Et visjonært klimaprosjekt har startet i Randers - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
27.11.2017

Et visjonært klimaprosjekt har startet i Randers


«Storkeengen» er et nytt landskapelig Kinderegg som med sin tre-i-ett-løsning gir beskyttelse mot skybrudd og oversvømmelser, styrker bynaturen og føre byen Randers tettere til Gudenåen. C.F. Møller Landscape har, i samarbeid med Orbicon, stått for utviklingen av prosjektet for Randers kommune og Randers Vandmiljø.
Et visjonært klimaprosjekt har startet i Randers - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Et visjonært klimaprosjekt har startet i Randers - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Prosjektets klimatekniske løsninger skal styrke våtmarksområdets naturverdi og funksjonalitet. Ved hjelp av nye kanaler gjennom Vorup ledes regnvann fra tak, parkeringsplasser og veier i Vorup til Storkeengen, hvor vannet renses i basseng utformet som naturlige våtmarksområder, før det føres videre ut i Gudenåen. En ny dike mellom Storkeengen og Gudenåen skal både sikre god rensing av regnvannet og samtidig beskytte de lavereliggende delene av Vorup mot oversvømmelser. Samtidig skaper diket nye stiforbindelser mellom Randers sentrum og naturområdene mot vest. Naturvernet bidrar til å øke naturopplevelsen og sette fokus på hvordan bynatur og byliv forenes. Ved hjelp av denne helhetlige tilnærmingen skapes en landskapsløsning som fungerer både som klimasikring og som by- og naturutvikling.


Hele byens prosjekt
Storkeengen er et resultat av et engasjert samarbeid mellom Randers Vandmiljø, Randers kommune og rådgiverne C.F. Møller Landscape og Orbicon. Men også de lokale innbyggerne, interessenter og fremtidige brukere har preget prosjektet gjennom mange forskjellige former for engasjement. Det har sikret et mangfold i brukernes muligheter og forståelse for Gudenåens unike naturressurser.


– Vi gleder oss til å realisere «Storkeengen» i samarbeid med Randers kommune, Randers Vandmiljø og Orbicon. Prosjektet er et perfekt eksempel på C.F. Møller Landscapes helhetlige tilnærming, hvor vi kombinerer klimasikring med by- og naturutvikling, sier Lasse Vilstrup Palm, assosiert partner og sjef for C.F. Møller Landscape.


Med innovative klimaløsninger og en solid visjon bidrar «Storkeengen» til å styrke Randers som en attraktiv elveby ved å kombinere klimatilpasning, naturverdier og byutvikling. Her vil man i fremtiden kunne oppleve Storkeengens unike naturtyper, dyreliv og vekslende karakter, nyte solnedgangen ved vannet eller padle med kano i Gudenåen.


Banebrytende prosjekt
Med «Storkeengen» viser Randers Vandmiljø og Randers kommune hvordan klimatilpasning kombinert med vannrensing og naturformidling kan bidra til å skape en attraktiv naturpark for innbyggerne i Randers. Fra starten har C.F. Møller Landscape, i nært samarbeid med Orbicon, hatt ansvaret for utviklingen av våtmarksområder, kanaler, rekreative aktivitetsanlegg, naturformidling og inkluderings- og kommunikasjonsprosessen. I dag har det nettopp blitt inngått en kontrakt med Orbicon og C.F. Møller Landscape om å i tillegg levere prosjektering, tjenester og tilsyn for prosjektet.


Byen ved vannet
Byen Randers er, som mange andre byer i Danmark og resten av verden, truet av klimaendringer. I Randers er utfordringen at byen ligger lavt i forhold til Gudenåen og fjorden, noe som krever tiltak for klimatilpasning som kan beskytte byen mot fremtidige klimaendringer. Det er drivkraften for byens samlede visjon, «Byen til vannet», med «Storkeengen» i Vorup som det første prosjektet som realiseres. Bydelen har i mange år hatt utfordringer med oversvømmelser ved ekstremregn og stigende vannstand i Gudenåen.

 

Mer om prosjektet

Et visjonært klimaprosjekt har startet i Randers - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter