C.F. Møller for kongelig heder for flotte resultater i Sverige - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
31.5.2017

C.F. Møller for kongelig heder for flotte resultater i Sverige

30. mai overrakte miljø- og matvareminister Esben Lunde Larsen Eksportforeningens Diplom og HKH Prins Henriks Æresmedalje til C.F. Møllers datterselskap i Sverige. Arkitektvirksomheten får utmerkelsen for flotte eksportresultater på det svenske markedet, hvor C.F. Møller står bak flere bærekraftige og nyskapende byggeprosjekter.
C.F. Møller for kongelig heder for flotte resultater i Sverige - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
C.F. Møller for kongelig heder for flotte resultater i Sverige - C.F. Møller. Photo: Peter Sikker

C.F. Møllers kontor i Sverige har, siden etableringen i 2007, realisert en rekke interessante prosjekter som er basert på både danske og svenske erfaringer og som har ført til økt omsetning. Virksomheten har blant annet implementert flere bærekraftige løsninger i Stockholms byrom.


«C.F. Møller har for eksempel tegnet Värtahamnens nye fergeterminal, Värtaterminalen, som er helt sentral for Sveriges fergeforbindelse til Finland og Baltikum. Resultatet har blitt en flytende overgang mellom sentrale Stockholm og havneområdet med kraner og lagerhaller, hvor man blant annet bruker taket på terminalen som grønt landskap med promenade og på den måten også skaper et helt nytt byrom», sier Ove Ullerup, ambassadør ved Danmarks ambassade i Sverige.


Bærekraft og samarbeid sikrer fremtiden
Fremover vil C.F. Møller fortsette den bærekraftige tilgangen til å vinne prosjekter i Sverige og resten av verden.


«Vi skal fortsette den positive utviklingen hvor vi bruker erfaringer fra vår solide portefølje innen landskap, byutvikling og arkitektur. Vi arbeider med utgangspunkt i et nordisk verdisett, hvor kontorene våre i Norge, Sverige, Danmark og England deler erfaringer på tvers av landegrenser for å skape synergi og utnytte de beste erfaringene som grunnlag for moderne og nyskapende arkitektur», sier Mårten Leringe, arkitekt, partner og administrerende direktør hos C.F. Møller i Stockholm


C.F. Møller arbeider med en rekke prosjekter i Sverige. Blant annet en rekke boligprosjekter med fokus på bærekraftige trebygninger, hvor virksomheten også bidrar til forskning i prosjektet «Tall Timber Buildings» i samarbeid med Lineé-universitetet i Växjö

 

Fakta: C.F. Møller
• C.F. Møller er en av Skandinavias ledende og mest prisvinnende arkitektvirksomheter. Grunnlagt i 1924.
• Virksomhetens arbeid omfatter en bred ekspertise som dekker alle arkitekttjenester, landskapsarkitektur, design, sunnhetsplanlegging og managementtjenester innenfor brukerinvolvering, forandringsledelse, space planning, logistikk, byggherrerådgivning og organisasjonsutvikling.
• C.F. Møller har danske kontorer i Aarhus, København og Aalborg.


Fakta: Eksportforeningens diplom og HKH Prins Henriks Æresmedalje
• Tildeles personer, distributører eller danske virksomheter med hjemsted i utlandet.
• Prisen gis som en anerkjennelse for fremragende innsats for å fremme salg av danske produkter og tjenesteytelser i utlandet over en årrekke.
• I 2016 ble Eksportforeningens Diplom og HKH Prins Henriks Æresmedalje overrakt 14 ganger. Mottakerne representerer danske virksomheter på markeder over hele verden.
• Moderselskaper til tidligere mottakere sier blant annet om prisen at den motiverer medarbeiderne på deres eksportmarkeder og at den er en god måte å vise anerkjennelse på overfor utenlandske samarbeidspartnere og datterselskaper.
• Hedersprisen forvaltes av en jury som består av: HKH Prinsgemalen, Niels Due, Poul Due Jensen Foundation, Ulrich Ritsing, C.C. Jensen A/S, Kurt Skov, Blue Water Shipping A/S og Jon Thorgaard, utenriksdepartementet.
• Med æren følger en medalje, et diplom og retten til å bruke hedersprisens logo og navn.
• Følgende sponsorer gjør det mulig å dele ut Eksportforeningens Diplom og HKH Prins Henriks Æresmedalje: Arla, AVK, Blue Water Shipping, ECCO, Foss, Lundbeck, Radiometer, Danfoss, Danish Crown, Grundfos og Oticon.


For mer informasjon om Eksportforeningen Diplom og HKH Prins Henriks Æresmedalje: www.exportaward.dk 

 

Fakta: Eksportforeningen
• Eksportforeningen representerer mer enn 590 små, mellomstore og store danske eksportvirksomheter.
• Eksportforeningens medlemmer er gruppert i 13 nettverk etter bransje- og kundeinteresser i utlandet.
• Eksportforeningens kjernekompetanse er nettverk, fremstøt og kurs innen eksport.
• En vitenskapelig undersøkelse fra Aarhus universitet viser at medlemmer av Eksportforeningen i snitt har 49 prosent mer eksport enn den gjennomsnittlige danske eksportør.


Kontaktinformasjon:
Sebastian Schwarz, Head of Member and Executive Services og ansvarlig for hederspriser hos Eksportforeningen, tlf. +45 2366 7788, sebastian.schwarz@dk-export.dk

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter