C.F. Møller vinner VIA University College i Horsens - C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit
10.5.2017

C.F. Møller vinner VIA University College i Horsens

C.F. Møller og C.F. Møller Landscapes forslag til nye forslag til nye VIA på 30 000 m² samt Innovationshuset på 5000 m² er utpekt som vinner av en storstilt arkitektkonkurranse.
C.F. Møller vinner VIA University College i Horsens - C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit
C.F. Møller vinner VIA University College i Horsens - C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit

– C.F. Møllers opplegg er visjonært og fremtidsrettet, og det har potensiale for kvalitetsutdanninger.


Slik er ordlyden i dommernes begrunnelse, i etterkant av arkitektkonkurransen om en stor del av Campus Horsens.


Nye VIA University College og Innovationshuset, totalt 35 000 m², skal sammen utgjøre nesten halvdelen av det nye, samlede campusområdet i Horsens, som CASA A/S i 2015 vant retten til å utvikle med Horsens Kommune som byggherre.


– Vi har arbeidet målrettet i tre måneder for å presentere et komplett og sammenhengende konkurransemateriale. Vi har hatt en både konstruktiv og veldig spennende dialogprosess, som i stor grad har bidratt til det ferdige prosjektet. Visjonen om Campus Horsens har potensiale av internasjonalt format, og det er fantastisk at vi kan bidra til å skape rammene for fremtidens utdanningsby. Derfor er vi veldig stolte over resultatet, sier Michael Kruse, partner i C.F. Møller og ansvarlig arkitekt for prosjektet.


Undervisningsbygning med et bankende hjerte
Man kan ikke ta feil av ordlyden i dommernes begrunnelse, som roser C.F. Møller og C.F. Møller Landscapes prosjekt. Det ble utpekt som vinner blant «tre meget gode og gjennomarbeidede prosjekter som alle, på hver sin måte, har løst oppgaven».


Nye VIA og Innovationshuset skal bygges ved Horsens jernbanestasjon, og området skal hete Campus Horsens. C.F. Møllers vinnerprosjekt ble valgt ut av et panel som bestod av fagdommere, utdanningsinstitusjoner, Horsens kommune og Casa.


– Prosjektet løser med et enkelt grep rundt et sentralt, sammenbindende atrium sammenhengen i VIAs undervisningsbygg og Innovationshuset på en meget flott og enkel måte. Det sentrale atriumet blir VIAs bankende hjerte, og det kobler sammen de tre selvstendige bygningsmassene og tårnet, og på utsiden blir det koblingen mot byen og Campusplassen. I forslaget føres mest mulig trafikk gjennom det store, sentrale atriumet på gateplan slik at aktivitet, trafikk og dynamikk foregår på byens gulv, både ute og inne, sier fagdommerne Katja Viltoft, JJW Arkitekter og Klaus Mikkelsen, Henning Larsen Architects.


En åpen campus som utgangspunkt
En hoveidé bak C.F. Møller og C.F. Møller Landscapes totalprosjekt for VIA er at det skal skapes et sted som møter byen og åpner seg mot samfunnet med aktiv og ungdommelig energi. Ønsket har vært å skape en campus som er et godt eksempel på hvordan et moderne kunnskapssamfunn skal forme seg i fremtiden. Det skal være klokt, åpent, tett, kreativt, heterogent, individuelt og ha sterk kobling til byen og samfunnet.


– VIA og Innovationshuset etablerer et levende bygningsmiljø som med variert uttrykk og allsidig innhold kommer til å invitere inn, invitere på tvers, kombinere og relatere kunnskap og ideer, samt åpne opp og strekke seg ut, forklarer Michael Kruse om prosjektet.


– Det fremstår både sammensatt av enkeltbygninger med hver sin identitet, samt som en samlet skole med høy grad av fleksibilitet, god plass og innholdsmessig mangfold. VIA og Innovationshuset er basert på det klare målet om å etablere et så robust bygningsmessig konsept, som i kraft av sin enkelhet og rasjonalitet både vil kunne realiseres innenfor den økonomiske rammen samt sikre at skolen, med sin store fleksibilitet, kan tilpasse seg fremtidige forandringer og programendringer uten at de arkitektoniske kvalitetene svekkes, sier han.


Oppfyller visjonen på best mulig måte
Konstantin Lassithiotakis, direktør for VIA University College og leder av Campus Horsens, er meget begeistret for vinnerprosjektet fra C.F. Møller og C.F. Møller Landscape.


«Vinnerprosjektet oppfyller på best mulig måte VIAs visjon for den nye campusbygningen, og det passer til utdanningene vi tilbyr, blant annet ingeniør, bygningsingeniør, pedagog og sykepleie.

 

Prosjektet er en meget god løsning for å oppnå den forsterkede sammenhengen som vi har ønsket oss i tre dimensjoner: Internt i VIA, på campus med de øvrige virksomhetene og institusjonene, og ikke minst i forhold til Horsens by. C.F. Møllers opplegg er visjonært og fremtidsrettet, og det har potensiale for kvalitetsutdanninger. Det støtter også Horsens som en god utdanningsby», sier Konstantin Lassithiotakis.


Peter Sørensen, borgermester i Horsens, gleder seg over de to vinnerprosjektene og roser C.F. Møller og RUM for løsningene som presenteres:
– Jeg er veldig glad for forslagene som har kommet. Den arkitektoniske kvaliteten er meget høy, og det er to gode firmaer som har forstått viktigheten av å skape en spennende og tidsriktig campusbygning. Tegningene avspeiler tydelig vår visjon om at det ikke bare skal være en campus for studentene, men for hele byen. Det gjør meg veldig glad, sier han.


C.F. Møller konkurrerte mot det lokale arkitektfirmaet RUM samt Arkitema. I tillegg til konkurransen om VIA og Innovationshuset var det parallelt en konkurranse om den nye Social- og Sundhedsskole på Campus Horsens. Der deltok de samme arkitektene, og RUM ble utpekt som vinner av den 4500 m² store utdanningsinstitusjonen.

 

 

Få høyoppløselige bilder

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter