Navn, fra venstre: Matthew Burnett, Rose Montgomery, Daiming Zhu, Jaime Painter, Jeffrey Tighe. - C.F. Møller Architects deltar i feiringen av Jørn Utzons 100-årsdag - C.F. Møller. Photo: Jacquire Manning
24.8.2017

C.F. Møller Architects deltar i feiringen av Jørn Utzons 100-årsdag

Det dansk-australske utvekslingsprogrammet markerer 100-årsdagen for Jørn Utzon, og C.F. Møller Architects deltar i markeringen som vertskap for fem australske studenter sammen med Utzon Center.

I anledning 100-årsdagen for Jørn Utzon, samt 45-årsjubileet for Operahuset, rettes det i 2018 spesiell fokus på Jørn Utzon og hans arbeidsmetoder når Utzon Center og arkitektvirksomheten C.F. Møller Architects er vertskap for fem australske studenter som kommer til Danmark i forbindelse med det tverrfaglige utvekslingsprogrammet MADE by the Opera House. Navnene på de australske studentene ble offentliggjort i Operahuset i Sydney i forbindelse med avslutningen av det seks uker lange MADE by the Opera House-programmet som nettopp har blitt gjennomført i Australia.


De fem australske studentene er det niende laget i rekken på totalt 100 danske og australske studenter som frem til Operahuset i Sydneys 50-årsjubileum i 2023 har vært på utveksling i henholdsvis Danmark og Australia som et ledd i programmet MADE by the Opera House.
96 arkitekt-, design- og ingeniørstudenter i New South Wales har søkt om å få delta i det danske MADE by the Opera House-programmet. Av disse ble det valgt ut fem studenter som alle er faglig sterke, har interesse for den tverrfaglige arbeidsmetoden og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. De fem utvalgte australske studentene er:


- Jaime Painter, Bachelor of Engineering, The University of Sydney
- Daiming Zhu, Bachelor of Engineering Honours & Bachelor of Design in Architecture, The University of Sydney
- Jeffrey Tighe, Master of Architectural Studies, University of Technology, Sydney
- Matthew Burnett, Bachelor of Architectural Studies, The University of New South Wales
- Rose Montgomery, Bachelor of Design in Interior and Spatial Design & Bachelor of Arts in International Studies, University of Technology, Sydney

 

De australske studentene skal være i Danmark i perioden januar–februar 2018. Da skal de gjennom et seks uker langt program skaffe seg erfaring med tverrfaglige arbeidsmetoder ved å samarbeide i et prosjekt som består av både arkitektoniske, ingeniørmessige og designrelaterte problemstillinger. I 2018 vil programmet, i anledning Jørn Utzons 100-årsdag og Operahusets 45-årsjubileum, sette spesiell fokus på Jørn Utzon, og derfor starter det i Ålborg før det fortsetter i København.


Prosjektet utvikles i tett samarbeid mellom årets vertskap, C.F. Møller Architects og Utzon Center, og to av programmets partnere, ingeniørvirksomhetene Steensen Varming og Arup. Disse vil alle fungere som mentorer for studentene gjennom hele forløpet. Gruppen er nøye utvalgt og bidrar samlet sett med meget høy profesjonalitet, en dyp forankring i den nordiske designtradisjonen, en stor forståelse for Utzon samt erfaringer fra tverrfaglige arbeidsmetoder.
Offentliggjørelsen av navnene på de australske studentene som skal til Danmark, ble gjort i forbindelse med presentasjonen av det nylig avsluttede MADE by the Opera House-programmet i Australia. Her har fem danske MADE-studenter lagt frem sine forslag til hvordan man kan forbedre møtet med Operahuset i Sydney ved å etablere et velkomstsenter. Prosjektet er laget som et tverrfaglig samarbeid hvor all profesjonalitet og kompetanse inngår på lik linje i utviklingen gjennom hele prosessen.

 

FAKTA
MADE (Multidisciplinary Australian Danish Exchange) by the Opera House bygger videre på den unike forbindelsen som i sin tid oppstod mellom Danmark og Australia knyttet til Jørn Utzons mesterverk Operahuset i Sydney. MADE by the Opera House handler om å videreføre den tverrfaglige metoden som dannet grunnlaget for Australias mest berømte bygning, om å tilføre et internasjonalt tilsnitt, om å bryte ned faggrenser og om å styrke den kulturelle forbindelsen mellom Danmark og Australia.


Deltakerne på det seks uker lange utvekslingsprogrammet skal bestå av arkitekt-, ingeniør- og designstudenter, de samme fagfeltene som i sin tid bidro til utviklingen av Operahuset i Sydney. Studentene får muligheten til å arbeidet med et tverrfaglig prosjekt i en dansk eller australsk arkitekt-, ingeniør- eller designvirksomhet, og de vil kunne bidra til at det skapes mer innovative design- og byggeprosesser.


Programmet strekker seg over en tiårsperiode, og det avsluttes ved 50-årsfeiringen av Operahuset i Sydney. I løpet av denne perioden vil totalt 100 studenter ha vært gjennom opplegget og bli en del av et MADE-alumnnettverk.
MADE by the Opera House er et samarbeid mellom Sydney Opera House Trust, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Bikubenfonden, Dreyers Fond, Det Obelske Familiefond, Steensen Varming, Arup og The NSW Architects Registration Board. I tillegg støttes programmet av AMP.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter