Fjordporten - Nordic Light

Fjordporten är belägen vid Oslos centralstation och består av ett höghus med en bas. Bebyggelsen flätar samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt.

LEGO® Campus

LEGO® Campus är ett kontorskomplex och en park som byggts för flexibilitet och hållbarhet, och som stödjer LEGO Groups starka företagsvärderingar och lekfulla kultur.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

Hjärtat i Ikast

”Hjärtat” i Ikast är den nya samlingspunkten i Ikast som kombinera undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på nya sätt.

Copenhagen International School - Nordhavn

Ny skolbyggnad för Copenhagen International School med en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

Mærsk Tower, utbyggnad av Panum-komplexet

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass.

Värtaterminalen, Stockholm

Stockholms nya färjeterminal för den fasta färjeförbindelsen till Finland och Baltikum.

Bestseller kontorshus

Ny hållbar kontorsbyggnad för klädföretaget Bestseller.

Campus Kollegiet

Studentboende med 250 studentbostäder fördelad på tre med varandra förbundna 15-våningshus.

Darwin Centre, andra fasen

Andre fase av Darwin Centret er en utvidelse av det berømte Natural History Museum i London.

Landsbankinn

Ny kontorsbyggnad för Islands största bank. Byggnadens utformning tar utgångspunkt i den råa isländska naturen samt inkluderar och interagerar med hela staden.

Carlsberg Central Office

Nytt huvudkontor för Carlsberg-koncernen, som sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats med en byggnad som skapar identitet, kunskapsutbyte och innovation.

Våningsbyggnad Antwerpen

24 våningsbyggnad i Antwerpen som omdefinierar höghuset som en social, vertikal gemenskap.
Visa fler projekter