MT Højgaard og C.F. Møller skal bygge Ny Islands Brygge Skole - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
29.5.2017

MT Højgaard og C.F. Møller skal bygge Ny Islands Brygge Skole

MT Højgaard har totalentreprise for bygging av Ny Islands Brygge Skole, med C.F. Møller som arkitekt. I vinnerprosjektet er det tatt høyde for at byggeprosjektet er totaløkonomisk forsvarlig og driftsvennlig og at bygningen kan DGNB-sertifiseres. I tillegg er det kuttet tre måneder i tidsplanen.

Mellom havn og allmenning, og med en unik beliggenhet i hjertet av den hurtigvoksende byutviklingen på Islands Brygge, skal MT Højgaard bygge Ny Islands Brygge Skole. Skolebygningen skal romme totalt 784 elever, samt personale og en idrettshall. Bygningen blir på rundt 10 000 kvadratmeter, og det lages også 4000 kvadratmeter utearealer.

For å sikre at bygningen er i drift og fungerer når skolens personale flytter inn, er det stort fokus på å sikre at det utføres tester av installasjonene gjennom alle faser av prosjektet, helt frem til overlevering. I tillegg er det kuttet tre måneder i tidsplanen for oppføring av bygningen.

– For å gi skolen god tid til å flytte inn i den nye bygningen og komme på plass før sommerferien og skolestart i august 2020, har vi i tilbudet vårt optimalisert tidsplanen, og vi ønsker å overlevere bygningen til byggherren i mai 2020. I tillegg gir tidsplanen rom for dialog med myndigheter i forbindelse med miljøarbeid og lokalplanfasen, sier Martin Lose, som er seksjonsdirektør hos MT Højgaard.

 

Natur og kultur kombineres

Det er arkitektene fra C.F. Møller, med Tredje Natur og Autens Future Schools som underrådgivere, som står bak arkitekturen i forslaget, som har blitt optimalisert i samarbeid med MT Højgaard. Skolen har potensial til å bli et nytt og sterkt samlende element i området. En hybrid som forbinder byens intime rom med Amager Fælleds naturrom og skaper et fantasifullt læringsrom hvor natur og kultur kombineres.

– Vi har hatt fokus på at skolen skal gi noe tilbake til byen slik at det sikres en synergi mellom den eksisterende byen og den fremtidige skolen, forklarer Lone Wiggers, partner og ansvarlig arkitekt for prosjektet.

Totalentrepriselagets visjon for Ny Islands Brygge Skole har vært å skape en skole med et unikt læringsmiljø basert på, og med forbindelse til de mange kvalitetene som finnes mellom havn og allmenning. En skole som imøtekommer nye læringsformer og retninger og som bidrar til elevenes skolegang som en inkluderende og opplevelsesrik dannelsesreise.

Med tomtens plassering mellom allmenning, bryggens arkitektur og havnen flettes de tre elementene sammen i den nye skolen. Mot Artillerivej og allmenningen inviterer bygningen til lek og aktivitet med det store taklandskapet som leder fra gatenivå til den store takhagen og videre til sportstaket i fjerde etasje med utsikt over både allmenning, by og havn.

– Sammenhengen er tenkt inn i stede, taket og den offentlige stien. Skolens trappemotiv gir en pedagogisk tilgang til taket, og bygningens form gir stedet dynamikk. Med fokus på matskole og biotoper sikres kontakten til naturen i allmenningen, som også understrekes av de tre inngangene og hjørner i den samlende trekanten som suger omgivelsene inn mot skolen på hver sin måte, sier Lone Wiggers.

 

Lek og læring
Det er lagt vekt på at løsningene i bygningen skal være totaløkonomisk fornuftige og driftsvennlige. Byggingen er DGNB-screenet for å vurdere de økonomiske, sosiale, prosessmessige, tekniske og miljømessige kvalitetene. Det betyr også at bygningen vil kunne DGNB-sertifiseres.

 

– Vi ønsker å skape en skole av høy kvalitet for både lærere, elever og personale. Den skal legge opp til lek og læring, med spesielt fokus på inneklima og et godt utemiljø. Samtidig skal skolen være et samlingspunkt for det lokale forenings- og idrettslivet. Derfor blir det lett tilgjengelighet og åpenhet i første etasje slik at mennesker føler seg velkomne på skolen, sier Martin Lose, som er seksjonsdirektør i MT Højgaard.

 

Skolebygningen blir et tilbygg til eksisterende Islands Brygge Skole, som ligger på Artillerivej 57. Den skal renoveres parallelt. Den nye bygningen skal romme elever fra 6. til 9. klasse og gjør at skolen kan ha syv trinn på Artillerivej.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter