Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbeid med C.F. Møller Architects vinner internasjonal konkurranse om nytt høyhus og stasjonsbygning i Oslo sentrum - C.F. Møller
23.1.2018

Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbeid med C.F. Møller Architects vinner internasjonal konkurranse om nytt høyhus og stasjonsbygning i Oslo sentrum

Prosjektet heter «Nordisk lys» og vinner blant annet for sin evne til å tilpasse seg området, og samtidig være en tydelig markør som kan bidra til å utvikle stedet og infrastrukturen i Oslo.
Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbeid med C.F. Møller Architects vinner internasjonal konkurranse om nytt høyhus og stasjonsbygning i Oslo sentrum - C.F. Møller
Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbeid med C.F. Møller Architects vinner internasjonal konkurranse om nytt høyhus og stasjonsbygning i Oslo sentrum - C.F. Møller

Den begrensede plan- og designkonkurransen om utformingen av «Fjordporten Oslo S», er utskrevet i regi av Bane NOR Eiendom (BNE). I alt søkte 24 team om å delta i konkurransen, hvorav fire ble utvalgt til å delta.

 

Vinnerteamet bak prosjektet «Nordisk lys» består av Reiulf Ramstad Arkitekter AS i samarbeid med C.F. Møller Architects, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner, GMBH og Transsolar Climate Engineering.

 

Romlige og stedsmessige kvaliteter
Det var en enstemmig jury som kåret Nordisk lys til vinner, og i begrunnelsen står det blant annet:


«Prosjektets foreslåtte integrasjon med stasjonsarealene og utkastets helhetlige grep vil kunne bidra til å videreutvikle Oslo S som landets største kollektivknutepunkt, og vil kunne gi de reisende flotte nye romlige og opplevelsesmessige kvaliteter. Prosjektet viser gode løsninger for sammenheng og utforming av de tilgrensende byrommene. Grepet gir et godt potensial for ivaretakelse og synliggjøring av den fredede Østbanen, og vil kunne gi den en sentral rolle som del av stasjonens visuelle identitet. Prosjektet fremstår som troverdig gjennomførbart, og viser en forståelse av kompleksiteten som denne oppgaven inviterer til…»

 

Subtilt samspill med omgivelsene
Bygningen består av et tårn med en base. Tårnet rommer hovedsakelig kontorer, mens basen inneholder betjenende funksjoner for de reisende. Bygningsvolumet spiller på lag med Østbanehallens høyreiste «katedralrom», og har en nedtrapping med inspirasjon fra Oslos landskap og bebyggelse. Byggets materialitet hinter subtilt til den gang byen var bygget i tre ved å kombinere bruk av treverk med moderne materialer som strukturell betong og høyteknologisk glass. De ulike materialene danner til sammen en organisk fasade som framstår som et landemerke i byen.

 

Nordisk lys med masse dagslys
I tårnet er det rikelig med dagslys. Arbeidsplassene har felles infrastruktur, pauserom og uformelle møteplasser for å legge til rette for et fleksibelt, mobilt arbeidsliv. «Grønne lunger» i form av vertikale forbindelser over flere plan og terrasser med beplantning gir god kontakt med byen og landskapet. Motivert av at høyhuset skal bidra til bylivet, er det planlagt offentlige arealer i tårnet – et spektakulært utsiktspunkt som er tilgjengelig for alle.

 

I basen er det skapt områder som er enkle å orientere seg i. Bygningsstrukturen er tydelig, og tilrettelegger for god bevegelse mellom de ulike reisemidlene. En pergola av lette flettverkskonstruksjoner i tre definerer sentralbanestasjonens nye hovedinngang, og romslige amfitrapper kobler området til Østbanehallens matmarked.

 

Prosjektet setter ambisiøse bærekraftmål, med høy BREEAM-klassifisering (Excellent), samt fokus på LCC, LCA, fleksible løsninger ved bruk av bygget og fokus på gjennomføring og kommende driftsperiode.


Bakgrunnen for konkurransen:
Bane NOR Eiendom (BNE) inviterte i juni 2017 til en begrenset plan- og designkonkurranse om utforming av «Fjordporten Oslo S».

Bane NOR skal de neste årene utvikle Oslo S, med effektivisering og forbedring av kollektivknutepunktet, tilrettelegging for eiendomsutvikling og effektiv arealutnyttelse som understøtter knutepunktet, utvikling av reiseservice og handelstilbud, og utvikling av Oslo S med høy arkitektonisk kvalitet. Første trinn i dette er stasjons- og høyhusprosjektet ”Fjordporten”.

 

Fjordporten vil få en fremtredende rolle i bybildet med sin sentrale lokalisering, sitt volum og høyde, samt sin rolle i kollektivknutepunktet. Bane NOR Eiendom har høye ambisjoner for dette prosjektet og ønsket gjennom den begrensede plan- og designkonkurransen for Fjordporten å finne et nytt bygningsuttrykk for høyhuset som bedre samspiller med omgivelsene og som gir gode forutsetninger for gjennomføring og samtidig sikrer høy arkitektonisk kvalitet.


Jury
De innleverte utkastene ble bedømt av en jury med følgende sammensetning:

 • Ellen Haug, Sivilarkitekt MNAL Prosjektsjef BNE
 • Tor Saghaug, Sivilingeniør, Prosjektdirektør BNE
 • Rune Breivik, Cand.agric. Prosjektsjef BNE
 • Jostein Berger Meisdalen, Cand.agric, Senioringeniør Bane NOR Infrastruktur
 • Knut Øivind Ruud Johansen, Direktør for stasjoner BNE
 • Geir Haaversen, Sivilarkitekt MNAL, A lab
 • Gudmund Stokke, Sivilarkitekt MNAL, Nordic

 

Andreas Fadum Haugstad, sivilarkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund har vært jurysekretær.

 

Konkurranseteam
Det var 24 internasjonale team som søkte å delta i konkurransen. Fire følgende team ble valgt ut:

 • Reiulf Ramstad Arkitekter, C.F. Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner, GMBH, Transsolar Climate Engineering
 • BIG Bjarke Ingels group, Element arkitekter, Midtconsult, ÅF Engineering
 • Ingenhoven Architects (D), Common Ground (Oslo/Berlin), Atelier Loidl Landschaftsarchitecten, Werner Sobek, CDM Smith Consult
 • Sauerbruch Hutton (Berlin), Studio Oslo landskapsarkitekter, Bollinger & Grohmann Ingeniører (Oslo), Golder assosiates

 

Mer om prosjektet

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter