Nå innvies Danmarks nye statsfengsel - C.F. Møller. Photo: Steen Poulsen Kriminalforsorgen
26.9.2017

Nå innvies Danmarks nye statsfengsel

Storstrøm fengsel, Danmarks nye statsfengsel, blir innviet onsdag 27. september. Fengselet er tegnet av C.F. Møller Architects, og det er lagt stor vekt på å skape et både ekstremt sikkert og humant fengsel. Fengselet skal styrke resosialisering gjennom arkitekturen og samtidig være en moderne og god arbeidsplass for de ansatte.
Nå innvies Danmarks nye statsfengsel - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Nå innvies Danmarks nye statsfengsel - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Målet med Storstrøm fengsel, som ligger på Nordfalster, er å skape verdens mest humane lukkede fengsel med fokus på resosialisering, samtidig som det skal være ett av Danmarks sikreste fengsel.

 

– Det overordnede arkitektoniske grepet er å skape en bebyggelse med samme skala og struktur som en mindre landsby. Resultatet er en arkitektur som styrker lysten og evnen til å bli en del av samfunnet etter endt soning. Samtidig skaper arkitekturen også et godt og trygt miljø for fengselsansatte og sørger for at fengselet passer naturlig inn i det bebygde miljøet på Lolland-Falster i Danmark, forteller Mads Mandrup Hansen, arkitekt og ansvarlig partner for fengselsprosjektet hos C.F. Møller Architects.

Fengselet har plass til 250 innsatte fordelt på fire normale avdelinger og en egen sikret avdeling. I tillegg finnes det en besøksavdeling, et aktivitetshus, en sysselsettingsbygning, et vakthus og en personalbygning, totalt ti bygninger med et samlet areal på cirka 35 000 m².

Nyskapende celler med godt dagslys
Dagslys er viktig for god trivsel. Derfor har hver celle naturlig lys fra to sider, samt utsikt til landskapet innenfor muren. Delvis fra et mindre vindu, og delvis fra et stort vindu som går i hele cellens høyde. Cellen har fått nyskapende form i en kurvet vinkel i kontrast til cellens overordnede vinklede uttrykk, slik at personalet har oversikt over det meste av cellen fra inngangsdøren.

– Jeg tør påstå at dette fokuset på optimal utnyttelse av dagslys, plass og sikkerhet gjennom arkitekturen allerede har skapt en slags ny standard for celler. Når jeg forteller om fengselet på konferanser rundt om i verden, gjør det virkelig inntrykk hos både arkitekter og fengselsansatte, sier Mads Mandrup Hansen.

Cellene er på cirka 13 m², og de er samlet i boenheter som består av fire til syv celler rundt et sosialt fellesskap med tilgang til oppholdsareal og felles kjøkken. Her lager de innsatte mat til seg selv, og de kan i utgangspunktet velge om de vil gjøre det sammen med andre eller være i sitt eget selskap.

Plass til et aktivt liv
Fysisk aktivitet er en viktig del av det moderne fengselslivet, siden det har positiv effekt på de innsattes mentale og sosiale liv. Ved å plassere bygningene rundt et senter har man skapt plass til både en løpebane og en syvmanns fotballbane i landskapet innenfor murene.

I aktivitetshuset er det en stor gymsal som kan brukes til blant annet badminton, basketball, fotball og håndball. I den sikrede avdelingen er det to mindre gymsaler. Det er treningsrom i alle celleavdelinger.


Sikkerhet gjennom arkitekturen
Ved hjelp av arkitekturen er det skapt posisjoner hvor de ansatte har oversikt over en hel etasje i en celleavdeling ved hjelp av god sikt i flere retninger fra de sentralt plasserte vaktområdene. Dette utgjør også et naturlig møtested mellom innsatte og ansatte, samtidig som det gir de ansatte trygghet og sikkerhet.

For å styrke de ansattes sikkerhet er det blant annet også plassert sikre rom og fluktruter i de enkelte avdelingene, slik at personalet raskt kan samles og være i overtall hvis det oppstår uroligheter blant de innsatte. I tillegg finnes det elektronisk sikring, som blant annet består av nesten 300 overvåkningskameraer

 

Sammenheng med landskapet
Den estetiske utformingen av miljøet rundt Storstrøm fengsel er viktig både for de innsatte og for de ansatte, som har sitt daglige virke i fengselet.
– Det grunnleggende målet med utformingen av arealene rundt bebyggelsen, er å tilføre et romlig og visuell variasjon i det ekstremt statiske og lukkede miljøet, forteller Marianne Levinsen fra Marianne Levinsen Landskab.

Veiene er belagt med asfalt med overflatebehandling med striper av henholdsvis røde, svarte og hvite granittfliser. Mot bygningens fasader skaper gressfelt respektavstand til vinduer og gir de indre gaterommene en grønn karakter.
– De markante grepene med de grafisk behandlede gaterommene forsterker utearealene og gir dem en estetisk identitet, sier Marianne Levinsen.

Et fengsel i fengselet
Inne i fengselet er det en egen sikret avdeling til de innsatte som utgjør størst fluktrisiko. Denne avdelingen er avgrenset av en mur, og det er et fysisk skille mellom innsatte og ansatte, der det i resten av fengselet er en åpen skranke.

Storstrøm fengsel innvies offisielt onsdag 27. september, og blant annet justisminister Søren Pape Poulsen og Erik Bang, sjef for Koncernanlæg, Kriminalforsorgen, vil være til stede. Etter den offisielle åpningen blir fengselet sweepet, og det forventes at de første innsatte ankommer i oktober.

Storstrøm fengsel er bestilt av Kriminalforsorgen, og prosjektet ble utført av et konsortium som består av C.F. Møller Architects og Rambøll, med Marianne Levinsen Landskab og Aggebo & Henriksen Design som underrådgivere, samt med kunstneriske bidrag fra Claus Carstensen og John Kørner.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter