Sveriges mest spennende byutviklingsprosjekter i så tett samarbeid med kommunens ansatte og politikere. Planen tar utgangspunkt i Uppsalas store verdi som Sveriges fremste universitetsby, og den setter mennesker og bærekraftige mobilitetsløsninger, for eksempel sykkel, i sentrum. Å utvikle stasjonsnære og sentrale områder med utgangspunkt i stedet, er en av nøklene for en bærekraftig byutvikling i fremtidens storbyer, sier Mårten Leringe, administrerende direktør og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

Visjon for fremtidens Uppsala C presenteres - C.F. Møller. Photo: PLACES

Utviklingsplanen for Uppsala C er en langsiktig byutviklingsstrategi som går hånd i hånd med Uppsalas mål om en sammenhengende, bærekraftig og attraktiv by. Den er også i tråd med Sveriges transportpolitiske visjon om et enkelt, grønt og trygt transportsystem. Visjonen for Uppsala C er definert i tett dialog med innbyggere, politikere og kommunens ansatte.


– Politikken får nå en solid utviklingsplan for Uppsala C, slik at vi kan forberede oss. Når vi blir flere i Uppsala, trenger vi en større sentralstasjon som har plass til fire spor og flere passasjerer. Derfor er det viktig at vi vedtar dette så snart som mulig, sier Erik Pelling (S), leder av kommunestyret.


WSP har blant annet bidratt med kompetanse innen eiendomsutvikling, kommersielle analyser, trafikkplanlegging og byggespørsmål samt global ekspertise innen for eksempel overdekninger.
– Vi har hatt et veldig godt samarbeid i prosjektet, der vi hos WSP har fått bidratt med flere spesialkompetanser i kombinasjon med konkret lokalkunnskap og global ekspertise. Uppsala kommer til å fortsette utviklingen og veksten fremover, og utviklingen av Uppsala C kommer til å vise den høye ambisjonen som byen har, en ambisjon der Uppsala skal være i forkant innen byutvikling og skape attraktive og bærekraftige steder for mennesker, sier Emelie Arnoldsson, oppdragsansvarlig hos WSP.

Visjon for fremtidens Uppsala C presenteres - C.F. Møller. Photo: PLACES

Dobbelt så mange togpassasjerer i 2050


Hver dag forflytter mer enn 100 000 personer seg på stasjonsområdet, og av dem reiser cirka 45 000 med tog. I 2050 forventes det at Uppsala har opptil dobbelt så mange togpassasjerer, noe som er i tråd med ambisjonen om at Uppsala kommune skal være fossilfri innen 2030 og klimapositiv innen 2050.


Utviklingsplanen foreslår et nytt stasjonsbygg med kontorer, stasjonsfunksjoner, møteplasser, restauranter og butikker, samt en ny og moderne sykkelgarasje for alle pendlere i Uppsala, i direkte tilknytning til sporene. Med levende første etasjer og fasader i alle retninger skapes det et hyggelig og trygt sted selv i perioder med lav trafikk. Sammen med forslag om andre kontorbygg ved Uppsala C og en rekke nye plasser, økes tryggheten ved at det skapes ytterligere bevegelse, slik at flere personer kommer til å bevege seg rundt i området.

Visjon for fremtidens Uppsala C presenteres - C.F. Møller. Photo: PLACES

En fremtidsrettet plan med fokus på grønne strategier


Det nye stasjonsområdets visjon består av et urbant, levende, bærekraftig og grønt bymiljø. Å ta hensyn til de grønne bygningselementene i planleggingen, er en forutsetning for en bærekraftig byplanlegging, og for å bremse klimaendringene. Planen foreslår et mangfold av grønnblå løsninger som sammen bidrar til en sosial, økonomisk og økologisk bærekraftig by. For eksempel gjenetableres stasjonsparken som et sted for mennesker og grøntområder, og Bergsbrunnaparken kobles sammen med Frodeparken for å lage gangveier gjennom stasjonsområdet.

 

Utviklingsplanen beskriver en visjon der Uppsala C er knyttet til byens målpunkter ved hjelp av grønne og frodige gangveier. I forbindelse med stasjonsområdet skapes det målpunkter og steder der sosial interaksjon og forretningsmuligheter står i sentrum. De offentlige miljøene legger til rette for en variasjon av aktiviteter der mennesker i alle aldre trives og føler seg trygge. Torg, gater og parker skal legge til rette for et levende bymiljø, samtidig som eksisterende naturverdier bevares og nye verdier, som integrerte økosystemtjenester og fredelig livsstil, tilføres.

Visjon for fremtidens Uppsala C presenteres - C.F. Møller. Photo: PLACES

Detaljplaner er neste trinn


Arbeidet med utviklingsplanen startet i 2019, og høsten 2020 vant C.F. Møller Architects sammen med WSP et anbud i byutviklingsoppdraget Uppsala C «Uppsalapaketet», som er et samarbeid mellom Uppsala kommune, staten og Region Uppsala. I arbeidsgruppen har også Jernhusen, Trafikverket og eiendomsutviklere deltatt.


En utviklingsplan er en konkret og veiledende plan for utviklingen av et område, som deretter danner grunnlaget for detaljplaner. Arbeidet med detaljplaner starter så snart kommunestyret har godkjent utviklingsplanen. Kommunestyret tar beslutningen den 15. juni.

 

Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter