C.F. Møller Architects og Arkthing vinner konkurranse på Island - C.F. Møller. Photo: Beauty and the Bit
26.2.2018

C.F. Møller Architects og Arkthing vinner konkurranse på Island

C.F. Møller Architects i samarbeid med Arkthing vinner konkurransen om den islandske banken Landsbankinn sin nye bygning i Reykjavik.
C.F. Møller Architects og Arkthing vinner konkurranse på Island - C.F. Møller. Photo: Beauty and the Bit
C.F. Møller Architects og Arkthing vinner konkurranse på Island - C.F. Møller. Photo: Beauty and the Bit

Landsbankinn er Islands største bank, og blant landets førende finansielle institusjoner. De har nettopp offentliggjort at C.F. Møller Architects og Arkthing har vunnet konkurransen om å tegne deres nye bygning i Reykjavik.
Med utgangspunkt i den rå islandske naturen har basalt¬steinens formspråk, klippens horisontale lag og grottens stemning vært inspirasjon¬skilder for å skape den rette ånden i prosjektet – både ute og inne.

 

«Bygningen, designet av C.F. Møller Architects og Arkthing, er vakker og i harmoni med omgivelsene. Vi mener den vil passe perfekt inn i byens uttrykk og bli verdiskapende for Landsbankinn. Forslaget passer godt til bankens virke og er på linje med de retningslinjene som ble kartlagt tidligere i prosessen. Vi ser frem til å samarbeide med Arkthing og C.F. Møller Architects om bygningens endelige design», sier Helga Björk Eiríksdóttir, styreleder for Landsbankinn.

 

360 graders tilpasning
Bygget er tenkt som et hus til hele byen. Det tilpasser seg Reykjaviks historiske bystruktur og øvrige omgivelser ved en firedeling av bygningsmassen: kontorene og utleiear¬ealene er plassert i fire sammenhengende hus som innvendig fungerer som én rasjonell bygning. Bygningen er til¬passet tomten og orientert etter viktige blikk – mot havet, konserthuset Harpa og parken Arnarhóll, som er et markant samlingssted i Reykjavik. De to høyeste bygningsdelene har innvendige atrier som sikrer dagslys langt inn i strukturen. De to laveste delene har adgang til utvendige lysgårder.

 

Bygningens indre organisatoriske idé følger Landsbankinns visjoner om en levende og utadvendt første etasje som interagerer med byen. De fleste av bygningens utadvendte funksjoner er plassert i første etasje, samt langs bygningens fasade mot gågaten til konserthuset Harpa. Mellomrommet mellom banken og de utadvendte funksjonene er et overdekket byrom. Her ligger det en offentlig passasje som danner møtet mellom banken og utleie¬delen, og fungerer som en ny, naturlig snarvei i byen.


«Prosjektets visjon er å understøtte Landsbankinns verdier og idealer om å være i tett samspill med omverdenen. Dette løser vi ved å skape et stedsspesifikt, hensiktsmessig, opplevelsesrikt, fleksibelt og ef¬fektivt bygg som blir et ”hverdagslandemerke" for Reykjavik – som byens bank, og som byens hus», sier Klaus Toustrup, CEO, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.


En moderne og fleksibel arbeidsplass
Arbeidsområdene er tegnet ut fra et ønske om størst mulig fleksibilitet for å sikre at organ¬isasjonen kan understøtte ulike relasjoner og arbeidsprosesser, og at interne reorganiseringer er mulig. Avdelingene er derfor disponert som et fleksibelt, effektivt og åpent kon¬tormiljø som kan forandres over tid. De kan innredes som kontorer til medarbeidere med spesielle behov, kontorer for flere ansatte, fleksirom og møterom – avhengig av behov.

 

«En av forslagets viktigste kvaliteter er at arbeidsområdene er ideelle og internt forbundet, hvilket understøtter et moderne prosjektbasert arbeidsmiljø. Bygningen er godt egnet til kontor og kommersielle virksomheter, og de områdene som er tenkt til utleie eller salg, er løst på en god måte. Det er viktig at organiseringen av bygningen er fleksibel og gir mulighet for å justere fasilitetene etter endringer i bankens drift. Dette er en investering for fremtiden», sier Lilja Björk Einarsdóttir, CEO for Landsbankinn.

 

Holdbare og autentiske materialer
Fasaden er tenkt i primært to materialer – glass og basaltstein. Også på innsiden finner man elementer fra den islandske naturen: i foajéen formes overlyset av basaltsteinens strukturer og i atriene er dekkeforkantene horisontale bånd av plasstøpt betong, inspirert av klipper. Dette rå miljøet kontrasteres av varme elementer av tre og lyse, behagelige materialer i det dynamiske arbeidsmiljøet.


«Målet er å designe en bygning med et unikt og arkitektonisk sterkt indre og ytre utrykk. Samtidig legges det vekt på “budgetary control”, og vi ser ikke kvalitet og fornuftige byggekostnader som en motsetning», siger Helgi Mar Hallgrimsson, partner og arkitekt hos Arkthing.


Deltagende team i konkurransen:
• C.F. Møller Architects og Arkthing i samarbeid med C.F. Møller Landscape
• BIG og Arkiteó í samarbeid med BIG Engineering, VSÓ ráð- gjöf, Dagný Land Design og Andra Snæ Magnason
• Henning Larsen og Batteríið arkitektar
• Kanon arkitektar ehf. og Teiknistofan Tröð ehf.
• PKdM arkitektar
• Teymið - A2F arkitektar, Gríma arkitektar, Kreatíva teiknistofa, Landmótun og Trivium


C.F. Møller Architects og Arkthing i samarbeid med C.F. Møller Landscape ble valgt som vinnerteam.


Tredje nordiske seier til C.F. Møller Architects på kort tid
For C.F. Møller Architects kommer seieren som den tredje nordiske seieren på kort tid. Senest vant C.F. Møller Architects i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter den internasjonale konkurransen om “Fjordporten” – et høyhus på Oslo sentralstasjon. Få dager før vant kontoret i samarbeid med Elding Oscarson konkurransen om Lunds nye sentralstasjon. I disse dager er C.F. Møller Architects med i finalen om å utvikle Galten-kvartalet i Lund i Sverige.


Om C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects er et av Skandinavias ledende arkitektkontorer med mer enn 90 års erfaring og mangfoldige prisbelønnede prosjekter i Norden og resten av verden.

Arkitektenes løsninger skapes metodisk og holistisk ved å analysere og inkludere prosjektets kontekst. Metoden forener byplanlegging, landskap, arkitektur og design. På denne måten baner C.F. Møller Architects vei for nye globale standarder.

 

Om Arkthing
Arkthing er et etablert arkitektfirma på Island. Siden 1970-tallet har kontoret tegnet alt fra sommerhus til større kulturinstitusjoner. Arkthing sitt fokus ligger i både innovasjon og tradisjon, og det legges særlig vekt på at hvert prosjekt er stedsspesifikt.

 

 

Pressemelding fra Landsbankinn
Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter