Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architectureq - C. F. Møller Arkitekter og skala arkitektur vinner konkurransen om modernisering og utvidelse av Omsorgssenter Sjælsø i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
9.1.2023

C. F. Møller Arkitekter og skala arkitektur vinner konkurransen om modernisering og utvidelse av Omsorgssenter Sjælsø i Danmark

C. F. Møller Architects og skala arkitekturs vinnerforslag viser et omsorgssenter utformet som en småby med fokus på livskvalitet og trygghet for beboerne og gode arbeidsforhold for personalet.
Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C. F. Møller Arkitekter og skala arkitektur vinner konkurransen om modernisering og utvidelse av Omsorgssenter Sjælsø i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C. F. Møller Arkitekter og skala arkitektur vinner konkurransen om modernisering og utvidelse av Omsorgssenter Sjælsø i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Vinneren av arkitektkonkurransen til Omsorgssenter Sjælsø er kåret, og det var forslaget fra C.F. Møller Architects, skala arkitektur, ABC – Rådgivende ingeniører og Adserballe & Knudsen, som stakk av med seieren.


Det overordnede konseptet for vinnerforslaget er en serie med selvstendige bygg, lagt i en sirkel rundt eksisterende omsorgssenter, der nybygget naturlig knyttes sammen med eksisterende bygg. Det er lagt vekt på trivsel og trygge rammer for beboerne som en konkret arkitektonisk løsning på Rudersdal kommunes eldre- og verdighetspolitikk, likeledes som det har vært fokus på å skape gode arbeidsforhold for de ansatte ved senteret.


– Fremfor å tenke på ett bygg, tenk på en bygd eller 'by', hvor du bor i mindre hus som er forbundet med gaterom og landskap. Med fokus på livskvalitet for beboerne og velfungerende arbeidsforhold for personalet, er det lagt opp til et opplevelsesrikt og variert bygg som kan fungere som bolig for mennesker med behov for spesiell omsorg. Men fremfor alt, som et hjem for mennesker med historiene og den personligheten og vitaliteten de hver for seg har med seg, sier Søren Tortzen, leder og designsjef i C.F. Møller Architects i Aalborg.
Det skal etableres totalt 140 nye boliger, samlet i slanke langbygg, gruppert to og to rundt et fellesareal. I rommet mellom omsorgssenteret og de nye husene etableres gater, smug og plasser som er trygge og fulle av opplevelser for beboerne å gå i og som bidrar til å signalisere moderne boliger fremfor institusjoner.


– Bygget skal ligge på første rad i de vernede, naturskjønne omgivelsene langs Sjælsø – en plassering som forplikter. Vi har valgt en overordnet tilnærming, hvor hele tomten tas i bruk, og dermed skapes luft og utsikt mellom byggene. I sonen mot nord, der terrenget faller mot vatnet, er bebyggelsen lagt i én etasje med gavlene mot omgivelsene. De tilpasser seg dermed skalamessig til landskapet og den eksisterende bebyggelsen og styrker opplevelsen samt tilknytningen til det vakre landskapet, sier Niels Bondrup Jensen, kreativ leder og designsjef i skala arkitektur.


Det nye Omsorgssenteret Sjælsø
Det opprinnelige Omsorgssenteret Sjælsø ble bygget i 1974 og er i dag utdatert. Prosjektet består derfor av en modernisering og en delvis riving av dagens bygg. Alle dagens sykehjem fjernes, og den resterende delen av bygget skal bearbeides til å inneholde servicefunksjoner som administrasjon, produksjonskjøkken, felles vaskeri, terapirom og barnehage. Det opprinnelige omsorgssenteret vil dermed danne et slags bysentrum med boligene spredt rundt.


De nye omsorgsboligene etableres i tre trinn i en 360 graders bevegelse rundt det opprinnelige omsorgssenteret. Grunntanken er å bryte med tidligere tiders sentralistiske tenkning med én stor parkeringsplass og én felles inngang, og i stedet jobbe med mange mindre hus med egen inngang – i en målestokk som er tilpasset brukerne og landskapet, og som i større grad inviterer det omkringliggende samfunnet inn og brukere ut.


Det skapes gode boliger med romlige kvaliteter, gode dagslysforhold og med god romlig tilknytning til fellesarealene. De skrå fasadene sikrer utsikt fra alle boliger og at man fra boligen aldri ser vinkelrett inn i beboerens bolig. Boligenes private terrasser og franske balkonger samt felles terrasser i tilknytning til felles oppholdsarealer skaper god sammenheng mellom inne og ute. Det blir boenheter på både ett og to plan.


Første etappe med bygging av 42 boliger forventes påbegynt etter sommerferien 2023 og ferdigstilt for innflytting 1. januar 2025, andre etappe med ytterligere 42 boliger forventes å være klar for innflytting i 2. kvartal 2026, og tredje trinn med 56 boliger forventes å stå klar i 4. kvartal 2027.


Oppdragsgiver: Rudersdal kommune
Arkitekt: C.F. Møller Architects og skala arkitektur
Ingeniør: ABC – Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Adserballe & Knudsen

 

Totalt fem lag deltok i konkurransen:
- Adserballe og Knudsen A/S med skalaarkitektur A/S, C. F. Møller Danmark A/S, ABC –
Rådgivende Ingeniører A/S og CG Jensen Holding A/S. (vinner av konkurransen)
- ELINDCO A/S med DOMINIA A/S, Mangor & Nagel Arkitekter A/S og AART arkitekter.
- GVL Entreprise A/S med G.V.L Holding A/S, RUBOW Arkitekter A/S og Norconsult A/S.
- Hansson & Knudsen A/S med, P+P arkitekter A/S og OJ Consulting Engineers A/S
- Rasmus Friis A/S med Entasis og MOE A/S.

 

Presse Release Rudersdal Municipality

Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C. F. Møller Arkitekter og skala arkitektur vinner konkurransen om modernisering og utvidelse av Omsorgssenter Sjælsø i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter