C.F. Møller Architects vinner konkurranse om nytt trekvartal i Lund - C.F. Møller
22.9.2017

C.F. Møller Architects vinner konkurranse om nytt trekvartal i Lund

Arkitektkontoret C.F. Møller har, sammen med byggherren Slättö Projektutveckling, vunnet en konkurranse om et boligkvartal ved Råbysjön i Lund. Som navnet «Najaden» antyder, tar forslaget vare på området med en tett kobling til sjø og natur.
C.F. Møller Architects vinner konkurranse om nytt trekvartal i Lund - C.F. Møller
C.F. Møller Architects vinner konkurranse om nytt trekvartal i Lund - C.F. Møller

Najaden 1 er et innovativt boligkvartal i bydelen Råbylund hvor arkitekturen bidrar med en identitetsskapende silhuett for stedet. Den åpne kvartalstrukturen forsterker koblingen til kulturlandskapet og stedets urbane kvaliteter.

Fra juryens begrunnelse: «Prosjektet fanger følelsen for stedet på en unik og meget god måte, og det preges av variasjon med et harmonisk og subtilt anslag. Energitilførsel, materialvalg og tiltak for å fremme bærekraftig livsstil holder høyt nivå. Prosjektet forteller noe om stedet og er det mest ‘firkantede’ ved at det er like fint fra alle sider. Kvaliteten er høy i alle de etterspurte områdene.»

Med biotoptak og generøse grøntområder gis forutsetninger for å fremme biologisk mangfold ved å skape et fristed for insekter, pollinering og fugler, samt en naturlig forsinkelse av overvann. De planlagte grøntområdene inkluderer stedegen vegetasjon, som også aktiverer sosialt fellesskap. Det plasseres tre drivhus ved boligene. Disse muliggjør dyrking og blir en møteplass for beboerne. Kvartalet utføres med et komplett konsept for integrert vegetasjon og verdiskapende sosiale funksjoner der naturens økosystem samhandler med en bærekraftig livsstil.

Alle husene bygges med høy første etasje som inneholder næringslokaler, kombinerte næringslokaler og boliger, inngang til boliger og unike bokvaliteter. I det sydvestre hjørnet av kvartalet planlegges en restaurant som blir et naturlig møtested for beboere og besøkende, i direkte tilknytning til torget og parken.

Bygningene foreslås oppført med solide mursteinsfasader og reisverk av massivt tre. Tre et er meget godt materialvalg ved bygging av innovative boliger, siden det er et bærekraftig og miljøvennlig materiale. Med moderne industriell treteknologi kan Najaden utmerke seg som et unikt kvartal i Lund, utført i massivt tre.

«Vi ønsker å skape boliger og miljøer som oppfordrer til individuelle avtrykk samtidig som det økologiske avtrykket skal være minimalt. Arkitekturen skal være tiltalende og gi rom for mangfold med plass til mennesker og familier i ulike faser av livet og med ulik bakgrunn og livsstil. Med solide materialer og tydelig arkitektur har vi som mål å tegne bygninger som mennesker kommer til å trives i gjennom flere generasjoner», sier Ola Jonsson, arkitekt og assosiert partner hos C.F. Møller.

 

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter