Grunnstensnedleggelse av nytt sykehus i Bergen, Norge - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
27.6.2017

Grunnstensnedleggelse av nytt sykehus i Bergen, Norge

Nybygget til Haraldsplass sykehus i Bergen, tegnet av C.F. Møller Arkitekter, reiser seg nå i sin fulle høyde. Torsdag 22. juni ble grunnstensnedleggelsen markert med helse- og omsorgsminister Bent Høie tilstede.
Grunnstensnedleggelse av nytt sykehus i Bergen, Norge - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Grunnstensnedleggelse av nytt sykehus i Bergen, Norge - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Det nye bygget gir 170 nye sengeplasser til eksisterende Haraldsplass sykehus, som ligger ved foten av fjellet Ulriken og med Møllendalselva foran.


Pasienter i fokus
Byggets viktigste mål er å tilby pasienter en trygg base i gode og trygge omgivelser. Det blir lett å orientere seg i det nye sykehuset, og hjelp fra personalet blir lett tilgjengelig.
Sengeavdelingene ligger rundt to store, overbygde atrium som danner rammen om to ulike fellesarealer; et offentlig adkomstrom med resepsjon, kafè og oppholdsområde, og et mer privat rom kun for pasientene og deres gjester. Atriumene sørger for å trekke dagslys inn i bygget. Alle pasientene får tilgang til utsikten over dalen og byen, ettersom nybygget følger Møllendalselvas løp og slår en knekk i fasaden.


Signalbygg i samspill med omgivelsene

Nybyggets andre formål er at det med sin plassering utgjør det nye signalbygget for Haraldsplass Sykehus og i tillegg er det «inngangsport» for hele det samlede sykehuskomplekset. Med en god, funksjonell tilknytning mellom nytt og eksisterende bygg, sikrer disse i samspill en effektiv logistikk for både pasienter, personell og pårørende.

 

Bygningens fasader har en materialitet som harmonerer med den eksisterende bygningsmassen, men samtidig gjenspeiler det kontemporære i nybygget. Fasadene mot de eksisterende bygningene i øst, mot syd og nord, samt «rammen» i vest skal ha en kledning i hvit, glatt fiberbetong. Fasadene skal ha vindusfelt i tre som relaterer seg til de eksisterende bygningers vindusrytmer.

 

Vestfasaden på det nye sengebygget vil danne fronten og inngangen til hele anlegget, og gis et varmt og imøtekommende utrykk, som også spiller sammen med nybyggene i Årstadveien. Den utføres med en trekledning som fremstår nyansert og som understreker byggets karakter.

 

- Ambisjonen har vært å skape et humant sykehusbygg med utgangspunkt i våre erfaringer med helende arkitekur, og i forlengelsen av det også utnytte den unike beliggenheten og gjøre det nye sykehuset et sted som er godt å være for både pasienter, pårørende og ansatte, forteller Christian Dahle, som er arkitekt og partner hos C.F. Møller Arkitekter i Oslo.

 

Eksperter i Healthcare
C.F. Møller har en stolt tradisjon med å arbeide med helsebygg med et sterkt humant og evidens-basert fokus, og har vært med på å sette standarder innenfor fagfeltet. Firmaet har bla.a. tegnet Akershus Universitetssykehus i Norge og en akutt- og infeksjonsklinikk i Sverige som begge har mottatt prisen ”Building Better Healthcare Award” innenfor kategorien ”Best International Design”. Pågående arbeider er bla.a. Springfield University Hospital i England og Aarhus Universitetshospital i Danmark. Tidligere i år vant C.F. Møller en internasjonal konkuranse i Tyskland om utvidelsen av det fredede RWTH Uniersitetssykehuset i Aachen.


Utover dette har C.F.Møller også en selvstendig avdeling, C.F. Møller Healthcare, som har totalfokus på arbeidet med byggherre-rådgivning og planlegging av bygg innenfor helsesektoren, slik at bygg med meget høy kvalitet blir bestilt og levert.

 

Les mer om prosjektet

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter