Med fokus på energibesparing i innovativt kontorbygg - C.F. Møller. Photo: Mads Møller
9.11.2017

Med fokus på energibesparing i innovativt kontorbygg

En rykende fersk rapport, laget av Ekolab i samarbeid med ELOFORSK, om alternative og energibesparende metoder for kjøling som en del av komforten i bygninger, inneholder flere gode eksempler, blant annet settes det fokus på Aarhus kommunes innovative kontorbygning, som er tegnet av C.F. Møller. Den viser hvordan energiforbruket kan reduseres betraktelig samtidig som inneklimaet forbedres.
Med fokus på energibesparing i innovativt kontorbygg - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Med fokus på energibesparing i innovativt kontorbygg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Kontorbygningen har fem etasjer, ligger i et utviklingsområde på Aarhus havn og ble tatt i bruk i 2010 som et nytt landemerke for energiarkitektur i Aarhus. Tomtens form førte til at bygningen fikk en stor, sørvendt fasade og dermed mye lysinnfall. Målet for byggherren, som var Aarhus kommune, var å skape en foregangsbygning innen kontorbygninger med energiforbruk på passivhusnivå og et godt inneklima.

 

Derfor ble bygningen utstyrt med en rekke spesielle tiltak, som i tillegg til effektiv solskjerming, god isolering og integrerte solceller, også inkluderte det nyskapende, soldrevne kjøleanlegget, som nå har bevist sin verdi gjennom flere års drift.

 

Anlegget består av en integrert 200 m2 solvegg i fasaden, som inngår som et loddrett element i husets hjørneavslutning. Denne solveggen samler energi i form av oppvarmet luft. I de kalde månedene varmer den opp luften i kontorene, og i de varme månedene blir den brukt til å kjøle ned kontorene via et bygningsintegrert tørrsorpsjonsanlegg, som kan omdanne varmeenergien til kjøling etter behov. Kravet til anlegget var at det skulle kunne levere all kjøling til bygningen, samt gi et stort bidrag til oppvarmingen i vinterhalvåret.

 

Som rapporten beskriver, har anlegget klart å oppfylle disse kravene under drift. Det har ført til at det ikke har blitt brukt strøm til kjølingen, og driftskostnadene til kjøling og oppvarming er redusert med ca. 50 % sammenlignet med konvensjonelle kjøle-/varmeløsninger.

 

Rapporten konkluderer med at potensialet for alternative kjølemetoder er stort. Det gir muligheter for store energibesparelser og miljøgevinster, og i fremtiden vil det være mer fokus på overtemperatur i bygninger, som er et økende problem. Men samtidig mangler vi kunnskap om, og kjennskap til hvor effektive alternative løsninger er. Derfor er det viktig med konkrete driftserfaringer, som de man nå har fått i Aarhus kommune. De viser at man kan oppnå høy grad av bærekraft ved ikke å bruke energi som belaster miljøet, ved levering av komfortkjøling og påfølgende positive effekter på inneklima og medarbeideres produktivitet.

 

Bedriften SolarCooling ble valg som totalleverandør av anlegget basert på deres erfaring med solvegger, avfukterhjul og tørrsorpsjonsanlegg, mens C.F. Møller var arkitekt for bygningen, inkludert for solveggens visuelle uttrykk. Alectia har vært ingeniører.

 

Hele rapporten fra Ekolab finner du her: http://ekolab.dk/2017/08/15/alternativ-komfortkoeling/

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter