C.F. Møller Landscape er valgt ut til ambisiøst klimatilpasningsprosjekt i Danmark - C.F. Møller. Photo: Randers Kommune
8.2.2018

C.F. Møller Landscape er valgt ut til ambisiøst klimatilpasningsprosjekt i Danmark

C.F. Møller Landscape skal, sammen med andre eksperter fra Danmark og Nederland, i løpet av de neste fire månedene utvikle nye metoder for å beskytte Randers sentrum mot flom. Dette gjøres som en del av et EU-prosjekt hvor målet er å sørge for at sentrum kan tåle flom uten at man må skape barrierer mot vannet og naturen.

To ekspertgrupper, hvor C.F. Møller Landscape sammen med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft og Sadolin og Albæk utgjør den ene gruppen, har blitt valgt ut for å delta i det EU-støttede prosjektet Klimabåndet, som handler om klimatilpasning. I løpet av de neste fire månedene skal de to gruppene utvikle en verktøykasse med nye løsninger som kan sørge for at Randers sentrum ikke blir skadelidende ved en eventuell flom. Og det stilles høye krav til ekspertene.


«De to gruppene skal vise hvordan vi kan beskytte Randers by mot flom uten å måtte bygge høye diker, murer og voller, men isteden skape bedre tilgang til vannet. Gudenåen og Randers fjord er så viktige for byens identitet, og klimatilpasningen må ikke føre oss lengre bort fra vannet. Det er ikke forenlig med visjonen om å bringe byen til vannet», sier Nels Markussen, som er leder for Natur og Miljø i Randers kommune.

 

Grønne løsninger uten murer og voller
I løpet av perioden skal de to gruppene møtes fire ganger i Randers for å se på området, utveksle ideer og gi hverandre tilbakemeldinger. Lokale fagpersoner og utvalgte aktører vil også kommentere ideene, slik at den endelige verktøykassen blir tilpasset lokale forhold. Det er viktig, for investeringen i klimatilpasningen skal gi byen mest mulig verdi, forklarer Nels Markussen: «For oss handler det om å finne løsninger som vi kan glede oss over hver dag, ikke bare hvis det kommer en flom. Slike løsninger vil være attraktive for innbyggerne, og på den måten får vi mer fra de nødvendige investeringene.»


Derfor skal ekspertene utvikle løsninger som ikke bare beskytter byen mot flom, men som også har en annen verdi og funksjon. Det kan være nye aktiviteter, oppholdsrom, bynatur, nye stier eller noe helt annet. Det blir opp til de to gruppene å finne de beste ideene. Men det kreves at naturen skal ha en viktig rolle, på en eller annen måte.


«Gi er glade for å ha blitt utpekt og for å kunne være en del av dette visjonære prosjektet sammen med Randers kommune og mange dyktige kolleger. Det passer perfekt til C.F. Møller Landscapes måte å arbeide på. Vi elsker å kunne koordinere et ambisiøst og visjonært prosjekt som Klimabåndet, hvor vi samler inn ulik kompetanse og kombinerer klimatilpasning og byutvikling med nye sosiale fellesskap og realiserbare løsninger i et overbyggende arkitektonisk grep, sier Lasse Vilstrup Palm, assosiert partner og leder for C.F. Møller Landscape.


Internasjonal interesse i Klimabåndet
Det har vært stor interesse for å være med på å skape fremtidens beskyttelse mot flom i Randers. Totalt 13 forskjellige ekspertgrupper ønsket å være med i forprosjektet for Klimabåndet, som er en del av Byen til vannet. Mer enn halvparten hadde internasjonale eksperter med i gruppen. Mia Rix, som er prosjektleder for Klimabåndet for Randers kommune, er veldig fornøyd med den internasjonale interessen: «Det er veldig bra både for prosjektet og for Randers, fordi det gir oss tilgang til den nyeste teknologien og de nyeste erfaringene fra Europa, som vi kan bygge videre på», forklarer hun, og hun legger til: «Og så viser det jo at vi ikke er de eneste som har denne utfordringen. Det er noe mange både danske og europeiske byer kommer til å arbeide med i årene som kommer.»


Begge de utvalgte gruppene har deltakere fra Nederland. Og i følge Mia Rix er Nederland et viktig sted å høste erfaringer om vann fra. Her ligger store områder veldig lavt. Derfor har nederlenderne arbeidet med å sikre byene mot vannet i en årrekke. Erfaringer fra den prosessen kan nå komme til nytte i Randers.


Et viktig skritt på veien
Utviklingen av verktøykassen er et viktig skritt på veien mot å sørge for at byen tåler en flom. I forbindelse med Randers-uken 2018 får byens innbyggere muligheten til å se og kommentere forslagene fra de to ekspertgruppene. Deretter skal Randers kommune arbeide videre med å bearbeide verktøykassens ideer, som blant annet skal inngå i det videre utviklingsarbeidet for Byen til vannet.


FAKTA
De to utvalgte gruppene er:
- C.F. Møller Landscape med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft og Sadolin og Albæk.
- SLA med Niras, Witteveen+Bos, 2+1 Idebureau og Mette Bjærge.

 

Randers fjord er utpekt som ett av de ti områdene i Danmark hvor risikoen for omfattende skader ved en flom er størst. Det er derfor helt nødvendig å arbeide med hvordan Randers kan gjøres mer motstandsdyktig mot flom. Både for å beskytte de lavereliggende bydelene, som allerede i dag står i fare ved flom, og for å sikre mulighetene for å kunne utvikle havnearealene i fremtiden, slik det er planlagt i Byen til vannet.


Derfor har Randers kommune startet det såkalte parallelloppdraget Klimabåndet. Klimabåndet er en del av det midtjyske klimatilpasningsprosjektet Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC). Randers kommune deltar sammen med 30 andre midtjyske partnere. Totalt mottar de 31 midtjyske partnerne 68 millioner kroner i støtte fra EU LIFE-programmet til de 24 delprosjektene i det 6-årige klimatilpasningsprosjektet. Les mer på prosjektets nettsted www.c2ccc.eu . Se også mer om klimabåndet på http://byentilvandet.randers.dk

 

Allerede i gang med Storkengen
C.F. Møller Landscape er allerede i gang med prosjektet Storkeengen i Vorup ved Randers, som er en del av Klimabåndet og som har fått en del internasjonal oppmerksomhet ved å fremstå som et arkitektonisk flerbruksverktøy. Klimatilpasningsprosjektet i Vorup ved Randers løser byens nåværende og fremtidige klimautfordringer ved å forvandle det nærliggende naturområdet Storkeengen til en offentlig naturpark. Naturparken vil samtidig, ved hjelp av klimatilpasning, føre det unike naturdeltaet langs Gudenåen nærmere Randers’ sentrum og innbyggerne.

 

 

 

More on Storkeengen

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter