København premierer Mærsk Tårnet - C.F. Møller. Photo: BYGST and Dragør Luftfoto
7.12.2017

København premierer Mærsk Tårnet

Mærsk Tårnet har fått en utmerkelse fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse for å være en magnet for internasjonal forskning, sitt samspill med omgivelsene og sin evne til å skape fellesskap mellom mennesker.
København premierer Mærsk Tårnet - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
København premierer Mærsk Tårnet - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

– Det nye 75 meter høye og 42 700 kvadratmeter store Mærsk Tårn er et nytt fyrtårn og en berikelse for København på flere plan. Tårnet utvider Panum med topp moderne biomedisinske forskningsfasiliteter og fører Københavns universitet opp i en ny liga som en magnet for internasjonal forskning, står det i begrunnelsen fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse, som ble offentliggjort under en seremoni i Bygningskulturens Hus i København, hvor partner og arkitekt Mads Mandrup Hansen, C.F. Møller Architects, mottar prisen.

 

En elegant og skulpturell bygning
Fra utsiden kjennetegnes Mærsk Tårnet av sin form og sin kobberfasade.

 

– Rent arkitektonisk forskjønnes byen av den elegante og skulpturelle bygningen, som med sin organiske form og relieffaktige, kobberbelagte fasade, smelter fint inn i omgivelsene sine. Når det kommer til energieffektiviteten, overgår bygningen de lovpålagte kravene innen flere områder, står det i begrunnelsen for utmerkelsen av Mærsk Tårnet.

 

Menneskelige fellesskap
Det arkitektoniske grunnkonseptet for Mærsk Tårnet er å skape rammer for menneskers muligheter til å være en del av fellesskap. Her møtes vitenskapen, byens innbyggere og gjester fra hele verden. På den måten skapes en inspirerende arbeidsplass som kan danne grunnlaget for banebrytende forskning for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns universitet.

 

At man har klart å omdanne tankene til arkitektur som fungerer etter hensikten, er en medvirkende årsak til at tårnet premieres.

 

– Den romslige hallen og kantinen i tårnets lave base, husets knutepunkt, er offentlig tilgjengelig til glede for alle. Rundt bygningen er det skapt en ny, og like offentlig, grønn campuspark som trekker inn de omkringliggende kvartalene, står det i motivasjonen, som fortsetter:

 

En «svevende» sikksakk-formet gangbro fører fotgjengere og syklister over parken og deler av bygningen og utgjør en ny forbindelse mellom Nørre Allé og Blegdamsvej.

– Mærsk Tårnets grunnidé, å skape fellesskap mellom mennesker og skape nye relasjoner til byen, er innfridd til fulle, avslutter Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.

 

Den fjerde utmerkelsen på kort tid
Mærsk Tårnet ble for alvor tatt i bruk av Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns universitet etter sommeren 2017, og bygningen har på kort tid fått fire utmerkelser. Først ble tårnet kåret til verdens beste forskningsbygning under World Architecture Festival i Berlin (Best Higher Education and Research Building), deretter fikk den en utmerkelse for de grønne takene (Scandinavian Green Roof Award) som er skapt av SLA , samt en European Copper Award for den innovative og skulpturelle kobberfasaden. Nå sist fikk tårnet en utmerkelse fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.

 

Mærsk Tårnet er designet av C.F. Møller Architects. Campusparken er designet av SLA. Bygningsstyrelsen er byggherre og eier bygningen på vegne av staten. Mærsk Tårnet ble mulig takket være en generøs donasjon fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt en spesiell bevilling fra Folketinget.

 

Mer om prosjektet

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter