C.F. Møller Architects og MT Højgaard har planer om å dekke Aarhus’ jernbaneanlegg med en bilfri by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
6.4.2018

C.F. Møller Architects og MT Højgaard har planer om å dekke Aarhus’ jernbaneanlegg med en bilfri by

I samarbeid med Aarhus kommune er DSB, MT Højgaard og C.F. Møller Architects i gang med å utarbeide realiseringen av visjonen Banekvarteret. En ny og bilfri bydel i Aarhus, som utvikler området og forbinder de omkringliggende kvartalene med tildekning av jernbaneanlegget fra Bruuns bro til Frederiks bro.
C.F. Møller Architects og MT Højgaard har planer om å dekke Aarhus’ jernbaneanlegg med en bilfri by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects og MT Højgaard har planer om å dekke Aarhus’ jernbaneanlegg med en bilfri by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Det skal bygges en helt ny og bilfri bydel i Aarhus. Jernbaneanlegget, som strekker seg fra Bruuns bro til Frederiks bro, skal dekkes til. Området skal ha plass til 110 000 m² med bygninger, som skal bli et nytt og sentralt bymiljø i Aarhus C, som henter inspirasjon fra karréstrukturen i Frederiksbjerg og som gir en unik mulighet for å knytte sammen midtbyen på en ny og spennende måte.


– Akkurat nå har vi en historisk mulighet til å realisere visjonen om å knytte sammen sentrum av Aarhus enda bedre og bygge en unik bydel som skal komplettere den byutviklingen som Aarhus gjennomfører, sier Michael Kruse, partner og arkitekt i C.F. Møller Architects, om prosjektet.


– Med Banekvarteret ønsker vi å skape en visjonær byfornyelse, som realiserer en bærekraftig, grønn, levende og bilfri bydel med et levende butikkmiljø og et mangfoldig boligmiljø. Her ønsker vi å skape attraktive og unike byrom av internasjonalt format, sier Michael Kruse.


Tanker fra forrige århundre
Man har snakket om å dekke til jernbaneanlegget i Aarhus helt siden før området fikk sin nåværende form i 1924. Nå er muligheten til å realisere tankene mer aktuell enn noensinne, fordi Banedanmark har begynt å elektrifisere store deler av det danske jernbanenettet, inkludert området ved Aarhus hovedbanegård.


Elektrifiseringen fører blant annet til at sporene ved Aarhus hovedbanegård skal senkes, og derfor oppstår det en helt unik mulighet til å utnytte prosjektet til å samtidig dekke til jernbaneanlegget og unngå store merkostnader.


I dag står jernbaneanlegget for en tydelig bymessig oppdeling av flere sentrale deler av Aarhus. Med Banekvarteret etablerer man en hengsel i byen som rommer stort potensial for bykjernen, hvor man kan etablere nye synergier og bymessige forbindelser.


Bilfri tilpasning til nærmiljøet
Den nye bebyggelsen vil i stor grad etableres som karrébebyggelse, som tilpasses til dagens nærmiljø, i inntil seks etasjer. Tre-fire steder vil bebyggelsen punktvis bli høyere.


Det skal etableres overganger til både Bruuns bro og Frederiks bro, som blir byrom som skal romme blant annet butikker og grøntområder. Som en del av den bærekraftige strategien for Banekvarteret blir sykkelparkering og drosjeveier integrert i prosjektets helhetsplan.


Kantsonene skal, sammen med Banekvarterets bymessige forbindelser, beplantes og oppgraderes for å skape attraktive byrom som henger sammen med og etablerer en overgang til resten av bysentrumet i Aarhus mot Bruuns bro, Frederiks bro, Hallssti, Kriegersvej og Orla Lehmanns Alle.


– Med overbygningen av jernbaneanlegget vil Halssti og Kriegersvej få et kjempeløft og gå fra å være forbindelser på byens bakside til å bli aktive og levende med byhus og byliv, forklarer Michael Kruse.


Prosjektet inkluderer å etablere parkeringsplass over jernbaneterrenget, som bæres av søyler. Det er på dette arealet at det kan etableres en ny bydel midt i Aarhus.


Det er DSB Ejendomme som står bak Banekvarteret. DSB Ejendomme har inngått en avtale med MT Højgaard om realisering av prosjektet, og MT Højgaard har i samarbeid med C.F. Møller Architects utarbeidet forslaget til å etablere en overbygning av jernbaneanlegget som kan realiseres både teknisk og økonomisk.


Utviklingen av Banekvarteret er fortsatt på tegnebrettet. Aarhus kommune, som eier deler av de potensielle byggerettighetene i prosjektet, skal nå forholde seg til forslaget fra DSB, MT Højgaard og C.F. Møller Architects.

 

Få høyoppløselige bilder her

C.F. Møller Architects og MT Højgaard har planer om å dekke Aarhus’ jernbaneanlegg med en bilfri by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter