Hjertet i Ikast begynner å ta form - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
23.8.2017

"Hjertet" i Ikast begynner å ta form

Med kranselaget torsdag 24. august runder "Hjertet" en milepæl og er dermed et langt skritt nærmere målet om å tilføre ny puls til området ved å samle mennesker på tvers av alder og interesser.
Hjertet i Ikast begynner å ta form - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Hjertet i Ikast begynner å ta form - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

"Hjertet" i Ikast, Danmark, er et nyt møtesenter for kultur og formidling sentralt i Ikast. Møtesenteret samler undervisning, aktiviteter, fellesskap, mosjon og lek på nye måter.

 

Fremmer sosial bærekraft
Som en del av Ikast-Brande kommunes visjonsplan, Vision Vestergade, har C.F. Møller gitt form til Ikasts nye "hjerte" med en stor utvidelse av International School Ikast-Brande. Det nye samlingspunktet i Ikast blir et sted der møter og relasjoner oppstår på tvers av samfunns- og aldersgrupper. Bygningens rammer er utformet med tanke på å skape og fremme sosiale og kulturelle møter med en inkluderende og integrerende tilgang.

 

Støtter utviklingen av området
Utvidelsen består av hall-, flerfunksjons- og undervisningsfasiliteter samt sosialøkonomiske arbeidsplasser, blant annet i form av kafé og kontorfasiliteter. I tillegg til å skape enda bedre undervisningsfasiliteter på skolen skal utvidelsen samtidig danne ramme for et nytt møtested som er forankret i et område i Ikast, som er i rask utvikling. Omkring seg har "Hjertet" et grønt aktivitetsbånd som gir mulighet for fellesskap, mosjon og lek for mange ulike brukere.

 

Bygget oppføres av KPC for eiendomsselskapet Ikast-Brande International School i samarbeid med Ikast kommune, Realdania samt Lokale og Anlægsfonden, og vil være klart til å tas i bruk våren 2018.

 

STØTTE FRA FOND TIL ALLSIDIG C.F. MØLLER-PROSJEKT
Les mer om prosjektet

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter